Update cookies preferences

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Έχετε απορίες; Χρειάζεστε συμβουλές;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας Assisting ειδικός,

θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

Επιλέγοντας την αποστολή των προσωπικών δεδομένων σας συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο.

Συγκατάθεση Συλλογής Προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη μου όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 2016/679, δίνω την συγκατάθεσή μου στην Αssisting Νature με έδρα Ι. Κρανιδιώτη 2, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

 •   για την καταγραφή- επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών/ιατρικών μου δεδομένων στο αρχείο της μονάδας, στις εγκαταστάσεις της, όπως περιγράφεται στη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Αssisting Νature

τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν:

∗Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Το όνομα και το επώνυμο σας, το δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας/διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη ταχυδρομική διεύθυνση, τους τηλεφωνικούς σας αριθμούς και άλλα όμοια στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε και προσωπικές σας φωτογραφίες

∗Δημογραφικά στοιχεία. Συλλέγουμε στοιχεία σε ότι αφορά την ηλικία σας, το φύλλο, χώρα και προτίμηση γλώσσας

∗Δεδομένα του ιατρικού σας ιστορικού, αποτελέσματα εξετάσεων, διαγνωστικά στοιχεία, οικογενειακό ιατρικό ιστορικό

∗Οικονομικά στοιχεία. Την  ιατρική ασφαλιστική ικανότητα σας (και αριθμό ΑΜΚΑ), την πιθανή ιδιωτική κάλυψη υγείας, τη πιθανή δυνατότητα παροχής ή αποζημίωσης από άλλη πηγή.

 • για τη μεταφορά των δεδομένων μου μεταξύ των εργαζομένων της Αssisting Νature και των επαγγελματιών υγείας συνεργατών της Assisting Nature, οι οποίοι συμμετέχουν στη θεραπεία μου, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ταυτοποίηση των στοιχείων μου. Χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση επιτρέπω τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων μου κατά τη διάρκεια της θεραπείας υπογονιμότητας όπου κρίνεται υποχρεωτικό για τη θεραπεία υπογονιμότητας.
 • Επιθυμώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποίησα σε Διαγνωστικό Εργαστήριο να αποσταλούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Assisting Nature και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την ενδεχόμενη ανάγνωση τους από τρίτα πρόσωπα που μπορεί να έχουν με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και αναγνωρίζω, γενικά, ότι η αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι απολύτως ασφαλής και γίνεται αποκλειστικά κατόπιν δικού μου αιτήματος.
 • Συναινώ στη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων για οποιαδήποτε επικοινωνία και ενημέρωση μου, μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης αλληλογραφίας, τηλεφωνικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας και κατ’ ιδίαν, σχετικά με τη θεραπεία μου και τα παρελκόμενα αυτής.
 • ότι τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις:
 • Για εμπιστευτική εξωτερική επιθεώρηση από φορέα πιστοποίησης ΙSO και φορέων αδειοδότησης.
 • Για συλλογή περιλήψεων, μη ταυτοποιημένων δεδομένων μας, για αξιολόγηση από την Εθνική Υπηρεσία Επιδημιολογίας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο και την Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • Πλήρως από-ταυτοποιημένες περιλήψεις δεδομένων της Assisting Nature μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έρευνα και δημοσίευση της έρευνας και συμπερίληψη στο Κεντρικό Μητρώο της Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με τη δωρεά σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων και τα παιδιά που πρόεκυψαν μέσω αυτών των δωρεών.
 • ότι οι σπουδαστές και οι ιατροί, στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας ή της πρακτικής άσκησης τους,  ή συμμετέχοντες σε κλινικές θέσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς έρευνας, διδασκαλίας ή κατάρτισης.

Πολλοί γιατροί που νοσηλεύουν ασθενείς στην Assisting Nature διατηρούν επίσης ιατρεία σε άλλες εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να ζητήσετε να δείτε την πολιτική απορρήτου, σχετικά με το πώς συλλέγουν και χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Αssisting Νature δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά τη συλλογή  και των χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων από συνεργάτες -παραπέμποντες ιατρούς στα ιατρεία τους εκτός των  εγκαταστάσεων του Αssisting Νature.

Η Αssisting Νature δεσμεύεται για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας, τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασίες που βοηθούν έτσι ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Όλοι οι συνεργάτες με τους οποίους ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα, με απώτερο σκοπό την εμπεριστατωμένη θεραπεία σας, είναι υποχρεωμένοι και ακολουθούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η Assisting Nature IVF & Genetics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα με σκοπό να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παρέχει σε εσάς τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες αναπαραγωγής. Όλα τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι κρίσιμα για την περαιτέρω εργασία μας και συντελούν στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και την απόδοση ταυτότητας (ιχνηλασιμότητα) μεταξύ των δειγμάτων και του εξεταζόμενου.

Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νομικούς σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Εφόσον ο πελάτης-ασθενής δεν επιθυμεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για την διενέργεια της θεραπείας του, η  ASSISTING NATURE δεν δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της και ενημερώνει άμεσα τον ασθενή για την διακοπή της συνεργασίας.

Η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων είναι δέκα έτη

Ο πελάτης- ασθενής έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει εγγράφως στην ASSISTING NATURE για την: τροποποίηση, διαγραφή, περιορισμό των δεδομένων τους.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε την τελευταία έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ενότητα Γιατί Εμάς- Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή απευθυνθείτε στο προσωπικό της κλινικής για το έντυπο κείμενο.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις  παρακαλώ επικοινωνήστε με το προσωπικό της κλινικής μας.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Προορίζονται αποκλειστικά για χρήση του νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνονται. Η Assisting Nature ακολουθεί τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 2016/679 (GDPR) για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 δίνοντας σε κάθε άτομο μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el

https://gdpr-info.eu/
  Espa