Update cookies preferences
bio

Evaggelos Papanikolaou | MD, PhD

Współzałożyciel

BIOGRAPHY

Prof Papanikolaou Evaggelos, Lekarz medycyny, Doktor nauk medycznych, jest Specjalistą medycyny rozrodu. Dr Papanikolaou jest uznanym na całym świecie specjalistą w dziedzinie leczenia niepłodności. Jest Adiunktem i wykładowcą położnictwa i ginekologii na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach w Grecji. Jest akredytowanym specjalistą do spraw rozrodczości ESHRE i EBCOG.


Tytuł doktora uzyskał w1994 r. i został specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii (2002) na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Ioannina w Grecji. Od 2002 r. do końca 2005 r. szkolił się w zakresie medycyny rozrodu w Centrum Medycyny Rozrodu w Szpitalu Uniwersyteckim VUB w Brukseli pod kierunkiem prof. P. Devroey, prof. Van Steirteghem i prof. Tournaye. W 2005 roku objął posadę konsultanta w powyższej klinice uniwersyteckiej i pracował tam do końca 2006 roku.


Uzyskał dwa doktoraty. Pierwszy stopień doktorski na Uniwersytecie w Ioannina w 2004 roku. Jego praca doktorska dotyczyła “Przedwczesnej niewydolności jajników i dysfunkcji śródbłonka” a promotorem była prof. Kalantaridou S., znana endokrynolog specjalizująca się w rozrodczości. W 2008 roku został doktorem filozofii na Free University of Brussels pracą dyplomową pod tytułem “Hodowla blastocyst w IVF”. Uzyskał również tytuł magistra w dziedzinie badań medycznych i farmaceutycznych holendersko-języcznego Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (VUB). Jest aktywnym członkiem Belgijskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (BSRM), Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa (ASRM). Jest wykładowcą na Uniwersytecie YALE / USA.

Publikował swoje badania w najwyżej notowanym czasopiśmie medycznym na świecie “The New England Journal of Medicine” a jego badania zostały wymienione jako jedne z dziesięciu najczęściej czytanych w dziedzinie reprodukcji. Opublikował ponad 70 artykułów w prestiżowych czasopismach medycznych. Recenzuje w wielu czołowych czasopismach medycznych w dziedzinie niepłodności. Jest wykładowcą na wielu międzynarodowych kongresach na całym świecie. Aktywnie uczestniczy w badaniach wieloośrodkowych z udziałem czołowych profesorów w Europie i USA. Jest autorem wielu rozdziałów w książkach i podręcznikach dotyczących nowych technik w IVF.


Został przeszkolony w zakresie endoskopii, laparoskopii i histeroskopii na Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Wykonał ponad 1000 histeroskopii i jest specjalistą w leczeniu wad wrodzonych macicy, takich jak Septate Uterus.


Jest również akredytowany w zakresie leczenia niepłodności męskiej. W latach 2007-2010 kierował ośrodkiem IVF “Biogenesis” w Salonikach w Grecji. W 2010 roku został dyrektorem Human Reproduction & Genetics Foundation. W latach 2012-2013 został kierownikiem jednostki IVF w szpitalu Royale Hayat w Kuwejcie i Emiratach Arabskich.

Aktualne zainteresowania badawcze

Obecne zainteresowania dr Papanikolaou obejmują hodowlę zarodków, diagnostykę genetyczną preimplantacyjną, OHSS, endoskopię rozrodczą oraz receptywność endometrium.

