Uputstva za Pacijente

Uputstva za Pacijente

Početak terapije

Klinika Assisting Nature funkcioniše po Primary doctor – nurse modelu. Svaki par će u toku lečenja pratiti tim.

view more

Personalizovano lečenje plodnosti

Ciklus lečenja u centru Assisting Nature počinje prvom posetom, koju nazivamo „susret upoznavanja“ i koja uključuje.

view more

IVF Packages

Uzimajući u obzir optimizaciju troškova vantelesne oplodnje, maksimiziranje efikasnosti lečenja i mogućnost slobodnog
izbora odgovarajućeg terapeutsko – finansijskog paketa, predstavljamo vam Assisting Nature IVF PACKAGES®.

view more

Uputstva za uzimanje lekova

Važno je da je svaki pacijent upoznat sa pravilnom upotrebom lekova potrebnih za rešavanje njegovog problema. Na ovoj stranici pogledajte sve što treba da znate!

view more

Informacije za pacijente iz inostranstva

Pomaganje pacijentima iz inostranstva se ne razlikuje posebno od pomaganja lokalnim slučajevima.

view more