Update cookies preferences

Η Αποτελεσματικότητά μας

H Assisting Nature από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της διακρίθηκε για τα σταθερά υψηλά ποσοστά επιτυχίας της. Η εξειδίκευση, η αφοσίωση και η αγάπη των επιστημόνων μας για την ανθρώπινη αναπαραγωγή και τα ζευγάρια μας, μας καθιστά διεθνώς στις υψηλότερες θέσεις σε ποσοστά γεννήσεων. Τα ποσοστά επιτυχίας εκφράζονται αριθμητικά ως κλινικές κυήσεις (έμβρυα με καρδιακή λειτουργία) ή ως γεννήσεις, είτε ανά εμβρυομεταφορά είτε ανά κύκλο ( π.χ. μια διέγερση – 2 εμβρυομεταφορές )

Στην τελευταία περίπτωση, επιλέγεται κατά βάση το Αθροιστικό Ποσοστό κύησης ανά ωοληψία και με βάση τον συνολικό αριθμό παραγόμενων εμβρύων (COMFFETI pregnancy rate*), ως ο πιο σωστός τρόπος έκφρασης των αποτελεσμάτων.  Αυτό επιβάλλεται  αφενός γιατί η επιβίωση των εμβρύων μετά την κρυοσυντήρηση (vitrification) είναι άριστη, και αφετέρου γιατί στην σύγχρονη εποχή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πολλές φορές δεν γίνεται φρέσκια εμβρυομεταφορά και καταψύχονται όλα τα έμβρυα ώστε να μεταφερθούν σε μετέπειτα φυσικούς κύκλους, όπου το ενδομήτριο θα προσομοιάζει την φύση και δεν θα είναι βιασμένο από τις ορμόνες της ωοθηκικής διέγερσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η γυναίκα υποβάλλεται σε δυο ή και τρείς εμβρυομεταφορές χωρίς όμως να λάβει φάρμακα μέχρι να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με σαφέστατα αυξημένες πιθανότητες.

* COMFFETI: Combined Fresh and Frozen Embryo Transfer per Individual

** Οι τιμές των διαγραμμάτων είναι σε ποσοστά επι τοις εκατό (%)

Ποσοστά Επιτυχίας σε Κύκλους IVF/ICSI

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης με ομόλογα ωάρια γίνεται με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

  • Η ηλικία της γυναίκας π.χ. ποσοστά επιτυχίας κυήσεων για γυναίκες ηλικίας μικρότερης ή μεγαλύτερης των 40 ετών καθώς και για γυναίκες ηλικίας <30, 30-34, 35-39 40-42 , >42 ετών.
  • Ποσοστό γεννήσεων

Συνολικό ποσοστό κλινικής κύησης και ποσοστό γέννησης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες


Ποσοστό Κλινικής Κύησης και Ποσοστό γέννησης ανά ηλικία


Αθροιστικό ποσοστό κλινικής κύησης και γέννησης σε γυναίκες < 40 ετών


Αθροιστικά Ποσοστά Επιτυχίας Ανάλογα με τον Αριθμό των Διαθέσιμων Εμβρύων

Η Μονάδα μας είναι από τις πρώτες στον κόσμο που έχει υιοθετήσει τη νέα στρατηγική του Freeze All και με συνεχή έρευνα αποδεικνύει ότι σε συγκεκριμένες ασθενείς όπως αυτές που παράγουν πολλά ωάρια ή έχουν αυξημένα επίπεδα προγεστερόνης, η κατάψυξη όλων των εμβρύων και μετάθεση της εμβρυομεταφοράς σε επόμενο κύκλο- και όχι σε αυτόν της διέγερσης- αυξάνει τις πιθανότητες κύησης και γέννησης ζώντων νεογνών. Όπως θα διαπιστώσετε στο επόμενο διάγραμμα με την εφαρμογή του Freeze All Blastocyst Strategy η μονάδα μας επιτυγχάνει Αθροιστικό ποσοστό Γέννησης 57,4% σε γυναίκες κάτω των 40 με ΜΙΑ μόνο ωοθηκική διέγερση! 