Scientific publications , presentations, papers

 1. Papanikolaou EG, Timotheou E, Tatsi P, Janssens H, Grynberg M, Athanasiadis A, Zafeirati C, Najdecki R, Petousis S. COMFFETI, Combined Fresh and Frozen Embryo Transfers per Indvidual: A New Index of Quality Control for the Performance of Embryologic Labs in The Emerging Era of Segmentation of Cycle and Freeze- All Strategy. Int J Fertil Steril. 2019; 12(4): 339-342 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30291697
 2. Papanikolaou EG, Yarali H, Timotheou E, Grynberg M, Zafeiratis O, Tournaye H and Najdecki R. A Proof-of-Concept Clinical Trial of A Single Luteal Use of Long-Acting Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonist Degarelix in Controlled Ovarian Stimulation for In Vitro Fertilization: Long Antagonist Protocol. Front. Endocrine. 2018. 9:25. doi: 10.3389/fendo.2018.00025   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5839166/
 3. Papanikolaou EG, Yarali H, Timotheou E, Tatsi, P, Chartomatsidou T, Grynberg M, Zafeiratis O, Vlachou C, Tournaye H  and Najdecki R. Long-Antagonist protocol; single luteal use of long-acting GnRH-antagonist Degarelix can efficiently downregulate LH during ovarian stimulation for IVF. A proof of concept. ESHRE Annual Meeting, Barcelona 2018 (Award nominee)
 4. Chartomatsidou T, Timotheou E, Tatsi P, Katsoula E, Zafeiratis O, Najdecki R, Papanikolaou E. In Freeze-all strategy Cumulative Live Birth Rate (CLBR) is increasing according to the number of blastocysts formed in women <40 undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). ESHRE Annual Meeting, Barcelona 2018
 5. Papanikolaou E, Timotheou E, Tatsi P, Chartomatsidou T, Najdecki R. Long-Antagonist protocol; luteal administration of a single dose of Degarelix (long-acting GnRH-antagonist) for controlled ovarian stimulation. A new protocol for IVF. ASRM Scientific Congress & Expo, Denver, Colorado, 2018
 6. Mumusoglu S, Uzbek IY, Sokmensuer LK, Polat M, Bozdag G, Papanikolaou E, Yarali H. Duration of blastulation may be associated with ongoing pregnancy rate in single euploid blastocyst transfer cycles. Reproductive Biomedicine Online 2017: 35 (6): 633-639      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28958703
 7. Papanikolaou E. and Najdecki R. Role of Antagonists in human IVF: The tool for a safer and more patient friendly IVF. Handbook of In Vitro Fertilisation. 4th Edition. 2017. Edited by DK Gardner and C Simon. CRC Press
 8. Kyrou D, R.Najdecki, E.Pagou, E.Katsoula, Papanikolaou EG. Corifollitropin alpha combined combined with GnRh agonist triggering appears to be safe and efficient option in oocyte donation cycles a prospective longitudinal study. Fertility&Sterility 2015:104;325-326
 9. Papanikolaou EG, Kyrou D, Zervakakou G, Paggou E, Humaidan P. «Follicular HCG endometrium priming for IVF patients experiencing resisting thin endometrium. A proof of concept study». J Assist Reprod Genet. 2013 Oct;30(10):1341-5.    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3824855/
 10. Fatemi HM, Polyzos NP, van Vaerenbergh I, Bourgain C, Blockeel C, Alsbjerg B, Papanikolaou EG, Humaidan P. Early luteal phase endocrine profile is affected by the mode of triggering final oocyte maturation and the luteal phase support used in recombinant follicle-stimulating hormone-gonadotropin-releasing hormone antagonist in vitro fertilization cycles. Fertil Steril. 2013 Sep;100(3):742-7.
