Skuteczność

Miarą sukcesów naszej kliniki jest radość i satysfakcja naszych pacjentów! Konsekwentna i perfekcyjna praca naszego doświadczonego zespołu skutkują niezwykle wysokim odsetkiem zajść w ciążę i urodzeń. Poniższy wykres statystyczny pokazuje odsetek zakończonych sukcesem terapii w Assisting Nature w odniesieniu do grupy wiekowej „leczonych” kobiet.

[chartsninja chartid=”911cba870b20412097e0e8f11cee5a46″]

Perfekcyjną miarą skuteczności Kliniki IVF a także stosowanych technik wspomaganego rozrodu jest skumulowany współczynnik zajść w ciążę uwzględniający fakt pobrania oocytów w stosunku do ostatecznej liczby zarodków uzyskanych z powyższej procedury (COMFETTI pregnancy rate*) .Zastosowanie nowych bardziej adekwatnych wskaźników jest obecnie uważane za konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, współczynniki przeżycia zarodka po zakończeniu całego procesu kriokonserwacji (witryfikacji) są obecnie niezwykle wysokie. Ponadto współczesne trendy w medycynie rozrodu prowadzą do unikania transferu zarodków w świeżym cyklu. W rezultacie zarodki w większości są zamrażane, tak aby mogły zostać przetransferowane w przyszłych cyklach, w bardziej optymalnych warunkach i bez zakłóceń w dojrzewaniu endometrium, spowodowanych przez hormony wykorzystywane do stymulacji jajników. W efekcie z jednej procedury pobrania oocytów, uzyskujemy dwa lub trzy embriotransfery pomijając leki stymulujące i tym samym uzyskując rezultaty, ze znacznie wyższymi szansami na sukces.

Nasza klinika jest jedną z pierwszych na świecie, która w pełni zaadoptowała tę nowatorską Strategię “Freeze All Strategy” i udowodniła, że u pacjentek produkujących dużą liczbę komórek jajowych lub u których występuje wysoki poziom progesteronu, kriokonserwacja wszystkich zarodków, a następnie transfer zarodków w przyszłych cyklach, a nie w cyklu stymulacji, zwiększa szanse na ciążę i urodzenie dziecka.

Jak można wywnioskować z poniższego schematu, stosując “ Freeze all Strategy” możemy osiągnąć Skumulowany Wskaźnik Urodzeń wynoszący 57,4% u kobiet w wieku poniżej 40 lat, już po jednej stymulacji jajników. *COMFFETI: Połączony Transfer Świeżych i Zamrożonych Zarodków na osobę