Update cookies preferences
bio

Robert Najdecki | MD,PhD

Współzałożyciel, Dyrektor Naukowy

BIOGRAPHY

Robert Najdecki.  Lekarz medycyny, Doktor nauk medycznych jest Specjalistą Medycyny Rozrodu. Jego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń płodności oraz chirurgii endoskopowej, jest długie i rozległe i obejmuje ponad 6000 cykli.


Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1985 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył staż w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Warszawie i w 1992 roku ukończył specjalizację z endokrynologii rozrodu i niepłodności w Zakładzie Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jednym z najważniejszych osiągnięć jego zespołu, kierowanego przez prof. Wiśniewskiego, było urodzenie drugiego dziecka w Polsce w wyniku użycia technik zapłodnienia pozaustrojowego. W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Warszawskim, rozprawą zatytułowaną “Ocena dojrzałości oocytów po stymulacji metodą IVF”. Powyższa rozprawa doktorska była pierwszą rozprawą doktorską z dziedziny zapłodnienia pozaustrojowego w Polsce i obejmowała badania wielu protokołów farmakologicznych stosowanych do wywołania owulacji i ich wpływu na dojrzałość morfologiczną ludzkich komórek jajowych. W ciągu tych pionierskich lat dr Najdecki był głęboko zaangażowany w badaniach nad “nową metodą” pobierania oocytów. Po wielu latach laparoskopowego pobierania komórek jajowych, z powodzeniem wprowadził metodę przezpochwowego, ultrasonograficznego pobierania oocytów, co zaowocowało urodzeniem drugiego dziecka z IVF w kraju. Ten pierwszy sukces doprowadził do powstania, trwającej do dzisiaj, nowej metody pobierania komórek.


 

Po przyjeździe do Grecji, dr Najdecki został Dyrektorem Naukowym Kliniki “Iatriki Erevna” IVF / Medical Research / Clinic w Thessalonikach (1988 – 2005). W roku 2005 dołączył do zespołu klinicznego w “Embryolab” IVF Unit w Salonikach.


Od 2013 roku dr Najdecki jest założycielem i Dyrektorem Naukowym Assisting Nature Assisted Reproduction Unit w Salonikach. Oprócz praktyki klinicznej dr Najdecki nadzoruje rozległą działalność badawczą i akademicką kliniki oraz pełni funkcję dyrektora systemu zarządzania jakością.


Wieloletnia praktyka kliniczna i badania naukowe pozwoliły mu dostrzec ograniczenia konwencjonalnych protokołów stosowanych do stymulacji w procedurach zapłodnienia in vitro. Jest on silnym zwolennikiem protokołów o minimalnej stymulacji (Natural, Minimal, UltraMini-IVF) dla wybranych pacjentów. Dr Najdecki aktywnie kontynuuje badania kliniczne i działalność edukacyjną w zakresie zastosowania histeroskopii w leczeniu niepłodności, stale rozwijając nowe urządzenia medyczne i zaawansowane metody diagnostyczne.


Dr Robert Najdecki jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM).

W trakcie swojej kariery opublikował ponad 30 artykułów naukowych. Prowadził kilka dużych projektów naukowych i jest autorem rozdziałów w znanych i renomowanych podręcznikach IVF. Występował gościnnie na licznych spotkaniach naukowych i konferencjach.


Aktualne zainteresowania badawcze

Zainteresowania dr Najdeckiego obejmują: badania rezerwy jajnikowej i jej związków z AMH, GnRh Triggering, protokołu stymulacji Minimal IVF, zastosowanie histeroskopii w leczeniu niepłodności, zarządzanie systemem jakości w klinice IVF i preimplantacyjną diagnostykę genetyczną (PGT).


Publikacje naukowe, prezentacje, referaty:

