Korporativna društvena odgovornost

Doprinos na prvim borbenim linijama Assisting Nature IVF Unit u saradnji sa dijagnostičkom laboratorijom KARYO, podržavajući svakodnevnu borbu zdravstvenih radnika naše zemlje, nudi besplatan PCR test na covid za 20 lekara i bolničara koji se nalaze na prvim linijama borbe sa bolešću #COVID19.

Zainteresovani mogu stupiti u kontakt sa sekretarijatom dijagnostičke laboratorije KARYO (2310235233).