ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Το Assisting Nature μαζί με άλλα πρότυπα Ευρωπαϊκά κέντρα συμμετέχει στη διαδικτυακή πλατφόρμα Ferti-Studio.  Tο Ferti-Studio είναι μια on-line πλατφόρμα που στόχο έχει να μεταδίδει τις καλύτερες πρακτικές και εμπειρίες Ευρωπαϊκών κέντρων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.


Ακολουθούμε τις καλύτερες πρακτικές εξωσωματικής γονιμοποίησης στον κόσμο, δίνοντας έμφαση στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας, δημιουργώντας έτσι το νέο μοντέλο σύγχρονης διαχείρισης των μονάδων εξωσωματικής γονιμοποίησης και έρευνας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πλάτφόρμα θα βρείτε περιεχόμενο υψηλού επιστημονικού επιπέδου σχετικά με κλινικά και οργανωτικά θέματα καθώς και videos από το εργαστήριο και τη χειρουργική αίθουσα.