Update cookies preferences

Τι Πληροφορίες Συλλέγουμε;

Τι Πληροφορίες Συλλέγουμε;

Προσωπικά Δεδομένα:

Ασθενείς:

H Assisting Nature IVF & Genetics συλλέγει δεδομένα με σκοπό να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παρέχει σε εσάς τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες αναπαραγωγής. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νομικούς σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
Όταν υποβάλλεστε σε θεραπεία γονιμότητας με το σύντροφο σας, οι πληροφορίες σχετικά με εσάς και τον σύντροφό σας καταγράφονται σε κοινό αρχείο ασθενών στη βάση δεδομένων της Assistance Nature IVF & Genetics και κάθε εταίρος μπορεί (με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών εξαιρέσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου) να έχει πρόσβαση σε αυτό το κοινό αρχείο. Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση της πληροφορίας, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εσείς μας παρέχετε μερικά από αυτά τα δεδομένα άμεσα, όπως όταν δημιουργούμε μια νέα φόρμα εγγραφής ή ξεκινάμε μια νέα θεραπεία (για παράδειγμα, όταν επικοινωνούμε μαζί σας αυτοπροσώπως, όταν συμπληρώνετε τις φόρμες συναίνεσης ή τα έγγραφα που σας δίνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω τηλεφώνου, μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος πολυμέσων ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων της μονάδας IVF).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από άλλο άτομο, όπως ο γιατρός που σας παραπέμπει, άλλους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης που εμπλέκονται στη φροντίδα σας, την ιατρική σας κάλυψη, τον ιδιωτικό σας ασφαλιστή υγείας, τον σύντροφό σας και τους συγγενείς σας.
Επίσης λαμβάνουμε δεδομένα από τρίτους. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τρίτους τα προστατεύουμε σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση, συν τους τυχόν επιπλέον περιορισμούς που τίθενται από την πηγή των δεδομένων. Οι τρίτες πηγές δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο, αλλά συμπεριλαμβάνουν:

  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατόπιν συναινέσεως σας, σε υπάλληλο της μονάδας.
  • Συνεργάτες με τους οποίους προσφέρουμε αλληλένδετες υπηρεσίες ή συμμετέχουμε σε κοινές προωθητικές δραστηριότητες, όπως μικροβιολογικά εργαστήρια και εργαστήρια γενετικής.
  • Δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα ή άλλα δεδομένα σε δημόσιο τομέα.

Η παροχή ακριβών και πληρέστερων δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών γονιμότητας που σας παρέχουμε. Αν οι πληροφορίες που μας παρέχετε δεν είναι πλήρεις και ακριβείς, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας παρέχουμε ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που καταγράφουμε, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας.

Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί στις επιλογές σας σε ότι αφορά τα δεδομένα που συλλέγουμε. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζετε πως στην περίπτωση που δεν μας παρέχετε κάποια εκ των προσωπικών σας δεδομένων, απαραίτητα για τη θεραπεία σας, ίσως δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το περιεχόμενο της θεραπείας σας, την επιλογή σας, συμπεριλαμβανομένου των ρυθμίσεων του απορρήτου σας.
Τα δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν τα παρακάτω:

  • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Καταγράφουμε το όνομα και το επώνυμο σας, το δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας/διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη ταχυδρομική διεύθυνση, τους τηλεφωνικούς σας αριθμούς και άλλα όμοια στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε και προσωπικές σας φωτογραφίες
  • Δεδομένα του ιατρικού σας ιστορικού, αποτελέσματα εξετάσεων, στοιχεία διαγνωστικής απεικόνισης και φιλμς, οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, διερευνήσεις υπογονιμότητας καθώς και συμβουλές θεραπείας και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για τη θεραπεία της γονιμότητάς σας.
  • Δημογραφικά στοιχεία. Συλλέγουμε στοιχεία σε ότι αφορά την ηλικία σας, το φύλλο, χώρα και προτίμηση γλώσσας.
  • Οικονομικά στοιχεία. Ανάλογα με τον οικονομικό σας διακανονισμό, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την ιατρική ασφαλιστική ικανότητα σας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ΑΜΚΑ), οποιαδήποτε ιδιωτική κάλυψη υγείας μπορεί να έχετε και κάθε δυνατότητα παροχής ή αποζημίωσης από άλλη πηγή.

Επίσης συλλέγουμε ( καταγράφουμε) πληροφορίες, καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματος που μας αποστέλλετε ως αναπληροφόρηση ή ερωτήσεις και πληροφορίες που παρέχετε για την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.
Γενικά, κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με την Assisting Nature IVF & Genetics, νέες πληροφορίες προστίθενται στο αρχείο σας. Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας εάν τα στοιχεία σας έχουν αλλάξει από την τελευταία σας επίσκεψη.

Άλλα άτομα:
Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με άτομα που δεν είναι ασθενείς της Assisting Nature IVF & Genetics. Αυτό περιλαμβάνει άτομα που κάνουν έρευνα σχετικά με τις υπηρεσίες μας, όπως σεμινάρια πληροφόρησης ασθενών, εκδηλώσεις, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των κοινωνικών μέσων, ή μέσω των στοιχείων επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης και του οικογενειακού ιστορικού που συλλέγονται από έναν ασθενή σχετικά με άλλο άτομο.

Οικογενειακοί γιατροί, παραπέμποντες γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας:
Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας που αλληλεπιδρούν μαζί μας (όπως για παράδειγμα οι γιατροί ή άλλοι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα των ασθενών μας). Αυτά συνήθως είναι τυπικές πληροφορίες όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικές λεπτομέρειες και πληροφορίες που αφορούν την αλληλεπίδραση με την Assisting Nature IVF & Genetics. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για τους σκοπούς της φροντίδας των ασθενών και τη διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία της Assisting Nature IVF & Genetics.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άτομα που εμπλεκόμαστε με εμπορική βάση όπως προμηθευτές, ανάδοχοι έργων και άτομα σε οργανισμούς στους οποίους παρέχουμε αγαθά και υπηρεσίες ή από τις οποίες αποκτούμε αγαθά και υπηρεσίες. Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, θέση, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό αδείας ή εγγραφής, τραπεζικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες σχετικές με την ιδιότητα με την οποία ασχολείται. Συνήθως συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να αντιμετωπίσουμε/εκπληρώσουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση σχετική με τη σχέση σας μαζί μας.

Espa