Update cookies preferences

Εμβρυολογικό Εργαστήριο


Share this video

Το εργαστήριο Εμβρυολογίας είναι ο πυρήνας του κέντρου με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και με δομή που συμβάλλει στην άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ασφάλεια των διαδικασιών και στην εργασία σε ένα γαλήνιο περιβάλλον. Με το πρότυπο ISO 9001:2008 που αφορά στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας από το διεθνή φορέα Bureau Veritas διασφαλίζονται οι αυστηροί έλεγχοι και οι εφαρμοζόμενες στην καθημερινότητα πιστοποιημένες διαδικασίες ποιότητας. Το εργαστήριο, με σύγχρονο, εξελιγμένο εξοπλισμό και πιστοποιημένα καλλιεργητικά υλικά, προκειμένου να διατηρούνται ιδανικές συνθήκες στους γαμέτες (ωάρια και σπερματοζωάρια) και στα έμβρυα σε όλα τα στάδια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προσφέρει τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μας.

Τα φίλτρα Hepa και άνθρακα του εργαστηρίου προσφέρουν φιλτράρισμα και υψηλής ποιότητας αποστειρωμένου αέρα υπό θετική πίεση. Επιπλέον, το εργαστήριο υποστηρίζεται από κατάλληλο φωτισμό και σταθερή θερμοκρασία. Όλοι οι πάγκοι είναι επενδυμένοι με αντιμικροβιακή επίστρωση Corian, το οποίο ως αδρανές υλικό δεν αποδεσμεύει τοξικές ουσίες για τα ωάρια και τα έμβρυα. Η απόλυτη διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση των γενετικών δειγμάτων σε κάθε βήμα καθ’ όλη την διαδικασία διασφαλίζεται με τη χρήση του πλέον σύγχρονου RI Witness. Η συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων των κλιβάνων επί 24ώρου βάσεως και η υποστήριξη της λειτουργίας του εργαστηρίου από γεννήτρια και UPS εξασφαλίζει την αδιάκοπη καλλιέργεια των εμβρύων σε βέλτιστες συνθήκες. Παράλληλα, οι συνθήκες του εργαστηρίου παραμένουν σταθερές και ελέγχονται καθημερινά από το εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου.

Και
νοτο
μία

IVF Witness

To IVF Witness της εταιρίας RI (Research Instruments) προσφέρει τον έλεγχο και την αυτόματη παρακολούθηση της ταυτότητας του γενετικού υλικού στο εργαστήριο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, για το κάθε ζευγάρι. Με τη χρήση της τεχνολογίας RFID (Τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνότητας -Radio Frequency Identification) είναι δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή των δειγμάτων των ασθενών σε κάθε βήμα της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.


microTESE/Βιοψία Όρχεως

Με τη βιοψία όρχεως (TESE ή micro-TESE) έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε λήψη ώριμων ή μη σπερματοζωαρίων από τα σπερματικά σωληνάρια. Η κλασική βιοψία όρχεως (TESE), που έχει πρόσβαση μόνο στον ορχικό ιστό είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούνταν όλα αυτά τα χρόνια. Η μικροχειρουργική λήψη (micro-TESE) που πραγματοποιείται με χειρουργικό μικροσκόπιο μεγάλης μεγέθυνσης είναι η επανάσταση στον τομέα της ανεύρεσης σπέρματος σε αζωοσπερμικούς άντρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας καθώς γίνεται εξερεύνηση του ορχικού ιστού σε βάθος.


Log & Guard Alarm System

Η εφαρμογή συστημάτων ελέγχου ποιότητας (QC) και διαχείρισης της ποιότητας στα εργαστήρια εξωσωματικής γονιμοποίησης, ανδρολογίας και κρυοσυντήρησης είναι πλέον απαραίτητη. Το Log & Guard είναι ένα σύστημα ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες του ποιοτικού ελέγχου στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όλες οι κρίσιμοι παράμετροι των καλλιεργειών, καθώς και της αποθήκευσης του κρυοσυντηρημένου γενετικού υλικού ελέγχονται διαρκώς και οι μετρήσεις καταγράφονται μέσα από ένα δίκτυο εξωτερικών αισθητήρων ελέγχου.


Νέας Γενιάς Κλίβανοι

Σημείο κλειδί για μια επιτυχημένη καλλιέργεια είναι η ελαχιστοποίηση του stress των εμβρύων. Ο κλίβανος G210 έχει τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν τις καταλληλότερες συνθήκες καλλιέργειας εμβρύων.
Με το εξαιρετικά σταθερό περιβάλλον του, εγγυάται άμεσα την αποκατάσταση ροής αερίου και τον έλεγχο της θερμοκρασίας διασφαλίζοντας ότι οι συνθήκες καλλιέργειας εμβρύων συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου pH διατηρούνται σταθερές.


Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η διέγερση των ωοθηκών  με φαρμακευτική αγωγή, με σκοπό την ανάπτυξη πολλών ωοθυλακίων διαρκεί περίπου 12-14 μέρες. Tο είδος του πρωτοκόλλου επιλέγεται με βάση το ιστορικό της κάθε γυναίκας (την ηλικία, τις προηγούμενες προσπάθειες κ.α). Η παρακολούθηση γίνεται κάθε 2-3 ήμερες με προσδιορισμό των ορμονών και υπερηχογραφικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση της κατάλληλης δοσολογίας των φαρμάκων. Την ημέρα που τα περισσότερα ωοθυλάκια έχουν διάμετρο μεταξύ 18-20mm, χορηγείται η τελευταία ένεση, η οποία θα οδηγήσει στην τελική ωρίμανση των ωαρίων και την ωοθυλακιορρηξία.


