Update cookies preferences

Δωρεά Ωαρίων

Δωρεά Ωαρίων

Από την αρχή γνωρίζαμε και βιώσαμε ότι η θεραπεία γονιμοποίησης in vitro με χρήση ωαρίων δότριας είναι μια περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Κατά την ετερόλογη γονιμοποίηση, δύο γυναίκες αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα, η ασθενής-δότρια που είναι νέα, υγιής και διατρέχει τον κίνδυνο όλων των πιθανών επιπλοκών και η λήπτρια-ασθενής που δέχεται τα γονιμοποιημένα ωάρια. Στην πραγματικότητα γύρω από το θέμα της δότριας δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι αυτή η οποία διατρέχει κίνδυνο επιπλοκών, ο ευαίσθητος κρίκος της αλυσίδας και πρέπει να τις φροντίσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Κάθε χρόνο προσφέρουμε στις δότριες μας δωρεάν εξετάσεις όπως μαστογραφία, υπερηχογραφική εξέταση μαστού και αιματολογικές εξετάσεις. Φέτος είχαμε δύο περιπτώσεις αφαίρεσης πολύποδα υστεροσκοπικά και μία περίπτωση αφαίρεσης αδενώματος μαστού φυσικά δωρεάν, ενώ πλέον τους προσφέρουμε και δωρεάν καρδιολογικές εξετάσεις. Μέσα από αυτή τη σχέση λοιπόν προσφέρουμε εξαιρετικές δότριες και η λίστα αναμονής μας δεν είναι ποτέ πάνω από δύο μήνες. Για περισσότερη διαφάνεια προς εσάς, φέτος ξεκινήσαμε την ψυχολογική εξέταση MMPI-2 στις δότριες-ασθενείς μας, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τυποποιημένη ψυχομετρική εξέταση της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας των ενηλίκων που εκτελείται μόνο από πιστοποιημένους ψυχολόγους ή ψυχιάτρους . Η δοκιμή διαρκεί έως τρεις ώρες, είναι περίπλοκη και δαπανηρή αλλά αποτελεί μια θεμελιώδη πτυχή ελέγχου της δότριας για εμάς.

Δεν είμαστε μια Μονάδα μαζικής παραγωγής ωαρίων. Η βασική ιδέα μας είναι να σας προσφέρουμε τη δότρια και τα ωάρια της, όχι απλά τα ωάρια κάποιας γυναίκας.

Μετά από πολυετή εμπειρία σε διάφορα προγράμματα δωρεάς ωαρίων, υποστηρίζουμε έντονα την ιδέα της ανωνυμίας της δότριας και της λήπτριας. Αυτό το μοντέλο προστατεύει και τα δύο εμπλεκόμενα μέλη, ενώ η Μονάδα IVF φέρει την πλήρη ευθύνη. Χρησιμοποιούμε ένα πολύ εξελιγμένο πρόγραμμα και βάση δεδομένων, το BΑBE 4.0, όπου όλα τα ονόματα είναι κωδικοποιημένα, υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο στην ομάδα παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας και μόνο στον Επιστημονικό Διευθυντή της Μονάδας μετά την ολοκλήρωσή της.

Μπορείτε να βασιστείτε στην εμπειρία και την αφοσίωσή μας…

Με εκτίμηση,

Robert Najdecki MD, PhD – Μ. Βαγγέλης Παπανικολάου, PhD

Πώς να γίνετε δότρια ωαρίων

Το δώρο της ζωής είναι το σημαντικότερο δώρο που μπορεί κανείς να προσφέρει. Το Πρόγραμμα Δωρεάς Ωαρίων της Assisting Nature δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό και για τη σωστή αντιστοίχηση μεταξύ δοτριών και ληπτριών. Οι συντονίστριες του Προγράμματος Δωρεάς Ωαρίων της Assisting Nature εργάζονται στενά με τις δότριες, τις λήπτριες, το ιατρικό και εργαστηριακό προσωπικό για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της διαδικασίας.

view more
assisting nature

Πρόγραμμα Δωρεάς Ωαρίων

Δεν είναι απλή η απόφαση να διαθέσει μια κοπέλα τα ωάρια της. Η θεραπεία διέγερσης των ωοθηκών είναι χρονοβόρα, σωματικά ελαφρώς δυσάρεστη και όχι παντελώς άνευ κινδύνου. Με άλλα λόγια, η δωρεά ωαρίων απαιτεί σημαντική δέσμευση και κίνητρο εκ μέρους της δότριας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ιδανικές υποψήφιες είναι γυναίκες οι οποίες βιώνουν ήδη το δώρο της μητρότητας και μπορούν να το προσφέρουν σε λιγότερο προνομιούχα ζευγάρια.

view more
assisting nature

Επιλέγοντας την κατάλληλη δότρια

Η δωρεά ωαρίων δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Οι γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία με δωρεά ωαρίων συχνά ανησυχούν για την ποιότητα των ωαρίων των δοτριών, αλλά οι Τράπεζες Ωαρίων δέχονται μόνο απόλυτα υγιείς δότριες στις οποίες διενεργούν πληθώρα ιατρικών εξετάσεων και ψυχολογικών αξιολογήσεων.

view more
assisting nature
Espa