Η Αποτελεσματικότητά μας

H Assisting Nature από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της διακρίθηκε για τα σταθερά υψηλά ποσοστά επιτυχίας της. Η εξειδίκευση, η αφοσίωση και η αγάπη των επιστημόνων μας για την ανθρώπινη αναπαραγωγή και τα ζευγάρια μας, μας καθιστά διεθνώς στις υψηλότερες θέσεις σε ποσοστά γεννήσεων. Τα ποσοστά επιτυχίας εκφράζονται αριθμητικά ως κλινικές κυήσεις (έμβρυα με καρδιακή λειτουργία) ή ως γεννήσεις, είτε ανά εμβρυομεταφορά είτε ανά κύκλο ( π.χ. μια διέγερση – 2 εμβρυομεταφορές )

Στην τελευταία περίπτωση, επιλέγεται κατά βάση το Αθροιστικό Ποσοστό κύησης ανά ωοληψία και με βάση τον συνολικό αριθμό παραγόμενων εμβρύων (COMFFETI pregnancy rate*), ως ο πιο σωστός τρόπος έκφρασης των αποτελεσμάτων.  Αυτό επιβάλλεται  αφενός γιατί η επιβίωση των εμβρύων μετά την κρυοσυντήρηση (vitrification) είναι άριστη, και αφετέρου γιατί στην σύγχρονη εποχή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πολλές φορές δεν γίνεται φρέσκια εμβρυομεταφορά και καταψύχονται όλα τα έμβρυα ώστε να μεταφερθούν σε μετέπειτα φυσικούς κύκλους, όπου το ενδομήτριο θα προσομοιάζει την φύση και δεν θα είναι βιασμένο από τις ορμόνες της ωοθηκικής διέγερσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η γυναίκα υποβάλλεται σε δυο ή και τρείς εμβρυομεταφορές χωρίς όμως να λάβει φάρμακα μέχρι να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με σαφέστατα αυξημένες πιθανότητες.
*COMFFETI: Combined Fresh and Frozen Embryo Transfer per Individual

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ IVF/ICSI

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης με ομόλογα ωάρια γίνεται με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:
• Η ηλικία της γυναίκας π.χ. ποσοστά επιτυχίας κυήσεων για γυναίκες ηλικίας μικρότερης ή μεγαλύτερης των 40 ετών καθώς και για γυναίκες ηλικίας <30, 30-34, 35-39 40-42 , >42 ετών.
• Ποσοστό γεννήσεων

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ

Η Μονάδα μας είναι από τις πρώτες στον κόσμο που έχει υιοθετήσει τη νέα στρατηγική του Freeze All και με συνεχή έρευνα αποδεικνύει ότι σε συγκεκριμένες ασθενείς όπως αυτές που παράγουν πολλά ωάρια ή έχουν αυξημένα επίπεδα προγεστερόνης, η κατάψυξη όλων των εμβρύων και μετάθεση της εμβρυομεταφοράς σε επόμενο κύκλο- και όχι σε αυτόν της διέγερσης- αυξάνει τις πιθανότητες κύησης και γέννησης ζώντων νεογνών. Όπως θα διαπιστώσετε στο επόμενο διάγραμμα με την εφαρμογή του Freeze All Blastocyst Strategy η μονάδα μας επιτυγχάνει Αθροιστικό ποσοστό Γέννησης 57,4% σε γυναίκες κάτω των 40 με ΜΙΑ μόνο ωοθηκική διέγερση! 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΔΩΡΕΑΣ ΩΑΡΙΩΝ

Στην Assisting Nature, οι πιθανότητες εγκυμοσύνης αυξάνονται σημαντικά στο σύνολο των μεταφορών που προκύπτουν από έναν κύκλο δωρεάς ωαρίων. Τα συνολικά ποσοστά κλινικών κυήσεων στην περίπτωση αυτή φτάνουν το 77%.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ (PGT-A)

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση ανευπλοειδιών στα κύτταρα των εμβρύων μας επιτρέπει να ανιχνεύουμε τις μη φυσιολογικές μεταβολές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων τους. Με την τεχνική αυτή, ή όπως αλλιώς αποκαλείται PGT-A, έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε γενετικά προβλήματα στα έμβρυα. Συνεπώς, έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε μόνο τα «υγιή» έμβρυα- μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αποβολής ή εμφάνισης συνδρόμων, όπως πχ τα σύνδρομα Down, Turner ή Klinefelter, αλλά και να αυξάνουμε τις πιθανότητες γέννησης ενός υγιούς παιδιού.


Ποσοστά περιπτώσεων μεταφοράς ενός εμβρύου (single ET- SET) έναντι μεταφοράς δύο εμβρύων (double ET- DET) σε κύκλους προεμφυτευτικής διάγνωσης (PGT- A)


Ποσοστά γέννησης σε περιπτώσεις μεταφοράς ενός εμβρύου (single ET- SET) έναντι μεταφοράς δύο εμβρύων (double ET- DET) σε κύκλους προεμφυτευτικής διάγνωσης (PGT-A)


Ποσοστό περιπτώσεων που καταλήγουν σε εμβρυομεταφορά έναντι περιπτώσεων με μη μεταφερόμενα έμβρυα σε κύκλους προεμφυτευτικής διάγνωσης (PGT-A)