Βλαστοκύστη, ονομάζεται το έμβρυο κατά την 5η μέρα καλλιέργειας, όταν έχει περίπου 120-200 κύτταρα και έχει ήδη αρχίσει να γίνεται η διαφοροποίηση των κυττάρων του σε τροφοβλάστη (περιφερειακή στιβάδα που θα σχηματίσει τον πλακούντα αργότερα) και στον εμβρυϊκό πόλο (εσωτερική μάζα κυττάρων που σχηματίζουν το έμβρυο).

Ένας τρόπος για να μειωθούν οι πολύδυμες κυήσεις με τις πιθανές μαιευτικές και περιγεννητικές επιπλοκές που αυτές ενέχουν, χωρίς να μειώνεται η πιθανότητα επιτυχίας, είναι η μεταφορά βλαστοκύστεων. Η καλλιέργεια των εμβρύων μέχρι το στάδιο αυτό, μας επιτρέπει την διάκριση των εν δυνάμει καλύτερων εμβρύων και την επιλεκτική μεταφορά μόνο μιας βλαστοκύστης.

Το πλεονέκτημα της μεταφοράς βλαστοκύστεων λοιπόν είναι ότι γίνεται επιλογή των καλύτερων εμβρύων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι τα έμβρυα τα οποία φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμική εμφύτευσης οδηγώντας εν δυνάμει σε εγκυμοσύνη. Επιπλέον αυτή την ημέρα το ενδομήτριο ανακάμπτει από τον βιασμό των ορμονών, και είναι πιο δεκτικό για τα έμβρυα.

Το μοναδικό ίσως μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δε φτάνουν όλα τα έμβρυα στο στάδιο της βλαστοκύστης, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μην υπάρχει έμβρυο προς μεταφορά. Βέβαια στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο και ο κύκλος ακυρωθεί, η ασθενής αποφεύγει το κόστος μίας εμβρυομεταφoράς και το ψυχικό φόρτο μίας αναμονής θετικού τεστ κυήσεως επί ματαίω.

Επομένως η μέθοδος αυτή αφορά κυρίως ζευγάρια που έχουν πολλά έμβρυα διαθέσιμα. Αποτελεί όμως και μια εναλλακτική προσέγγιση ως προς τη μεταφορά εμβρύων, κυρίως σε γυναίκες με πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εμφύτευσης με τον κλασικό τρόπο μεταφοράς εμβρύων 2ης και 3ης μέρας, ή σοβαρού ανδρικού παράγοντα, καθώς υποδεικνύει καλύτερα την ποιότητα των εμβρύων.

Στην Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Assisting Nature, λειτουργούμε ένα ιδιαίτερα επιτυχές πρόγραμμα καλλιέργειας και εμβρυομεταφοράς βλαστοκύστεων, για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε απο τους εξειδικευμένους γυναικολόγους της κλινικής και την ομάδα των εμβρυολόγων μας.

 

Εύη Τιμοθέου BcS, MSc, 

Senior Clinical Embryologist, Lab Director

Τατιάνα Χαρτοματσίδου BcS, MSc,

Jr. Clinical Embryologist