Update cookies preferences

Prawo greckie a adopcja komórek jajowych

Ramy prawne dla technik wspomaganego rozrodu są jedne z najbardziej liberalnych w Europie i “przyjazne parom”, ponieważ wszystkie procedury, w tym: dawstwo komórek jajowych lub nasienia, zamrażanie, ochrona płodności i procedury IVF dla samotnych, są dostępne dla kobiet w wieku poniżej lat 50 lat i bez limitu wieku dla mężczyzn. Greckie Ministerstwo Zdrowia kontroluje kliniki IVF i sprawdza je w razie potrzeby.
Pary tej samej płci nie są traktowane restrykcyjnie w przypadku chęci rozpoczęcia leczenia. Jednakże jeśli jeden partner podpisuje akt notarialny, który mówi, że wyraża chęć przystąpienia do procedury IVF jako samotna kobieta przy użyciu nasienia dawcy, może zostać przyjęta. We wszystkich parach niebędących w związku małżeńskim ustawa mówi, że istnieje wymóg podpisania aktu notarialnego stwierdzającego, że kobieta jest samotna lub, jeżeli istnieje partner, że zgadza się na leczenie i że będzie on prawnym ojcem Potomstwa. Akt notarialny można podpisać, gdy para / kobieta przyjedzie do Grecji, a koszt wynosi około 100 euro.
Dobór płci jest dozwolony tylko z powodów medycznych, dlatego jest dostępny, jeśli istnieje znaczne ryzyko, że potomstwo może mieć zaburzenia genetyczne.
Dawstwo komórek jajowych i nasienia jest anonimowe.
Macierzyństwo zastępcze jest dozwolone na mocy prawa greckiego, ale głosi ono, że wymaga uzasadnienia medycznego i uzyskania zgody sądu. Surogatka musi udowodnić przed sądem, że jest stałym mieszkańcem Grecji.
Przepisy dotyczące transferu zarodków zawierają następujące informacje: u kobiet w wieku poniżej 35 roku życia, używających własnych komórek jajowych można przenieść jeden lub dwa zarodki. U kobiet w wieku powyżej 35 roku życia i poniżej 40, używających własnych komórek jajowych można przenieść do dwóch zarodków, jeśli jest to pierwszy lub drugi cykl leczenia. Następnie, w kolejnych cyklach leczenia, można przenieść do trzech zarodków.

Więcej informacji pod adresem Greckiej Narodowej Rady do spraw Wspomaganego Rozrodu. http://eaiya.gov.gr/law-fek/

Espa