Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Διαθέτουμε ένα state of the art εμβρυολογικο εργαστήριο

Η «Assisting Nature» προτίθεται να προσλάβει έναν έμπειρο Κλινικό Εμβρυολόγο    Assisting Nature IVF Clinic in Thessaloniki, Greece seek an experienced embryologist to join our team.

Although childbearing seems a very simple reproduction process, one out of six couples faces difficulties conceiving naturally. At this point, the team of Assisting Nature intervenes by initially seeking the cause of the problem without exploiting the couples’ desire for a baby. Thereinafter, the appropriate treatment is provided where possible, otherwise every contemporary method of assisted reproduction is implemented. Depending on each case, methods vary from IUI, NC, and ICSI to more sophisticated methods such as IMSI, time-lapse embryo-culture, blastocyst culture, micro-TESE and Pre-implantation Genetic Diagnosis (PGD).

Utmost expertise and professionalism are our strengths. The scientific team of Assisting Nature, more specifically the gynaecologists, obstetricians, embryologists, geneticists, and other medical practitioners, has worked at the most reputable universities internationally and are distinguished members of the global reproductive medical community. Their studies are published in some of the most distinguished medical journals and they are invited to give lectures around the world regarding modern treatments of infertility.

The birth of a healthy child, the safety of the woman during the entire process and the psychological health of the couple are our priorities. With us you will realize that infertility does not mean sterility and you will soon embrace parenthood.Assisting nature guarantees a journey without turbulence……
welcome onboard!


-- INFORMATION

-- INFORMATION --

pinfopinfoegg_don

-- Utilities

-- Utilities --

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

-- Everything about reproduction

-- Everything about reproduction --

-- FAQ

-- FAQ --

-- Contact

-- Contact --

Contact Us

Send
Press Room
Press Room

  • Assisting nature - Εξωσωματική Γονιμοποίηση - ITV ΕΙΔΗΣΕΙΣ - 20/2/2016


  • Assisting nature - Παρένθετη Μητέρα - Tatiana Live -

    Dr.V. Papanikolaou - Press Interview - YgeiaPress Room
Press Room

  • Assisting nature - Εξωσωματική Γονιμοποίηση - ITV ΕΙΔΗΣΕΙΣ - 20/2/2016


  • Assisting nature - Παρένθετη Μητέρα - Tatiana Live -

    Dr.V. Papanikolaou - Press Interview - Ygeia