Frequently Asked Questions

We answer your most frequently asked questions

Your immediate service and information is our first concern. For this reason, on this page, you can find in-depth answers to your most common questions.

Αυξάνοντας το ποσοστό επιτυχίας

Οι εξελίξεις στον προεμφυτευτικό έλεγχο μας φέρνουν πιο κοντά τον πελαργό.

ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση διαχωρίζεται στην κλασική (PGD), που χρησιμοποιείται για γόνιμα μεν ζευγάρια αλλά φορείς γενετικής ν-σου, και στο γενετικό screening (PGS) για υπογόνιμα ζευγάρια. Η κλασική προεμφυτευτική διάγνωση χρησιμεύει σε ζευγάρια που πάσχουν ή είναι φορείς κάποιας κληρονομική νόσου ή έχουν ήδη παιδί που πάσχει από γενετική ασθένεια, όπως μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση, υοτονική δυστροφία, νόσο Duchenne και άλλες σπάνιες γενετικές παθήσεις. Το προεμφυτευτικό γενετικό screening απευθύνεται σε υπογόνιμα ζευγάρια που ήδη έχουν υποβληθεί σε επανειλημένες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής, που πάσχουν από καθ’ έξιν αποβολές ή που ο άνδρας πάσχει από σοβαρή μορφή μειωμένη ποιότητα σπέρματος. Μέχρι πρόσφατα, η προεμφυτευτική διάγνωση γινόταν σε έμβρυα τα οποία βρίσκονταν στην 3η ημέρα της ανάπτυξή τους με την αποκαλούμενη μέθοδο FISH. Ανοίγοντας ένα μικρό άνοιγμα με λέιζερ στο έξω προστατευτικό κάλυμα του εμβρύου (βιοψία), στο στάδιο των 8 κυττάρων, γινόταν αφαίρεση ενός βλαστομεριδίου και κατόπιν γενετικό έλεγχο του εμβρύου για 10 χρωμοσώματα. Το μειονέκτημα ήταν ότι αφενός τα 10 χρωμοσώματα δεν ήταν αντιπροσωπευτικά του συνόλου και αφετέρου ότι τα έμβρυα σε αυτά τα αρχικά στάδια σε ποσοστό 20% είναι μωσαϊκά, που σημαίνει ότι μπορούν να έχουν ομαλά και ανώμαλα κύτταρα και να βρίσκονται σε φάση επαναπρογραματισμού. Με αυτό τον τρόπο ελλόχευε ο κίνδυνος να γίνει βιοψία και ανάλυση ενός κυττάρου που ήταν ανώμαλο, παρότι τα υπόλοιπα ήταν ομαλά, και να χαρακτηριστεί έτσι ένα έμβρυο ανώμαλο και να απορριφθεί ενώ αυτό ήταν γενετικά ομαλό.

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Πρόσφατα, με πρωτοστάτη των ερευνών το Πρότυπο γυναικολογικό Κέντρο-Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Assisting Nature», η προεμφυτευτική διάγνωση πραγματοποιείται στο στάδιο των βλαστοκύστεων και η γενετική ανάλυση διενεργείται με μια νέα μέθοδο, αποκαλούμενη CGH. To πλεονέκτημα είναι ότι καθίσταται εφικτή η ανάλυση και των 23 χρωμοσωμάτων που κληρονομεί το έμβρυο από τους γονείς και επιπλέον το αποτέλεσμα είναι γνωστό εντός 24 ωρών. Έτσι, η εμβρυομεταφορά μπορεί να γίνει την άλλη μέρα το πρωί, ενώ τα ποσοστά κύησης αυξάνονται στο 70%, δεδομένου ότι μεταφέρονται μόνο τα υγιή γενετικά έμβρυα. Η νέα έθοδος, βέβαια, έχει και μειονεκτήματα, όπως το κόστος, που κυμαίνεται στα 2.000 Ε, καθώς και το γεγονός ότι πολλά έμβρυα δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο στάδιο των βλαστοκύστεων. Σε αυτό τον παράγο-ντα, ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα του εργαστηρίου. Τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά των ερευνητών του «Assisting Nature» στη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργεια των βλαστοκύστεων είναι μεγάλη.

Συμβαίνει, αρκετές φορές. Οι λόγοι δεν είναι γνωστοί, πιθανότατα όμως, ευθύνεται η διαφορετική ψυχολογία και η ελάττωση του stress που εμφανίζουν αυτές οι γυναίκες.

Η μέση χρονική διάρκεια του κύκλου είναι 28 ημέρες, αλλά μπορεί να κυμαίνεται ανάμεσα στις 21 με 35 ημέρες. Το πρώτο μισό του κύκλου πριν από την ωορρηξία ονομάζεται ωοθυλακική φάση του κύκλου και η διάρεια της διαφέρει από κύκλο σε κύκλο κι από γυναίκα σε γυναίκα, ενώ το δεύτερο μισό μετά την ωορρηξία, ονομάζεται ωχρινική φάση είναι πάντα σταθερή και διαρκεί 14 ημέρες. Επειδή οι περισσότερες γυναίκες έχουν κύκλο 28 ημερών έχει επικρατήσει να πιστεύται ότι η ωορρηξία γίνεται την 14η ημέρα (28-14=14). Αυτο είναι λάθος γιατί άν έχουμε κύκλο 35 ημερών, η ωορρηξία είναι την 21η μέρα (35-14=21), ενώ άν εχουμε κύκλο 21 ημερών η ωορρηξία συμβαίνει την 7η μέρα ήδη (21-14=7)!