 1. Peitsidis, N., Tsakiridis, I., Najdecki, R., Michos, G., Kalogiannidis, I., Athanasiadis, A., Papanikolaou, E. (2024). ‘Hysteroscopic endometrial fundal incision versus hysteroscopy only in oocyte recipients: A randomized controlled trial assessing the reproductive outcomes’, International Journal of Fertility and Sterility, (), pp. -. doi: 10.22074/ijfs.2024.2009369.1523
 2. Timotheou E., Chartomatsidou T., Kostoglou K., Kakani O., Galiotou M., Chouliara F., Najdecki R., Papanikolaou EG., Christopikou D. Neonatal health outcome of offspring born after Preimplantation Genetic Testing for aneuploidies (PGT-A) in IVF, 15th Congress of the European Society of Gynecology, Nov29-Dec2 2023, Amsterdam, Netherlands
 3. Najdecki R, Peitsidis N, Tsakiridis I, Michos G, Timotheou E, Chartomatsidou T, Athanasiadis A, Papanikolaou E. Hysteroscopic Endometrial Fundal Incision in Oocyte Recipients before Embryo Transfer May Improve Reproductive Outcomes: A Prospective Study. Int J Fertil Steril. 2023 Nov 7;18(1):40-44. doi: 10.22074/ijfs.2023.560746.1354. PMID: 38041458; PMCID: PMC10692741.
 4. Peitsidis N, Tsakiridis I, Najdecki R, Michos G, Chouliara F, Timotheou E, Chartomatsidou T, Athanasiadis A, Papanikolaou E. Diagnostic hysteroscopy with endometrial fundal incision may improve reproductive outcomes in oocyte recipients after implantation failure. JBRA Assist Reprod. 2023 Nov 14;27(4):689–93. doi: 10.5935/1518-0557.20230037. Epub ahead of print. PMID: 37962971; PMCID: PMC10718553.
 5. Peitsidis N, Tsakiridis I, Najdecki R, Michos G, Chouliara F, Zachomitros F, Kalogiannidis I, Athanasiadis A, Papanikolaou E. Hysteroscopic Identification of Intrauterine Pathology in Oocyte Donation Cycles: A Retrospective Study. Cureus. 2023 Apr 12;15(4):e37470. doi: 10.7759/cureus.37470. PMID: 37187651; PMCID: PMC10176530.
 6. Papanikolaou E, Peitsidis N, Tsakiridis I, Michos G, Skalias A, Patoulias D, Poutoglidis A, Mamopoulos A, Athanasiadis A, Grimpizis G, Najdecki R. Endometrial scratching during hysteroscopy in women undergoing in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. Front Surg. 2023 Sep 19;10:1225111. doi: 10.3389/fsurg.2023.1225111. PMID: 37795147; PMCID: PMC10546045.
 7. Timotheou E, Chartomatsidou T, Kostoglou K, Katouna A, Christopikou D, Najdecki R, Papanikolaou E. Implantation failure with egg donation after multiple failed IVF cycles with own oocytes; Is it necessary to perform PGT-A?, 19th IAHR World Congress 15-18 March 2023, Venice, Italy.
 8. Najdecki R, Michos G, Peitsidis N, Timotheou E, Chartomatsidou T, Kakanis S, Chouliara F, Mamopoulos A and Papanikolaou E (2022) Agonist triggering in oocyte donation programs—Mini review. Front. Endocrinol. 13:838236. doi: 10.3389/fendo.2022.838236.
 9. Kostoglou K, Chartomatsidou T, Papa E, Chouliara F, Kallintzi M, Timologou A, Papanikolaou E, Najdecki R, Timotheou E. Cumulative live birth rates in egg donation regarding the origin of oocytes (fresh or cryopreserved oocytes) in unsynchronized cycles. ESHRE Annual Meeting 2022 (poster presentation)
 10. Timotheou E, Chartomatsidou T, Kostoglou K, Papa E, Ioakeimidou C, Najdecki R, Papanikolaou E. The correlation of first cleavage and blastulation timing to the euploid status of embryos after PGT-A. ESHRE Annual Meeting, 2021 (poster presentation)
 11. Najdecki R, Papanikolaou E, Chartomatsidou T, Pakaki F, Stamataki S, Tatsi P, Timotheou E,  Chouliara F, Bampas E, Bouchlariotou S, Michos G, Athanasiadis A. Hysteroscopic Fundus Endometrial Incision (FEI) in oocyte recipients before embryo transfer (ET) during In Vitro Fertilization. ESHRE Annual Meeting, 2020 (oral presentation)
 12. Papanikolaou E, Najdecki R, Chouliara F, Tatsi P, Chartomatsidou T , Pakaki F, Stamataki S , Ioakeimidou C, Timologou A, Vlachou C, Diamantopoulos A, Virgiliou A, Kaminski P, Athanasiadis A, Timotheou E. Post Implantation failure diagnostic Hysteroscopy with Endometrial Fundus Incision (FEI) might improve pregnancy outcome in oocyte recipients. ESHRE Annual Meeting, 2020 (poster presentation)
