Wskazówki dotyczące przyjmowania leków

Wskazówki dotyczące przyjmowania leków

Każdy pacjent powinien wiedzieć jak we właściwy sposób stosować leki, niezbędne dla jego terapii.

Znajdź na poniższej stronie, istotne dla ciebie informacje

Watch the video instructions

Menopur Multidose 600

https://www.youtube.com/watch?v=41GhGPdzp0I

Menopur Multidose 1200

https://www.youtube.com/watch?v=PAIL3h1T9Ks

How to use FOSTIMONAL-TERMON-MERIONAL-MENOPUR

https://www.youtube.com/watch?v=zeU7og9RTM4

ELONVA

https://www.youtube.com/watch?v=uc-nepyU7TQ

GONAL f Pen

https://www.youtube.com/watch?v=2ZxRm6oDoqo

PuregonPen

https://www.youtube.com/watch?v=0x6Z9U_6WYA

See also the following pdf files

Self-injecting with Gonal-f® RFF Pen

Reconstituting and Self-Administering

Profertil Male

Puregon Pen

Οδηγίες χρήσης Orgalutran

Οδηγίες χρήσης Elonva

Οδηγίες χρήσης PuregonPen

Οδηγίες χρήσης FertiliMax

Οδηγίες χρήσης MetrioMed

Οδηγίες χρήσης Ova-Max

Οδηγίες χρήσης Prolutex

Οδηγίες χρήσης Inofert Combi

Οδηγίες χρήσης Profertil Female

Οδηγίες χρήσης Ovitrelle

Οδηγίες χρήσης Blissel

Οδηγίες χρήσης Arvekap

Οδηγίες χρήσης Inofert

Οδηγίες χρήσης Inofert Plus

Read the scientific articles about profertil

WHO REFERENCE VALUES – SEMEN ANALYSIS