Πολύ απλά, η γυναίκα παρακολουθείται με υπερηχογράφημα και ορμονολογικό αιματολογικό έλεγχο κατά τη διάρκεια του κύκλου της (περί τις τρεις φορές) και μόλις το επικρατούν ωοθυλάκιο της περάσει τα 16 χιλιοστά χορηγείται μία δόση HCG εφάπαξ τη νύχτα, ώστε το ωάριο που περιέχεται εντός του ωοθυλακίου, να ωριμάσει. Εν συνεχεία, τη μεθεπόμενη ημέρα, το πρωί, η γυναίκα προσέρχεται στη μονάδα  καί μόνο με τοπική αναισθησία γίνεται η λήψη του ωαρίου. Αμέσως μετά μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της χωρίς την παραμικρή ενόχληση. Εφόσον το ωάριο βρεθεί και γονιμοποιηθεί (κατά 80%) το έμβρυο μεταφέρεται στη μήτρα την 3η ή 5η ημέρα της καλλιέργειας.

Η ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι αποτέλεσμα της ένωσης του σπερματοζωαρίου με το ωάριο. Από την ένωση τους θα προκύψει το έμβρυο που θα αναπτυχθεί στη μήτρα για να γεννηθεί το παιδί. Το ωάριο ζει για 24 ώρες μόνο. Εάν υπάρξει σεξουαλική επαφή τις γόνιμες ημέρες, το σπέρμα εναποτίθεται στον κόλπο και ζεί περί τις 3 ημέρες. Επομένως η γόνιμη μέρα άν και με την αυστηρή έννοια του όρου είναι μόνο μία, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής του απέρματος και της σχετικής αστάθειας της ωορρηξίας, υπολογίζονται ως γόνιμες-επικίνδυνες μέρες οι 6-7 ημέρες πέριξ της ωορρηξίας.

Τα σπερματοζωάρια δια του κόλπου, του τραχήλου και της κοιλότητας της μήτρας φτάνουν στις σάλπιγγες. Η σάλπιγγα παραλαμβάνει με τη βοήθεια των κροσσών, του ακραίου τμήματός της, το ωάριο το οποίο πρόσφατα απελευθερώθηκε με την ωοθυλακιορρηξία. Στη σάλπιγγα θα γίνει η γονιμοποίηση του ωαρίου από ένα μόνο σπερματοζωάριο. Το γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγώτης) παραμένει στη σάλπιγγα για τις επόμενες 3-4 ημέρες όπου και διαιρείται σε 2,4,8,16 κ.ο.κ. κύτταρα, καθώς η σάλπιγγα το καθοδηγεί προς την κοιλότητα της μήτρας. Αυτό καταδυκνύει το σημαντικότατο τροφικό ρόλο των σαλπίγγων που δυστυχώς η σαλπιγγογραφία δεν μπορεί να ανιχνεύσει καθώς μας δείχνει μόνο αν οι σάλπιγγες είναι ανοιχτές ή όχι (υδραυλικό ρόλο) και όχι την λειτουργική τους ακεραιότητα.

Στη συνέχεια, την 5η ημέρα, με τη μορφή της βλαστοκύστης (που απαρτίζεται από 60-120 περίπου κύτταρα) το έμβρυο μεταναστεύει στην κοιλότητα της μήτρας, εμφυτεύεται στο ενδομήτριο («σύλληψη») και συνεχίζει την ανάπτυξή του.

Οι λόγοι είναι κυρίως δύο: Πρώτη αιτία είναι η κακή γενετική ποιότητα των εμβρύων Δεύτερη αιτία είναι το βιασμένο ενδομήτριο εξαιτίας των υψηλών ορμονών που παράγονται κατα τη διάρκεια μιας εξωσωματικής

Είναι γνωστό, ότι γονιμότητα ελαττώνεται με την πάροδο της ηλικίας στις γυναίκες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ωάριά τους έχουν περισσότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες οι οποίες μεταδίδονται στα έμβρυα τα οποία παράγουν.

Τα ποσοστά χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα έμβρυα αυξάνονται σταδιακά από 1 προς 385 στην ηλικία των 30 ετών, στο 1 προς 179 στην ηλικία των 35 ετών, 1 προς 63 στην ηλικία των 40 και στην ηλικία των 45 τα ποσοστά είναι 1 προς 19. Τα έμβρυα αυτά δεν είναι συμβατά με τη ζωή, επομένως είτε δεν εμφυτεύονται η αν εμφυτευτούν καταλήγουν σε αποβολή. Αυτό εξηγεί τα χαμηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και τα υψηλά ποσοστά αποβολών στις γυναίκες άνω των 40 ετών.

Όπως μειώνεται η γονιμότητα της γυναίκας με τα χρόνια, το ίδιο μειώνονται και τα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης με Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Από την ηλικία των 31 μέχρι 34 ετών, τα ποσοστά επιτυχίας του ζευγαριού, για κάθε χρόνο που περνάει μειώνονται κατά 3%.

Από τα 35 μέχρι την ηλικία των 39 ετών, η μείωση της επίτευξης εγκυμοσύνης κάθε χρόνο ανέρχεται στο 8%. Από τα 40 μέχρι τα 42, 15% για κάθε χρόνο και από τα 42 και μετά τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά.

Do you have more questions?

Call us at
+30 2310 424 494
or send a message at
Info@assistingnature.gr
and you will soon get your answer.