Καλλιέργεια Βλαστοκύστεων

Βλαστοκύστη, ονομάζεται το έμβρυο την 5η μέρα, έχει περίπου 120-200 κύτταρα και έχει ήδη αρχίσει να γίνεται η διαφοροποίηση των κυττάρων σε τροφοβλάστη (περιφερειακή στιβάδα που θα σχηματίσει τον πλακούντα αργότερα) και στον εμβρυϊκό πόλο (εσωτερική μάζα κυττάρων που σχηματίζουν το έμβρυο).

Ένας τρόπος για να μειωθούν οι πολύδυμες κυήσεις με τις πιθανές μαιευτικές και περιγεννητικές επιπλοκές που αυτές ενέχουν, χωρίς να μειώνεται η πιθανότητα επιτυχίας, είναι η μεταφορά βλαστοκύστεων.


Κατάψυξη Εμβρύων

Σε περίπτωση που έχουμε πλεονάζοντα έμβρυα καλής ποιότητας τότε τα καταψύχουμε για μελλοντική χρήση είτε για ένα δεύτερο παιδί είτε σε περίπτωση αποτυχίας μας δίνεται η δυνατότητα να προσπαθήσουμε ξανά χωρίς τη λήψη φαρμάκων.

Τα κατεψυγμένα έμβρυα είναι ένδειξη καλής έκβασης της εξωσωματικής, σχετικής υγείας του ζευγαριού καθώς και αυξημένων πιθανοτήτων.

Ευθύνονται πλέον για την γέννηση του 15% των παιδιών από εξωσωματική και η επιτυχία τους είναι συνάρτηση της ικανότητας του πρωτοκόλλου που εφαρμόζει το κάθε εργαστήριο και της ποιότητας αυτών που καταψύχονται (μόνο καλής).


Επιλογή Σπερματοζωαρίων

Με την τεχνική IMSI δηλαδή την ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μορφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων μεγεθύνεται η εικόνα του σπέρματος 6.600 φορές, επιτρέποντας έτσι στους εμβρυολόγους να διαλέξουν τα καλύτερα μορφολογικά και πιο υγιή σπερματοζωάρια. Η τεχνική IMSI συμβάλλει στη βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας σε περιστατικά με κακή μορφολογία σπερματοζωαρίων. Σύμφωνα με μελέτες έχει δειχθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα ποσοστά γονιμοποίησης ωαρίων, καλύτερη ποιότητα των εμβρύων και ως εκ τούτου καλύτερα ποσοστά εγκυμοσύνης. Είναι επίσης χρήσιμη σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα.


Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση διαχωρίζεται στην κλασσική (PGD) που χρησιμοποιείται για γόνιμα μεν ζευγάρια αλλά φορείς γενετικής νόσου; και στο γενετικό screening (PGS) για υπογόνιμα ζευγάρια.

Η προεμφυτευτική διάγνωση πραγματοποιείται επί εμβρύων τα οποία βρίσκονται είτε στη τρίτη ημέρα της ανάπτυξης τους είτε πρόσφατα και στο στάδιο των βλαστοκύστεων, οπότε πρέπει η γυναίκα να υποβληθεί σε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και εξωσωματική γονιμοποίηση. Ανοίγοντας ένα μικρό άνοιγμα με Laser στο έξω προστατευτικό κάλυμμα του εμβρύου (βιοψία), τα οποία έμβρυα βρίσκονται στο στάδιο των 8 κυττάρων, αφαιρείται ένα βλαστομερίδιο και γίνεται γενετικός έλεγχος του εμβρύου.


Υαλοποίηση Ωαρίων

Οι περιπτώσεις που εφαρμόζεται η κατάψυξη ωαρίων είναι είτε για κοινωνικούς λόγους είτε για ιατρικές αιτίες.

Στο social freezing γυναίκες καταψύχουν τα ωάρια τους μέχρι την εύρεση του κατάλληλου για αυτές συντρόφου ή ζευγάρια που αναβάλλουν την τεκνοποίηση για επαγγελματικούς λόγους.

Σε περιπτώσεις όμως καρκίνου (μαστών, αιμοποιητικού, λεμφαδένων) ο μόνος τρόπος για τη διατήρηση της γονιμότητας είναι η κατάψυξη των ωαρίων πριν τη θεραπεία.

Άλλοι ιατρικοί λόγοι όπως για παράδειγμα η αφαίρεση των ωοθηκών ή η βαριά ενδομητρίωση συνιστούν ένδειξη για oocyte freezing.


Σπερματέγχυση

Πρόκειται για την απλούστερη & οικονομικότερη  μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία το ειδικά επεξεργασμένο-εμπλουτισμένο σπέρμα τοποθετείται στην κοιλότητα της μήτρας της γυναίκας με ένα ειδικό καθετήρα (απαραίτητη προϋπόθεση η διαβατότητα των σαλπίγγων).

Η γονιμοποίηση επέρχεται φυσιολογικά, χωρίς καμία παρέμβαση. Το ποσοστό επιτυχούς κύησης κυμαίνεται μεταξύ 12-18%.


Κρυοσυντήρηση Σπέρματος/Ορχικού Ιστού

Σήμερα, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες γυναίκες που, για πολλούς διαφορετικούς λόγους, χρειάζονται δανεικά ωάρια έτσι ώστε να επιτύχουν την πολυπόθητη εγκυμοσύνη. Κάθε χρόνο 1500 άτομα γεννιούνται από σύλληψη μέσω δωρεάς ωαρίων και πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά από δωρεά ωαρίων υπάρχουν παγκοσμίως.

Πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια της δότριας και μετά η επίτευξη εγκυμοσύνης. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι διεθνώς κοντά στο 45-50%.


Τεχ
νικ
ές

Espa