 11. Humaidan P, Polyzos NP, Alsbjerg B, Erb K, Mikkelsen AL, Elbaek HO, Papanikolaou EG, Andersen CY. GnRHa trigger and individualized luteal phase hCG support according to ovarian response to stimulation: two prospective randomized controlled multi-centre studies in IVF patients. Hum Reprod. 2013
 12. Zavos A, Daponte A, Garas A, Verykouki C, Papanikolaou E, Anifandis G, Polyzos NP. Double versus single homologous intrauterine insemination for male factor infertility: a systematic review and meta-analysis. Asian J Androl. 2013 Jul;15(4):533-8
 13. Polyzos NP, Zavos A, Valachis A, Dragamestianos C, Blockeel C, Stoop D, Papanikolaou EG, Tournaye H, Devroey P, Messinis IE. Misoprostol prior to hysteroscopy in premenopausal and post-menopausal women. A systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2012 Jul;18(4):393-404
 14. Kyrou D, Al-Azemi M, Papanikolaou EG, Donoso P, Tziomalos K, Devroey P, Fatemi HM. The relationship of premature progesterone rise with serum estradiol levels and number of follicles in GnRH antagonist/recombinant FSH-stimulated cycles. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jun;162(2):165-8
 15. Papanikolaou EG, Pados G, Grimbizis G, Bili E, Kyriazi L, Polyzos NP, Humaidan P, Tournaye H, Tarlatzis B. GnRH-agonist versus GnRH-antagonist IVF cycles: is the reproductive outcome affected by the incidence of progesterone elevation on the day of HCG triggering? A randomized prospective study. Hum Reprod. 2012 Jun;27(6):1822-8
 16. Humaidan P, Papanikolaou EG, Kyrou D, Alsbjerg B, Polyzos NP, Devroey P, Fatemi HM. The luteal phase after GnRH-agonist triggering of ovulation: present and future perspectives. Reprod Biomed Online. 2012 Feb;24(2):134-41
 17. Humaidan P, Kol S, Engmann L, Benadiva C, Papanikolaou EG, Andersen CY; on behalf of the Copenhagen GnRH Agonist Triggering Workshop Group. Should Cochrane reviews be performed during the development of new concepts? Hum Reprod. 2012 Jan;27(1):6-8.
 18. Papanikolaou EG, Humaidan P, Polyzos N, Kalantaridou S, Kol S, Benadiva C, Tournaye H, Tarlatzis B. New algorithm for OHSS prevention. Reprod Biol Endocrinol. 2011 Nov 3;9:147.
 19. Humaidan P, Papanikolaou EG, Kyrou D, Alsbjerg B, Polyzos NP, Devroey P, Fatemi HM. The luteal phase after GnRH-agonist triggering of ovulation: present and future perspectives. Reprod Biomed Online. 2011 Nov 9.
 20. Papanikolaou EG, Humaidan P, Polyzos N, Kalantaridou S, Kol S, Benadiva C, Tournaye H, Tarlatzis B. New algorithm for OHSS prevention. Reprod Biol Endocrinol. 2011 Nov 3;9:147
 21. Polyzos NP, Fatemi HM, Zavos A, Grimbizis G, Kyrou D, Velasco JG, Devroey P, Tarlatzis B, Papanikolaou EG. Aromatase inhibitors in post-menopausal endometriosis. Reprod Biol Endocrinol. 2011 Jun 21;9:90. Review.
 22. Humaidan P, Kol S, Papanikolaou EG; Copenhagen GnRH Agonist Triggering Workshop Group. GnRH agonist for triggering of final oocyte maturation: time for a change of practice? Hum Reprod Update. 2011 Jul-Aug;17(4):510-24. Epub 2011 Mar 30. Review
 23. Papanikolaou EG, Polyzos NP, Humaidan P, Pados G, Bosch E, Tournaye H, Tarlatzis B. Aromatase inhibitors in stimulated IVF cycles. Reprod Biol Endocrinol. 2011 Jun 21;9:85. Review
 24. Polyzos NP, Valachis A, Patavoukas E, Papanikolaou EG, Messinis IE, Tarlatzis BC, Devroey P. Publication bias in reproductive medicine: from the European Society of Human Reproduction and Embryology annual meeting to publication. Hum Reprod. 2011 Jun;26(6):1371-6. Epub 2011 Feb 28