Αθροιστικό Ποσοστό Κλινικής Κύησης και Αθροιστικό Ποσοστό Γέννησης, σε γυναίκες <40 ανάλογα με τον αριθμό των κρυοσυντηρημένων βλαστοκύστεων


Ποσοστά Επιτυχίας σε Κύκλους Δωρεάς Ωαρίων

Στην Assisting Nature, οι πιθανότητες εγκυμοσύνης αυξάνονται σημαντικά στο σύνολο των μεταφορών που προκύπτουν από έναν κύκλο δωρεάς ωαρίων. Τα συνολικά ποσοστά κλινικών κυήσεων στην περίπτωση αυτή φτάνουν το 77%.


Ποσοστά επιτυχίας ανά κύκλο δωρεάς ωαρίων


Ποσοστά Επιτυχίας σε Κύκλους Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης (PGT-A)

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση ανευπλοειδιών στα κύτταρα των εμβρύων μας επιτρέπει να ανιχνεύουμε τις μη φυσιολογικές μεταβολές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων τους. Με την τεχνική αυτή, ή όπως αλλιώς αποκαλείται PGT-A, έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε γενετικά προβλήματα στα έμβρυα. Συνεπώς, έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε μόνο τα «υγιή» έμβρυα- μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αποβολής ή εμφάνισης συνδρόμων, όπως πχ τα σύνδρομα Down, Turner ή Klinefelter, αλλά και να αυξάνουμε τις πιθανότητες γέννησης ενός υγιούς παιδιού.


Ποσοστά περιπτώσεων μεταφοράς ενός εμβρύου (Single ET- SET) έναντι μεταφοράς δύο εμβρύων (Double ET- DET) σε κύκλους προεμφυτευτικής διάγνωσης (PGT- A)


Ποσοστά γέννησης σε περιπτώσεις μεταφοράς ενός εμβρύου (Single ET- SET) έναντι μεταφοράς δύο εμβρύων (Double ET- DET) σε κύκλους προεμφυτευτικής διάγνωσης (PGT-A)


Ποσοστό περιπτώσεων που καταλήγουν σε εμβρυομεταφορά έναντι περιπτώσεων με μη μεταφερόμενα έμβρυα σε κύκλους προεμφυτευτικής διάγνωσης (PGT-A)


Ορολογία

Ποσοστό κύησης: το ποσοστό των θετικών τεστ κυήσεων, ανά αριθμό εμβρυομεταφορών

Ποσοστό κλινικής κύησης: το ποσοστό των εγκυμοσυνών που επιβεβαιώνονται με υπερηχογραφική παρατήρηση του εμβρυϊκού σάκου ή της εμβρυϊκής καρδιακής λειτουργίας ανά αριθμό εμβρυομεταφορών

Ποσοστό γέννησης: Το ποσοστό των τοκετών που οδηγούν σε γέννηση ζώντος νεογνού ανά αριθμό εμβρυομεταφορών

Αθροιστικά ποσοστά: τα ποσοστά επιτυχίας (κύησης, κλινικής κύησης, γέννησης) όπως προσδιορίζονται από ένα μεμονωμένο συμβάν ωοληψίας, μέχρι να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα ή μέχρι να εξαντληθεί το σύνολο των κρυοσυντηρημένων εμβρύων.

Φρέσκια εμβυομεταφορά: η μεταφορά εμβρύων στον κύκλο της ωοληψίας, χωρίς να έχει προηγηθεί κατάψυξή τους.

FRET (Frozen Embryotransfer): κύκλος απόψυξης κρυοσυντηρημένων εμβρύων και εμβρυομεταφορά τους, σε επόμενο χρόνο από τον κύκλο της ωοληψίας.

PGTA: (Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy): Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για ανευπλοϊδίες. Η τεχνική αυτή προϋποθέτει τη βιοψία του εμβρύου, με σκοπό την απομόνωση μικρού αριθμού κυττάρων που ελέγχονται ως προς τη χρωμοσωμική σύστάση του, παρέχοντας τις αντίστοιχες πληροφορίες για το έμβρυο.

Espa