 13. Tatsi P, Chartomatsidou T, Papanikolaou E, Najdecki R, Chouliara F, Asuchidou I, Ioakeimidou C,  Timotheou E. The impact of Vitrification in the outcome of IVF in an oocyte donation program. ESHRE Annual Meeting, 2020 (poster presentation)
 14. Davies S, Christopikou D, Kallioras N, Tsakalis P, Tsorva E, Zaxaria S, Economou K, Najdecki R, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Papanikopoulos E, Lagaros N, Mastrominas M, Papanikolaou E. Applied machine learning based on time-lapse technology and reproductive history data designed for pre-implantation embryo ploidy prediction. ESHRE Annual Meeting, 2020 (poster presentation)
 15. Papanikolaou E, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Asouchidou I, Grynberg M, Vlachou C, Katsoula E, Najdecki R. Long-Antagonist protocol versus Classical-day-6 Antagonist. Single luteal use of long-acting GnRH-antagonist Degarelix can efficiently downregulate LH during ovarian stimulation for IVF achieving comparable pregnancy outcome. ESHRE Annual Meeting, Vienna 2019 (oral presentation)
 16. Najdecki R, Choulaira F, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Asouchidou E, Pakaki F, Bouchlariotou S, Humaidan P, Papanikolaou E. Single follicular degarelix, a new long acting GnRH-antagonist for LH surge suppression during ovarian stimulation in oocyte donors. A randomised controlled trial. ESHRE Annual Meeting, Vienna 2019 (oral presentation)
 17. Timotheou E, Chartomatsidou T, Tatsi P, Katsoula E, Vlachou C, Stamataki S, Asouchidou I, Zafeiratis O, Najdecki R, Papanikolaou E. Cumulative Live Birth Rates (CLBR) in patients following Freeze-all policy are higher compared to patients who undergo fresh embryotransfer (ET) followed by frozen-thawed embryotransfers. ESHRE Annual Meeting, Vienna 2019 (poster presentation)
 18. Papanikolaou E, Chartomatsidou T, Timotheou E, Tatsi P, Katsoula E, Vlachou C, Asouchidou I, Zafeiratis O, Najdecki R. In Freeze-All Strategy, Cumulative Live Birth Rate (CLBR) Is Increasing According to the Number of Blastocysts Formed in Women <40 Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). Front Endocrinol. 2019; 10 (427) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00427/full
 19. Papanikolaou EG, Timotheou E, Tatsi P, Janssens H, Grynberg M, Athanasiadis A, Zafeirati C, Najdecki R, Petousis S. COMFFETI, Combined Fresh and Frozen Embryo Transfers per Indvidual: A New Index of Quality Control for the Performance of Embryologic Labs in The Emerging Era of Segmentation of Cycle and Freeze- All Strategy. Int J Fertil Steril. 2019; 12(4): 339-342 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30291697
 20. Papanikolaou EG, Yarali H, Timotheou E, Grynberg M, Zafeiratis O, Tournaye H and Najdecki R. A Proof-of-Concept Clinical Trial of A Single Luteal Use of Long-Acting Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonist Degarelix in Controlled Ovarian Stimulation for In Vitro Fertilization: Long Antagonist Protocol. Front. Endocrine. 2018. 9:25. doi: 10.3389/fendo.2018.00025     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5839166/
 21. Papanikolaou EG, Yarali H, Timotheou E, Tatsi, P, Chartomatsidou T, Grynberg M, Zafeiratis O, Vlachou C, Tournaye H  and Najdecki R. Long-Antagonist protocol; single luteal use of long-acting GnRH-antagonist Degarelix can efficiently downregulate LH during ovarian stimulation for IVF. A proof of concept. ESHRE Annual Meeting, Barcelona 2018 (Award nominee)
 22. Chartomatsidou T, Timotheou E, Tatsi P, Katsoula E, Zafeiratis O, Najdecki R, Papanikolaou E. In Freeze-all strategy Cumulative Live Birth Rate (CLBR) is increasing according to the number of blastocysts formed in women <40 undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). ESHRE Annual Meeting, Barcelona 2018
 23. Papanikolaou E, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Najdecki R. Long-Antagonist protocol; luteal administration of a single dose of Degarelix (long-acting GnRH-antagonist) for controlled ovarian stimulation. A new protocol for IVF. ASRM Scientific Congress & Expo, Denver, Colorado, 2018
 24. Papanikolaou E. and Najdecki R. Role of Antagonists in human IVF: The tool for a safer and more patient friendly IVF. Handbook of In Vitro Fertilisation. 4th Edition. 2017. Edited by DK Gardner and C Simon. CRC Press
