Update cookies preferences

Skuteczność

Miarą sukcesów naszej kliniki jest radość i satysfakcja naszych pacjentów! Konsekwentna i perfekcyjna praca naszego doświadczonego zespołu skutkują niezwykle wysokim odsetkiem zajść w ciążę i urodzeń. Poniższy wykres statystyczny pokazuje odsetek zakończonych sukcesem terapii w Assisting Nature w odniesieniu do grupy wiekowej “leczonych” kobiet.

Perfekcyjną miarą skuteczności Kliniki IVF a także stosowanych technik wspomaganego rozrodu jest skumulowany współczynnik zajść w ciążę uwzględniający fakt pobrania oocytów w stosunku do ostatecznej liczby zarodków uzyskanych z powyższej procedury (COMFETTI pregnancy rate*) .Zastosowanie nowych bardziej adekwatnych wskaźników jest obecnie uważane za konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, współczynniki przeżycia zarodka po zakończeniu całego procesu kriokonserwacji (witryfikacji) są obecnie niezwykle wysokie. Ponadto współczesne trendy w medycynie rozrodu prowadzą do unikania transferu zarodków w świeżym cyklu. W rezultacie zarodki w większości są zamrażane, tak aby mogły zostać przetransferowane w przyszłych cyklach, w bardziej optymalnych warunkach i bez zakłóceń w dojrzewaniu endometrium, spowodowanych przez hormony wykorzystywane do stymulacji jajników. W efekcie z jednej procedury pobrania oocytów, uzyskujemy dwa lub trzy embriotransfery pomijając leki stymulujące i tym samym uzyskując rezultaty, ze znacznie wyższymi szansami na sukces.

Nasza klinika jest jedną z pierwszych na świecie, która w pełni zaadoptowała tę nowatorską Strategię “Freeze All Strategy” i udowodniła, że u pacjentek produkujących dużą liczbę komórek jajowych lub u których występuje wysoki poziom progesteronu, kriokonserwacja wszystkich zarodków, a następnie transfer zarodków w przyszłych cyklach, a nie w cyklu stymulacji, zwiększa szanse na ciążę i urodzenie dziecka.

Jak można wywnioskować z poniższego schematu, stosując “ Freeze all Strategy” możemy osiągnąć Skumulowany Wskaźnik Urodzeń wynoszący 57,4% u kobiet w wieku poniżej 40 lat, już po jednej stymulacji jajników. *COMFFETI: Połączony Transfer Świeżych i Zamrożonych Zarodków na osobę


Overall Clinical Pregnancy Rate and Live Birth Rate in women of all ages


Clinical Pregnancy Rate and Live Birth Rate per age


Cumulative Clinical Pregnancy Rate and Cumulative Live Birth Rate in women < 40


Cumulative Clinical Pregnancy Rate and Cumulative Live Birth Rate in women <40, according to the number of vitrified blastocysts


Success Rates per Oocyte Donation Cycles


Single ET vs Double ET in PGT-A Cases


Live Birth Rate in cases of Single ET vs Double ET


Rate of cases with transferable embryos after PGT-A


Glossary of terms

Pregnancy rate: the percentage of positive pregnancy tests per number of embryo transfers.

Clinical Pregnancy rate: a pregnancy that is confirmed by ultrasound detection of gestational sac or fetal heartbeat per number of embryo transfers.

Live Birth rate: the number of deliveries resulted in a live born neonate per number of embryo transfers.

Cumulative rates: success rates (pregnancy/ clinical pregnancy/ live birth rates) determined by a single oocyte retrieval event, until a positive result is achieved or until all the produced embryos are utilized.

Fresh embryotransfer: the transfer of embryos in the IVF/ ICSI cycle, without them first being cryopreserved.

FRET (Frozen embryotransfer): thawing and transferring embryos, in a treatment following the IVF/ICSI cycle.

PGT-A (Preimplantation Genetic Testing for aneuploidy): This technique requires the biopsy of the embryo (at blastocyst stage) in order to obtain a small number of cells that will be tested regarding the chromosome composition of the embryo.

Espa