Το ωάριο (αυγό) είναι το μεγαλύτερο κύτταρο στο ανθρώπινο σώμα και το μόνο που μπορεί να γίνει ορατό χωρίς μικροσκόπιο. Μπορεί να συγκριθεί με έναν κόκκο άμμου σε μέγεθος.


Αυτό το θηλυκό σε φύλλο κύτταρο δεν είναι μόνο ένα σύνολο χρωμοσωμάτων που είναι απαραίτητα για τη σύλληψη, αλλά και μια αποθήκη θρεπτικών ουσιών ζωτικής σημασίας για να αναπτυχθεί ένα έμβρυο. Αυτά τα αποθέματα επιτρέπουν στο έμβρυο να επιβιώσει πριν προσκολληθεί στη μήτρα για να αποκτήσει πρόσβαση σε πηγή θρέψης.

Το ωάριο (αυγό) είναι μονογαμικό και επιλεκτικό. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι ένας παθητικός συμμετέχων στη σύλληψη και μπορεί να επιλέξει ποιο σπερματοζωάριο θα κερδίσει. Επιτρέπει στον υποψήφιο με το πιο αξιόλογο DNAνα εισέλθει. Μετά από αυτό, ένα ειδικό όργανο δημιουργεί ένα φραγμό για να κρατήσει άλλο σπέρμα έξω. Συναρπαστικό!

Το ωάριο συναντά το σπέρμα, γίνεται γονιμοποίηση, σχηματίζονται μωρά. Απλό; Όχι πραγματικά! Εισάγετε την έννοια της θηλυκής δεκτικότητας ή της ελευθερίας επιλογής για τις γυναίκες. Εν συντομία, τα ωάρια πράγματι επιλέγουν. Όπως πιστεύεται από τον ScottGilbert, βιολόγο ανάπτυξης στο SwarthmoreCollege, το «αυγό συμμετέχει σε διάλογο με το σπέρμα αντί να τοαποκλείσει». Έτσι, η γονιμοποίηση δεν είναι στην πραγματικότητα μια κατάκτηση, αλλά μάλλον σαν ένας δίκαιος αγώνας.

Μετά από πολλή έρευνα, έχει επίσης αποδειχθεί ότι τα αυγά τείνουν να προσελκύουν ένα συγκεκριμένο είδος σπέρματος, δοθείσης της ευκαιρίας.

Οποιοδήποτε ζευγάρι που σχεδιάζει να επεκτείνει την οικογένειά του είναι πάντοτε υπό την πεποίθηση ότι το σπέρμα αγωνίζεται προς το αυγό. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Όλα τα σπερματοζωάρια έτοιμα, το αυγό στην πιο υγιή δυνατόν κατάσταση, και εδώ ξεκινά ο αγώνας! Όπως έχουμε διδαχθεί και στο σχολείο, εκατομμύρια σπερματοζωαρίων κατευθύνονται προς ένα μόνο ωάριο. Όταν ένα Xσυναντά ένα X, είναι ένα κορίτσι, και όταν έναXσυναντά ένα Y, είναι ένα αγόρι.

Λοιπόν τώρα, ήρθε η ώρα να ξεμάθουμε.

Τα θηλυκά αυγά αρνούνται να υποταχθούν&να υπακούσουν. Διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο και επιλέγουν το δικό τους σπέρμα.

Αγώνας; Αα, περίμενε! Δεν ήταν ποτέ ένας αγώνας από τότε που ο νικητής έχει ήδη αποφασιστεί. Σε απλή γλώσσα, το αυγό έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του σπέρματος που θα επιτρέψει να εισέλθει.

Όπως έχει ερευνηθεί και εξηγηθεί από τους επιστήμονες, τα αυγά δεν είναι υποτακτικά και υπάκουα, αλλά έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της αναπαραγωγής. Και ενάντια στη λαϊκή ιδέα ότι το σπέρμα αγωνίζεται προς το αυγό, είναι στην πραγματικότητα το αντίστροφο.

Όπως εξηγείται από επιστήμονες, το ωάριο ευνοεί ή απορρίπτει ένα σπέρμα και καθιστά τη σεξουαλική επιλογή στο ίδιο το κυψελοειδές επίπεδο πιο περίπλοκη.

Είναι περίεργο αλλά αληθές ότι μια τέτοια προφανής διαδικασία αξιολογήθηκε λανθασμένα όλο αυτό το διάστημα.

Χαρά Αλατζοπούλου

Συντονίστρια Ασθενών Εξωτερικού