Update cookies preferences
bio

Tatiana Chartomatsidou | BSc, MSc

Embriolog kliniczny

BIOGRAPHY

Tatiana w 2013 roku otrzymała tytuł licencjata w dziedzinie biologii na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach Jej badania dotyczyły biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii i skupiały się na ocenie genotoksycznych i antygenotoksycznych efektów naturalnych czynników przy użyciu zarówno technik in vitro, jak i in vivo.


W 2012 roku ukończyła staż w Szpitalu Theageneio, gdzie została przeszkolona w zakresie diagnostyki molekularnej w infekcjach wirusowych wirusa HPV.


W ciągu następnych dwóch lat ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach “Applied Genetics and Biotechnology” z biologii molekularnej i cytogenetyki. W swojej pracy magisterskiej analizowała mitochondrialne DNA i chromosomy przy użyciu technik molekularnych i cytogenetycznych wraz z użyciem narzędzi bioinformatycznych.


W latach 2016-2017 uczestniczyła również w programie szkoleniowym Reprodukcja Człowika” na Uniwersytecie Kapodistrian w Atenach


Tatiana dołączyła do naszego zespołu w 2017 roku jako nasz młodszy embriolog.

Publikacje naukowe, prezentacje, referaty

  1. Papanikolaou EG, Yarali H, Timotheou E, Tatsi, P, Chartomatsidou T, Grynberg M, Zafeiratis O, Vlachou C, Tournaye H  and Najdecki R. Long-Antagonist protocol; single luteal use of long-acting GnRH-antagonist Degarelix can efficiently downregulate LH during ovarian stimulation for IVF. A proof of concept. ESHRE Annual Meeting, Barcelona 2018 (Award nominee)
  2. Chartomatsidou T, Timotheou E, Tatsi P, Katsoula E, Zafeiratis O, Najdecki R, Papanikolaou E. In Freeze-all strategy Cumulative Live Birth Rate (CLBR) is increasing according to the number of blastocysts formed in women <40 undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). ESHRE Annual Meeting, Barcelona 2018
  3. Papanikolaou E, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Najdecki R. Long-Antagonist protocol; luteal administration of a single dose of Degarelix (long-acting GnRH-antagonist) for controlled ovarian stimulation. A new protocol for IVF. ASRM Scientific Congress & Expo, Denver, Colorado, 2018
Espa