 25. D.Kyrou, R.Najdecki, E.Pagou, E.Katsoula, E.G.Papanikolaou. Corifollitropin Alpha combined with GnRh agonist triggering appears to be safe and efficient option in oocyte donation cycles a prospective longitudinal study.Fertility&Sterility 2015:104;325-326
 26. Chatziparasidou A., Elder K., Christoforidis N., Tsakos E., Najdecki R. (2007). “Seminal Plasma infections”. Poster presented at 23rd Annual Meeting, ESHRE. Lyon, France.
 27. Chatziparasidou A., Christoforidis N., Tsakos E., Najdecki R. (2007). “Triplonuclear embryos in ICSI cycles”. Poster presented at 19th World Congress on Fertility and Sterility IFFS. Durban, South Africa.
 28. R.Najdecki ,N.Plachuras, D.Lolis. Prenatal,first-trimester ultrasound detection of foetal chromosomal abnormalities. Polish Ultrasonography 6/3:1996;75-80
 29. Najdecki R., Georgiou I., Lolis D. The thalassemia syndromes and pregnancy – molecular basis, clinical aspects, prenatal diagnosis. Ginekologia Polska (Impact Factor: 0.6). 09/1996; 69(8):664-8.
 30. R.Najdecki, Recent trends K.Karypidis, A. PResent trends in the therapy of vaginal candidiasis. Ginekologia Polska 1994:64:234-236
 31. L.Wiśniewski, A. Grześ, R.Najdecki. Therapeutic problems in the case of Premature Ovarian Failure. Ginekologia Polska 1989;60:9-11
 32. A.Grześ, R. Najdecki. Human placental lactogen in early pregnancy. Human Reproduction 1992:8;183-184
 33. R.Najdecki, A. Grześ.FSH, oestradiol and testosterone level in early pregnancy. Human Reproduction 1992:8;181-182
 34. A.Grześ, R.Najdecki. Ultrasound imaging and hormones in women over age 40. Human Reproduction 1992:8;56-57
 35. L. Wiśniewski, J.Jezuita, R.Najdecki, A.Kaplinski, A.Grześ Use of vaginal ultrasonography for Graafian follicle puncture in vitro fertilisation programme. Symposium on selected problems of pathology of reproduction and early development: Warsaw Poland 1988:32-37
 36. A.Kaplinski, L.Wiśniewski, J.Jezuita, R.Najdecki, A. Grześ, W. Strzyrzewski. Endocrinologic and ultrasonic evaluation of patients with stimulated ovulation for in vitro fertilisation. Symposium on selected problems of pathology of reproduction and early development: Warsaw Poland 1988:17-20
 37. A.Grześ, L.Wiśniewski, J.Jezuita, R.Najdecki, A.Kaplinski. Stimulation model evaluation in vitro fertilisation programme symposium on selected problems of pathology of reproduction and early development: Warsaw Poland 1988:14-16
 38. A.Grześ, R. Najdecki, L.Wiśniewski.The follicle function using USG in the out-patient clinic. Satellite Workshop on IVF, embryo transfer and GIFT: Rhodes Island/ Greece 1988;45-47
 39. A.Grześ, R.Najdecki, A. Strojecka. The application of natamycin in suspension in the treatments of blastomycosis in girls.European Congress of Paediatric and Adolescent Gynaecology: Greece 1988:13-165
 40. A.Grześ, R.Najdecki. The follicle punction using ultrasound scanning to the level of an out-patient clinic. Proceedings of the Symposium; In Vitro Fertilisation und Gametentransfer, Berlin 1988: 200-201
 41. A.Grześ, R.Najdecki. The oocyte recovery by laparoscopy. Proceedings of the Symposium; In Vitro Fertilisation und Gametentransfer, Berlin 1988: 111-112
 42. A.Grześ, R.Najdecki. Hyperstimulation of the ovaries. Proceedings of the Symposium; In Vitro Fertilisation und Gametentransfer, Berlin 1988: 77-78
 43. L.Wisniewski, J.Jezuita, E.Piontek, A. Grześ, R.Najdecki. The IVF Programme in the Memorial Child Health Hospital in WarsawHuman Reproduction 1988:833
 44. L.Wisniewski, R.Najdecki. The oocyte after stimulation in the IVF programme. Human Reproduction 1987:720
 45. R.Najdecki, K.Maternicka, U.Bolesta. An assessment of the oocyte in the IVF programme. In Vitro Fertilisation Symposium, Warsaw, Poland 1987, Abstract Book 91-92
 46. A.Grześ, R.Najdecki, Z.Bogoniowska, S.Mirowski. Hormonal parameters in the menstrual cycle assessment. Ginekologia Polska  10/1987;58:49-51
 47. A.Grześ, R.Najdecki, Z.Bogoniowska, S.Mirowski. Studies on the interrelations between hormones of the I and II phase of the 28-day menstrual cycle. Ginekologia Polska 09/1987;57:1
Espa