Update cookies preferences
bio

Tatiana Chartomatsidou | BSc,MSc

Embriolog kliniczny

BIOGRAPHY

Tatiana w 2013 roku otrzymała tytuł licencjata w dziedzinie biologii na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach Jej badania dotyczyły biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii i skupiały się na ocenie genotoksycznych i antygenotoksycznych efektów naturalnych czynników przy użyciu zarówno technik in vitro, jak i in vivo.


W 2012 roku ukończyła staż w Szpitalu Theageneio, gdzie została przeszkolona w zakresie diagnostyki molekularnej w infekcjach wirusowych wirusa HPV.


W ciągu następnych dwóch lat ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach “Applied Genetics and Biotechnology” z biologii molekularnej i cytogenetyki. W swojej pracy magisterskiej analizowała mitochondrialne DNA i chromosomy przy użyciu technik molekularnych i cytogenetycznych wraz z użyciem narzędzi bioinformatycznych.


W latach 2016-2017 uczestniczyła również w programie szkoleniowym Reprodukcja Człowika” na Uniwersytecie Kapodistrian w Atenach


Tatiana dołączyła do naszego zespołu w 2017 roku jako nasz młodszy embriolog.

Publikacje naukowe, prezentacje, referaty

 1. Timotheou E., Chartomatsidou T., Kostoglou K., Kakani O., Galiotou M., Chouliara F., Najdecki R., Papanikolaou EG., Christopikou D. Neonatal health outcome of offspring born after Preimplantation Genetic Testing for aneuploidies (PGT-A) in IVF, 15th Congress of the European Society of Gynecology, Nov29-Dec2 2023, Amsterdam, Netherlands
 2. Najdecki R, Peitsidis N, Tsakiridis I, Michos G, Timotheou E, Chartomatsidou T, Athanasiadis A, Papanikolaou E. Hysteroscopic Endometrial Fundal Incision in Oocyte Recipients before Embryo Transfer May Improve Reproductive Outcomes: A Prospective Study. Int J Fertil Steril. 2023 Nov 7;18(1):40-44. doi: 10.22074/ijfs.2023.560746.1354. PMID: 38041458; PMCID: PMC10692741.
 3. Peitsidis N, Tsakiridis I, Najdecki R, Michos G, Chouliara F, Timotheou E, Chartomatsidou T, Athanasiadis A, Papanikolaou E. Diagnostic hysteroscopy with endometrial fundal incision may improve reproductive outcomes in oocyte recipients after implantation failure. JBRA Assist Reprod. 2023 Nov 14;27(4):689–93. doi: 10.5935/1518-0557.20230037. Epub ahead of print. PMID: 37962971; PMCID: PMC10718553.
 4. Timotheou E, Chartomatsidou T, Kostoglou K, Katouna A, Christopikou D, Najdecki R, Papanikolaou E. Implantation failure with egg donation after multiple failed IVF cycles with own oocytes; Is it necessary to perform PGT-A?, 19th IAHR World Congress 15-18 March 2023, Venice, Italy.
 5. Najdecki R, Michos G, Peitsidis N, Timotheou E, Chartomatsidou T, Kakanis S, Chouliara F, Mamopoulos A and Papanikolaou E (2022) Agonist triggering in oocyte donation programs—Mini review. Front. Endocrinol. 13:838236. doi: 10.3389/fendo.2022.838236.
 6. Kostoglou K, Chartomatsidou T, Papa E, Chouliara F, Kallintzi M, Timologou A, Papanikolaou E, Najdecki R, Timotheou E. Cumulative live birth rates in egg donation regarding the origin of oocytes (fresh or cryopreserved oocytes) in unsynchronized cycles. ESHRE Annual Meeting 2022 (poster presentation)
 7. Timotheou E, Chartomatsidou T, Kostoglou K, Papa E, Ioakeimidou C, Najdecki R, Papanikolaou E. The correlation of first cleavage and blastulation timing to the euploid status of embryos after PGT-A. ESHRE Annual Meeting, 2021 (poster presentation)
 8. Najdecki R, PapanikolaouE , Chartomatsidou T , Pakaki F, Stamataki S, Tatsi P , Timotheou E,  Chouliara F , Bampas E, Bouchlariotou S, Michos G, Athanasiadis A. Hysteroscopic Fundus Endometrial Incision (FEI) in oocyte recipients before embryo transfer (ET) during In Vitro Fertilization. ESHRE Annual Meeting, 2020 (oral presentation)
 9. Papanikolaou E, Najdecki R, Chouliara F, Tatsi P, Chartomatsidou T , Pakaki F, Stamataki S , Ioakeimidou C, Timologou A, Vlachou C, Diamantopoulos A, Virgiliou A, Kaminski P, Athanasiadis A, Timotheou E. Post Implantation failure diagnostic Hysteroscopy with Endometrial Fundus Incision (FEI) might improve pregnancy outcome in oocyte recipients. ESHRE Annual Meeting, 2020 (poster presentation)
 10. Tatsi P, Chartomatsidou T, Papanikolaou E, Najdecki R, Chouliara F, Asuchidou I, Ioakeimidou C,  Timotheou E. The impact of Vitrification in the outcome of IVF in an oocyte donation program. ESHRE Annual Meeting, 2020 (poster presentation)
 11. Davies S, Christopikou D, Kallioras N, Tsakalis P, Tsorva E, Zaxaria S, Economou K, Najdecki R, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Papanikopoulos E, Lagaros N, Mastrominas M, Papanikolaou E. Applied machine learning based on time-lapse technology and reproductive history data designed for pre-implantation embryo ploidy prediction. ESHRE Annual Meeting, 2020 (poster presentation)
 12. Papanikolaou E, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Asouchidou I, Grynberg M, Vlachou C, Katsoula E, Najdecki R. Long-Antagonist protocol versus Classical-day-6 Antagonist. Single luteal use of long-acting GnRH-antagonist Degarelix can efficiently downregulate LH during ovarian stimulation for IVF achieving comparable pregnancy outcome. ESHRE Annual Meeting, Vienna 2019 (oral presentation)
 13. Najdecki R, Choulaira F, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Asouchidou E, Pakaki F, Bouchlariotou S, Humaidan P, Papanikolaou E. Single follicular degarelix, a new long acting GnRH-antagonist for LH surge suppression during ovarian stimulation in oocyte donors. A randomised controlled trial. ESHRE Annual Meeting, Vienna 2019 (oral presentation)
 14. Timotheou E, Chartomatsidou T, Tatsi P, Katsoula E, Vlachou C, Stamataki S, Asouchidou I, Zafeiratis O, Najdecki R, Papanikolaou E. Cumulative Live Birth Rates (CLBR) in patients following Freeze-all policy are higher compared to patients who undergo fresh embryotransfer (ET) followed by frozen-thawed embryotransfers. ESHRE Annual Meeting, Vienna 2019 (poster presentation)
 15. Papanikolaou E, Chartomatsidou T, Timotheou E, Tatsi P, Katsoula E, Vlachou C, Asouchidou I, Zafeiratis O, Najdecki R. In Freeze-All Strategy, Cumulative Live Birth Rate (CLBR) Is Increasing According to the Number of Blastocysts Formed in Women <40 Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). Front Endocrinol. 2019; 10 (427) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00427/full
 16. Papanikolaou EG, Yarali H, Timotheou E, Tatsi, P, Chartomatsidou T, Grynberg M, Zafeiratis O, Vlachou C, Tournaye H  and Najdecki R. Long-Antagonist protocol; single luteal use of long-acting GnRH-antagonist Degarelix can efficiently downregulate LH during ovarian stimulation for IVF. A proof of concept. ESHRE Annual Meeting, Barcelona 2018 (Award nominee)
 17. Chartomatsidou T, Timotheou E, Tatsi P, Katsoula E, Zafeiratis O, Najdecki R, Papanikolaou E. In Freeze-all strategy Cumulative Live Birth Rate (CLBR) is increasing according to the number of blastocysts formed in women <40 undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). ESHRE Annual Meeting, Barcelona 2018
 18. Papanikolaou E, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Najdecki R. Long-Antagonist protocol; luteal administration of a single dose of Degarelix (long-acting GnRH-antagonist) for controlled ovarian stimulation. A new protocol for IVF. ASRM Scientific Congress & Expo, Denver, Colorado, 2018
 19. D Vlastos, D Mademtzoglou, E Drosopoulou, I Efthimiou, T Chartomatsidou, C Pandelidou, M Astyrakaki, El Chalatsi and P Mavragani- Tsipidou. 2013.  «Evaluation of the genotoxic and antigenotoxic effects of Chios mastic water by the in vitro micronucleus test on human lymphocytes and the in vivo wing somatic test on Drosophila». 2013. Plos One.  (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0069494)
Espa