Update cookies preferences

Laboratorium embriologiczne

Laboratorium embriologiczne stanowi rdzeń Kliniki Assisting Nature. Najwyższe kwalifikacje Zespołu embriologów oraz struktura Laboratorium przyczyniają się do doskonałej jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa procedur i do optymalnych warunków hodowli .

Zgodność z normami ISO, zapewniana jest poprzez ścisłe kontrole i codzienne mierzenie i kontrolowanie parametrów laboratoryjnych, takich jak temperatura, stężenie gazu (CO2, O2, N2) i pH. Dodatkowo wdrożenie systemów kontroli jakości (QC) i systemów zarządzania jakością w IVF, ze stałym systemem monitorowania i alarmowania (za pomocą wiadomości SMS i e-mail), gwarantuje nieprzerwane i optymalne warunki hodowli laboratoryjnych.

Filtry Hepa w Laboratorium IVF zapewniają wysokiej jakości przefiltrowane powietrze pod nadciśnieniem. Wchodząc do laboratorium, personel przechodzi przez śluzę powietrzną, w której usuwane są lotne cząstki organiczne. Ponadto w laboratorium kontrolowane jest niskie natężenie światła i stabilna temperatura otoczenia. Wyłożone jest ono materiałem przeciwbakteryjnym Corian, nie uwalniającym toksycznych związków. Laboratorium IVF z najnowocześniejszym sprzętem i certyfikowanymi odczynnikami i mediami oferuje optymalizację naszych wyników. Nasze wysokiej jakości inkubatory stołowe oferują osobne komory dla każdego pacjenta, co ma ogromne znaczenie, ponieważ otwarcie komory do oceny zarodków jednego pacjenta lub wykonanie jakichkolwiek działań nie zaburza idealnych warunków hodowli dla reszty pacjentów.

Zapewniamy absolutną przejrzystość, wykrywalność i identyfikację gamet na każdym etapie procesu dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego systemu RI Witness, opartego na technologii RFID (Radio Frequency Identification) służącego do śledzenia i rejestrowania próbek pacjentów na każdym etapie procesu ART. Indywidualna karta RI Witness umieszczana jest w czytnikach RI sal operacyjnych i informuje personel Laboratorium o pacjencie, który znajduje się w trakcie zabiegu. Od tego momentu znacznik RI Witness śledzi każde naczynie lub tubkę z materiałem genetycznym na terenie laboratorium.

Wszystkie procedury ART są szczegółowo rejestrowane i zawsze dostępne online w naszej bazie danych, z bezpiecznym, zabezpieczonym hasłem i indywidualnym dla każdego członka personelu dostępem. Analizy statystyczne laboratorium są dostępne on line.

Share this video

Innowacje

RI Witness, wykorzystujący technologię RFID (Radio Frequency Identification) do śledzenia i rejestrowania próbek pacjentów na każdym etapie procesu ART, jest ważnym środkiem bezpieczeństwa dla Kliniki i Pacjentów.

Postępy w medycynie rozrodu w ciągu ostatnich 10 lat pozwoliły mężczyznom, którzy byli uprzednio zdiagnozowani jako całkowicie niepłodni, starać się o posiadanie własnego biologicznie potomstwa. Okazuje się, że mężczyźni, nie posiadający plemników w ejakulacie z powodu problemów z produkcją nasienia, stan nazwany Bezobjawową Azoospermią (NOA), faktycznie mogą posiadać w jądrach niewielkie ilości plemników. Właściwie ponad 60% mężczyzn z NOA rzeczywiście produkuje małe ilości plemników w jądrze, które mogą być użyte w procedurze ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) pozwalającej na zapłodnienie.

Wdrażanie systemów kontroli jakości (QC) i zarządzania jakością w laboratoriach IVF, andrologii i kriokonserwacji jest obecnie uważane za podstawowy i obowiązkowy proces. OCTAX Log & Guard™ to system monitorowania i alarmowania, który został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom kontroli jakości w A.R.T.

Zapewnienie i utrzymanie idealnych warunków hodowli zarodków ma ogromne znaczenie, ponieważ są one najważniejszymi czynnikami, determinującymi dalsze przeżycie i rozwój embrionów. Warunki te są utrzymywane w specjalnych inkubatorach, które umożliwiają ciągłą kontrolę i stabilność wszystkich ważnych parametrów, takich jak temperatura, pH, wilgotność oraz stężenie O2 i CO2 w atmosferze.

Techniki

IUI jest najprostszą metodą wspomaganego rozrodu, podczas której wzbogacone nasienie umieszczane jest w jamie macicy za pomocą cewnika (warunkiem jest drożność jajowodów). Występuje tu naturalne zapłodnienie, bez dalszej interwencji. Wskaźniki zajścia w ciążę wynoszą 12-18%.

Metody preselekcji plemników. IMSI, PICSI, DFI i FERTILE. Większość nowych metod preselekcji plemników w leczeniu IVF (IVF, ICSI, IUI) opiera się obecnie na systemach, które naśladują naturalne środowisko ludzkiego organizmu.

Pierwszym krokiem w programie Zapłodnienia in vitro jest stymulacja jajników za pomocą leków. Jest to konieczne do rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych i trwa około 12-14 dni. Protokół stymulacji wybiera się na podstawie zebranego wywiadu pary (wiek, poprzednie próby, poziomy AMH, FSH, LH itp.). Monitorowanie odbywa się co 2-3 dni za pomocą oznaczania hormonów i badania ultrasonograficznego. Gdy większość pęcherzyków osiągnie średnicę 18-20 mm, podaje się ostatnią dawkę hcg , która doprowadza do ostatecznego dojrzewania oocytów.

Blastocysta to ostatnie stadium zarodka osiągane w piątym dniu hodowli. W tym stadium składa się z 120-200 komórek i jamy zwanej blastocel. Rozpoczyna się różnicowanie na dwie grupy komórek: trofektodermę i węzeł zarodkowy. Trofektoderma przekształci się w łożysko, a węzeł zarodkowy utworzy embrion.

Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna opiera się na dwóch nieco odmiennych metodach. PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) dla par płodnych, które są nosicielami wrodzonych chorób genetycznych oraz PGS (Preimplantation Genetic Screening) dla par niepłodnych. Zarodki przechodzące genetyczną diagnostykę preimplantacyjną poddawane są biopsji w 3 dniu po pobraniu oocytów lub w dniu 5. Za pomocą lasera tworzy się niewielką otwór w osłonie przejrzystej i za pomocą mikropipety usuwa się po jednym blastometrze w każdym zarodku. W dniu 5, przy zastosowaniu biopsji, usuwane są komórki trofektodermy (które dały początek łożysku), a następnie przeprowadzana jest diagnostyka genetyczna.

Procedura kriokonserwacji komórek jajowych musi zostać poprzedzona indukcją owulacji, w celu uzyskania satysfakcjonującej liczby dojrzałych oocytów. Ten etap terapii wymaga około 10-12 dni od pierwszego dnia cyklu menstruacyjnego. Następnie komórki jajowe pobierane są pod kontrolą ultrasonograficzną. Oocyty można witryfikować tylko po ich odpowiednim przygotowaniu w laboratorium i tylko wtedy, gdy zostaną ocenione jako w pełni dojrzałe.

Kriokonserwacja zarodków, dzięki witryfikacji jest obecnie uważana za rutynową i skuteczną procedurę wspomaganego rozrodu. Technika ta jest zwykle stosowana w cyklach ART, gdy istnieje nadmiar zarodków lub w przypadkach, gdy z jakiegoś powodu transfer zarodków nie jest zalecany.

Kriokonserwacja w dziedzinie niepłodności jest obecnie kwestią, która nie dotyczy tylko kobiet, ale także mężczyzn. Pierwszym krokiem do kriokonserwacji plemników jest pobranie próbki. Nasienie pobierane jest w klinice, w specjalnym pomieszczeniu, w pobliżu laboratorium i bezpośrednio przekazywane personelowi laboratorium. Embriologowie oceniają stężenie i ruchliwość plemników w próbce nasienia, a następnie rozpoczynają procedurę kriokonserwacji.

Espa