Πιστοποιήσεις & Διαχείριση Ποιότητας

Οι υπηρεσίες της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Assisting Nature» παρέχονται σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 15224:2012 και ISO 9001:2008, τα οποία διασφαλίζουν ότι η φροντίδα που προσφέρουμε είναι σταθερά υψηλού επιπέδου. Ακολουθείται πιστά η νομοθεσία που ορίζει το πλαίσιο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (του 1990 όπως τροποποιήθηκε το 2008) και ο Κώδικας Πρακτικής Δεοντολογίας (τρέχουσα έκδοση) όπως δημοσιεύθηκε από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Με την πιστοποίηση ISO 15224:2012 και ISO 9001: 2008 διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται: ιατρικές και εργαστηριακές υπηρεσίες, νοσηλευτικές υπηρεσίες, επεξεργασία και τήρηση προσωπικών/ιατρικών δεδομένων, ποιότητα αναλωσίμων, ποιότητα περιβάλλοντος και επάρκεια των εγκαταστάσεων, ασφάλεια και κατάρτιση προσωπικού.

Ο πρωταρχικός μας στόχος στην Assisting Nature είναι να παρέχει σε εσάς τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες αναπαραγωγής με συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των υπηρεσιών μας ώστε να επιτύχουμε την πολυπόθητη εγκυμοσύνη και τη γέννηση υγιών παιδιών. Παρακολουθείται στενά η θεραπεία των ασθενών μας και η εμπειρία σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Στην Assisting Nature IVF & Genetics αντιλαμβανόμαστε τη προσωπική και ευαίσθητη φύση της θεραπείας γονιμότητας. Η προστασία της ιδιωτική σας ζωής είναι σημαντική για εμάς. Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή των ατόμων και δεσμευόμαστε να συμμορφωθούμε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας. Στην ενότητα της ιστοσελίδας μας Προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα βρείτε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων η οποία εξηγεί ποια ευαίσθητα δεδομένα συλλέγει το Assisting Nature από εσάς και πως χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, τηρώντας πάντα του κανονισμούς (GDPR) της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 2016/679.

Στην Assisting Nature δεσμευόμαστε για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς μας καθώς και την εξέλιξη των υπηρεσιών μας εφαρμόζοντας όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη δραστηριότητά της.

Robert Najdecki- MD.PhD – Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας