Οδηγίες για Φάρμακα

Οδηγίες για Φάρμακα

Κάθε ασθενής είναι σημαντικό να γνωρίζει την ορθή χρήση των φαρμάκων που κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δείτε στη σελίδα αυτή ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε!

Παρακολουθείστε τις οδηγίες στα βίντεο

Menopur Multidose 600

https://www.youtube.com/watch?v=41GhGPdzp0I

Menopur Multidose 1200

https://www.youtube.com/watch?v=PAIL3h1T9Ks

How to use FOSTIMONAL-TERMON-MERIONAL-MENOPUR

https://www.youtube.com/watch?v=zeU7og9RTM4

ELONVA

https://www.youtube.com/watch?v=uc-nepyU7TQ

GONAL f Pen

https://www.youtube.com/watch?v=2ZxRm6oDoqo

PuregonPen

https://www.youtube.com/watch?v=0x6Z9U_6WYA

Δείτε επίσης τα παρακάτω αρχεία

Self-injecting with Gonal-f® RFF Pen

Reconstituting and Self-Administering

Profertil Male

Puregon Pen

Οδηγίες χρήσης Orgalutran

Οδηγίες χρήσης Elonva

Οδηγίες χρήσης PuregonPen

Οδηγίες χρήσης FertiliMax

Οδηγίες χρήσης MetrioMed

Οδηγίες χρήσης Ova-Max

Οδηγίες χρήσης Prolutex

Οδηγίες χρήσης Inofert Combi

Οδηγίες χρήσης Profertil Female

Οδηγίες χρήσης Ovitrelle

Οδηγίες χρήσης Blissel

Οδηγίες χρήσης Arvekap

Οδηγίες χρήσης Inofert

Οδηγίες χρήσης Inofert Plus

Διαβάστε τα επιστημονικά άρθρα για το profertil

WHO REFERENCE VALUES – SEMEN ANALYSIS