Η ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι αποτέλεσμα της ένωσης του σπερματοζωαρίου με το ωάριο. Από την ένωση τους θα προκύψει το έμβρυο που θα αναπτυχθεί στη μήτρα για να γεννηθεί το παιδί.

Το ωάριο ζει για 24 ώρες μόνο. Εάν υπάρξει σεξουαλική επαφή τις γόνιμες ημέρες, το σπέρμα εναποτίθεται στον κόλπο και ζει περί τις 3 ημέρες. Επομένως η γόνιμη μέρα αν και με την αυστηρή έννοια του όρου είναι μόνο μία, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής του σπέρματος και της σχετικής αστάθειας της ωορρηξίας, υπολογίζονται ως γόνιμες (-επικίνδυνες μέρες-) οι 6-7 ημέρες πέριξ της ωορρηξίας.

Τα σπερματοζωάρια δια του κόλπου, του τραχήλου και της κοιλότητας της μήτρας φτάνουν στις σάλπιγγες. Η σάλπιγγα παραλαμβάνει με τη βοήθεια των κροσσών, του ακραίου τμήματός της, το ωάριο το οποίο πρόσφατα απελευθερώθηκε με την ωοθυλακιορρηξία. Στη σάλπιγγα θα γίνει η γονιμοποίηση του ωαρίου από ένα μόνο σπερματοζωάριο. Το γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγώτης) παραμένει στη σάλπιγγα για τις επόμενες 3-4 ημέρες όπου και διαιρείται σε 2,4,8,16 κ.ο.κ. κύτταρα, καθώς η σάλπιγγα το καθοδηγεί προς την κοιλότητα της μήτρας. Αυτό καταδεικνύει το σημαντικότατο τροφικό ρόλο των σαλπίγγων που δυστυχώς η σαλπιγγογραφία δεν μπορεί να ανιχνεύσει καθώς μας δείχνει μόνο αν οι σάλπιγγες είναι διαβατές και όχι την λειτουργική τους ακεραιότητα.

Στη συνέχεια, την 5η ημέρα, με τη μορφή της βλαστοκύστης (που απαρτίζεται από 60-120 περίπου κύτταρα) το έμβρυο μεταναστεύει στην κοιλότητα της μήτρας, εμφυτεύεται στο ενδομήτριο («σύλληψη») και συνεχίζει την ανάπτυξή του.

Ελένη Κατσιάνη
Βιολόγος MSc, PhD