Ronny Janssens | Profesor

Embriolog kliniczny

BIOGRAPHY

Ronny Janssens ukończył Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs w Mechelen w 1978 roku uzyskując dyplom z chemii klinicznej.


Karierę rozpoczął w 1979 roku w laboratorium Radio Immuno Assay na Universitair Ziekenhuis Brussels. Do zespołu prof. André Van Steirteghema i prof. Paula Devroeya dołączył jako embriolog w 1983 r.


Od tego czasu był zaangażowany w uruchomienie i rozwój laboratorium IVF w centrum medycyny reprodukcyjnej.

Ronny Janssens jest obecnie Dyrektorem ds. Jakości w Centrum Medycyny Rozrodu na Uniwersytecie w Ziekenhuis w Brukseli, gdzie był odpowiedzialny za wdrożenie systemu jakości i akredytacji zgodnie z ISO 17025 i później ISO15189.


Od 1985 roku jest członkiem ESHRE i współzałożycielem grupy paramedycznej w ESHRE.

Opublikował ponad 50 artykułów w recenzowanych czasopismach i działa jako zewnętrzny recenzent w kilku wiodących czasopismach.


Jest wykładowcą na wielu międzynarodowych kongresach na całym świecie i autorem wielu rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach dotyczących wdrażania systemu jakości i akredytacji laboratoriów.