 25. Kyrou D, Fatemi HM, Zepiridis L, Riva A, Papanikolaou EG, Tarlatzis BC, Devroey P. Does cessation of progesterone supplementation during early pregnancy in patients treated with recFSH/GnRH antagonist affect ongoing pregnancy rates? A randomized controlled trial. Hum Reprod. 2011 May;26(5):1020-4.
 26. Papanikolaou EG, Verpoest W, Fatemi H, Tarlatzis B, Devroey P, Tournaye H. A novel method of luteal supplementation with recombinant luteinizing hormone when a gonadotropin-releasing hormone agonist is used instead of human chorionic gonadotropin for ovulation triggering: a randomized prospective proof of concept study. Fertil Steril. 2011 Mar 1;95(3):1174-7. Epub 2010 Oct 27.
 27. Kolibianakis EM, Venetis CA, Kalogeropoulou L, Papanikolaou E, Tarlatzis BC. Fixed versus flexible gonadotropin-releasing hormone antagonist administration in in vitro fertilization: a randomized controlled trial. Fertil Steril. 2011 Feb;95(2):558-62. Epub 2010 Jul 16.
 28. Humaidan P, Papanikolaou EG, Tarlatzis BC. Reply: GnRHa to trigger final oocyte maturation: a time to reconsider. Hum Reprod. 2010 Mar;25(3):807-
 29. Polyzos NP, Polyzos IP, Zavos A, Valachis A, Mauri D, Papanikolaou EG, Tzioras S, Weber D, Messinis IE. Obstetric outcomes after treatment of periodontal disease during pregnancy: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2010 Dec 29;341:c7017. doi: 10.1136/bmj.c7017.
 30. Papanikolaou EG, Fatemi H, Camus M, Kyrou D, Polyzos NP, Humaidan P, Tarlatzis B, Devroey P, Tournaye H. Higher birth rate after recombinant hCG triggering compared with urinary-derived hCG in single-blastocyst IVF antagonist cycles: a randomized controlled trial. Fertil Steril. 2010 Dec;94(7):2902-4
 31. Donoso P, Staessen C, Collins J, Verpoest W, Fatemi HM, Papanikolaou EG, Devroey P. Prognostic factors for delivery in patients undergoing repeated preimplantation genetic aneuploidy screening. Fertil Steril. 2010 Nov;94(6):2362-4. Epub 2010 Jun 1
 32. Polyzos NP, Messini CI, Papanikolaou EG, Mauri D, Tzioras S, Badawy A, Messinis IE. Vaginal progesterone gel for luteal phase support in IVF/ICSI cycles: a meta-analysis. Fertil Steril. 2010 Nov;94(6):2083-7. Epub 2010 Feb 19
 33. Papanikolaou EG, Humaidan P, Polyzos NP, Tarlatzis B. Identification of the high-risk patient for ovarian hyperstimulation syndrome. Semin Reprod Med. 2010 Nov;28(6):458-62. Epub 2010 Nov 16. Review
 34. Humaidan P, Quartarolo J, Papanikolaou EG. Preventing ovarian hyperstimulation syndrome: guidance for the clinician. Fertil Steril. 2010 Jul;94(2):389-400. Epub 2010 Apr 22. Review.
 35. Papanikolaou EG, Bourgain C, Fatemi H, Verpoest W, Polyzos NP, De Brabanter A, Kolibianakis E, Tarlatzis B, Devroey P, Tournaye H. Endometrial advancement after triggering with recombinant or urinary HCG: a randomized controlled pilot study. Reprod Biomed Online. 2010 Jul;21(1):50-5. Epub 2010 Mar 28.
 36. Humaidan P, Papanikolaou EG, Tarlatzis BC. GnRHa to trigger final oocyte maturation: a time to reconsider. Hum Reprod. 2009 Oct;24(10):2389-94. Review. PubMed PMID: 19608565.
 37. Kyrou D, Kolibianakis EM, Venetis CA, Papanikolaou EG, Bontis J, Tarlatzis BC. How to improve the probability of pregnancy in poor responders undergoing in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2009 Mar;91(3):749-66. PubMed PMID: 18639875.
 38. Papanikolaou EG, Kolibianakis EM, Pozzobon C, Tank P, Tournaye H, Bourgain C, Van Steirteghem A, Devroey P. Progesterone rise on the day of human chorionic gonadotropin administration impairs pregnancy outcome in day 3 single-embryo transfer, while has no effect on day 5 single blastocyst transfer. Fertil Steril. 2009 Mar;91(3):949-52. PubMed PMID: 17555751.
 39. Verpoest W, Fauser BC, Papanikolaou E, Staessen C, Van Landuyt L, Donoso P, Tournaye H, Liebaers I, Devroey P. Chromosomal aneuploidy in embryos conceived with unstimulated cycle IVF. Hum Reprod. 2008 Oct;23(10):2369-71. PubMed PMID: 18621755.
 40. Fatemi HM, Popovic-Todorovic B, Donoso P, Papanikolaou E, Smitz J, Devroey P. Luteal phase oestradiol suppression by letrozole: a pilot study in oocyte donors. Reprod Biomed Online. 2008 Sep;17(3):307-11. PubMed PMID: 18764999.
 41. Loutradi KE, Kolibianakis EM, Venetis CA, Papanikolaou EG, Pados G, Bontis I,  Tarlatzis BC. Cryopreservation of human embryos by vitrification or slow freezing: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2008 Jul;90(1):186-93. Review. PubMed PMID: 17980870.
 42. Verpoest W, De Rademaeker M, Sermon K, De Rycke M, Seneca S, Papanikolaou E, Spits C, Van Landuyt L, Van der Elst J, Haentjens P, Devroey P, Liebaers I. Real and expected delivery rates of patients with myotonic dystrophy undergoing intracytoplasmic sperm injection and preimplantation genetic diagnosis. Hum Reprod. 2008 Jul;23(7):1654-60. PubMed PMID: 18408243.
 43. Kolibianakis EM, Venetis CA, Papanikolaou EG, Diedrich K, Tarlatzis BC, Griesinger G. Estrogen addition to progesterone for luteal phase support in cycles stimulated with GnRH analogues and gonadotrophins for IVF: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod. 2008 Jun;23(6):1346-54. Review. PubMed PMID: 18408017.
 44. Lainas TG, Sfontouris IA, Papanikolaou EG, Zorzovilis JZ, Petsas GK, Lainas GT, Kolibianakis EM. Flexible GnRH antagonist versus flare-up GnRH agonist protocol in poor responders treated by IVF: a randomized controlled trial. Hum Reprod. 2008 Jun;23(6):1355-8. PubMed PMID: 18403419.
 45. Papanikolaou EG, Kolibianakis EM, Tournaye H, Venetis CA, Fatemi H, Tarlatzis B, Devroey P. Live birth rates after transfer of equal number of blastocysts or cleavage-stage embryos in IVF. A systematic review and meta-analysis. Hum Reprod. 2008 Jan;23(1):91-9. Review. PubMed PMID: 17965420.
 46. Kolibianakis EM, Papanikolaou EG, Tournaye H, Camus M, Van Steirteghem AC, Devroey P. Triggering final oocyte maturation using different doses of human chorionic gonadotropin: a randomized pilot study in patients with polycystic ovary syndrome treated with gonadotropin-releasing hormone antagonists and recombinant follicle-stimulating hormone. Fertil Steril. 2007 Nov;88(5):1382-8. PubMed PMID: 17445806.
 47. Fatemi HM, Popovic-Todorovic B, Papanikolaou E, Donoso P, Devroey P. An update of luteal phase support in stimulated IVF cycles. Hum Reprod Update. 2007 Nov-Dec;13(6):581-90 Review. PubMed PMID: 17626114.
 48. Griesinger G, Kolibianakis EM, Papanikolaou EG, Diedrich K, Van Steirteghem A, Devroey P, Ejdrup Bredkjaer H, Humaidan P. Triggering of final oocyte maturation with gonadotropin-releasing hormone agonist or human chorionic gonadotropin. Live birth after frozen-thawed embryo replacement cycles. Fertil Steril. 2007 Sep;88(3):616-21. PubMed PMID: 17451691.
 49. Kolibianakis EM, Kalogeropoulou L, Griesinger G, Papanikolaou EG, Papadimas J, Bontis J, Tarlatzis BC. Among patients treated with FSH and GnRH analogues for in vitro fertilization, is the addition of recombinant LH associated with the probability of live birth? A systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2007 Sep-Oct;13(5):445-52. PubMed PMID:17586849.
 50. Venetis CA, Kolibianakis EM, Papanikolaou E, Bontis J, Devroey P, Tarlatzis BC. Is progesterone elevation on the day of human chorionic gonadotrophin administration associated with the probability of pregnancy in in vitro fertilization? A systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2007 Jul-Aug;13(4):343-55.  PubMed PMID: 17405832.
 51. Tarlatzis BC, Papanikolaou E. Multifollicular ovarian stimulation for IVF: more may not be better. Gynecol Endocrinol. 2007 Jun;23(6):307-8. PubMed PMID: 17616852.
 52. Fatemi HM, Bourgain C, Donoso P, Blockeel C, Papanikolaou EG, Popovic-Todorovic B, Devroey P. Effect of oral administration of dydrogestrone versus vaginal administration of natural micronized progesterone on the secretory transformation of endometrium and luteal endocrine profile in patients with premature ovarian failure: a proof of concept. Hum Reprod. 2007 May;22(5):1260-3. PubMed PMID: 17227809.
 53. Donoso P, Verpoest W, Papanikolaou EG, Liebaers I, Fatemi HM, Sermon K, Staessen C, Van der Elst J, Devroey P. Single embryo transfer in preimplantation  genetic diagnosis cycles for women Hum Reprod. 2007 Apr;22(4):1021-5.  PubMed PMID: 17204531.
 54. Fatemi HM, Camus M, Kolibianakis EM, Tournaye H, Papanikolaou EG, Donoso P, Devroey P. The luteal phase of recombinant follicle-stimulating hormone-gonadotropin-releasing hormone antagonist in vitro fertilization cycles during supplementation with progesterone or progesterone and estradiol. Fertil Steril. 2007 Mar;87(3):504-8. PubMed PMID: 17140572.
 55. Della Ragione T, Verheyen G, Papanikolaou EG, Van Landuyt L, Devroey P, Van Steirteghem A. Developmental stage on day-5 and fragmentation rate on day-3 can influence the implantation potential of top-quality blastocysts in IVF cycles with single embryo transfer. Reprod Biol Endocrinol. 2007 Jan 26;5:2. PubMed PMID: 17257401; PubMed Central PMCID: PMC1796880.
 56. Fatemi HM, Kolibianakis EM, Camus M, Tournaye H, Donoso P, Papanikolaou E, Devroey P. Addition of estradiol to progesterone for luteal supplementation in patients stimulated with GnRH antagonist/rFSH for IVF: a randomized controlled trial. Hum Reprod. 2006 Oct;21(10):2628-32. PubMed PMID:16857887.
 57. Donoso P, Platteau P, Papanikolaou EG, Staessen C, Van Steirteghem A, Devroey P. Does PGD for aneuploidy screening change the selection of embryos derived from testicular sperm extraction in obstructive and non-obstructive azoospermic men? Hum Reprod. 2006 Sep;21(9):2390-5. PubMed PMID: 16757554.
 58. Verpoest WM, Kolibianakis E, Papanikolaou E, Smitz J, Van Steirteghem A, Devroey P. Aromatase inhibitors in ovarian stimulation for IVF/ICSI: a pilot study. Reprod Biomed Online. 2006 Aug;13(2):166-72. PubMed PMID: 16895628.
 59. Kolibianakis EM, Papanikolaou EG, Camus M, Tournaye H, Van Steirteghem AC, Devroey P. Menstruation-free interval and ongoing pregnancy in IVF using GnRH antagonists. Hum Reprod. 2006 Apr;21(4):1012-7. PubMed PMID:16339166.
 60. Papanikolaou EG, Camus M, Kolibianakis EM, Van Landuyt L, Van Steirteghem A, Devroey P. In vitro fertilization with single blastocyst-stage versus single cleavage-stage embryos. N Engl J Med. 2006 Mar 16;354(11):1139-46. PubMed PMID: 16540614.
 61. Kolibianakis EM, Papanikolaou EG, Camus M, Tournaye H, Van Steirteghem AC, Devroey P. Effect of oral contraceptive pill pre-treatment on ongoing pregnancy rates in patients stimulated with GnRH antagonists and recombinant FSH for IVF. A randomized controlled trial. Hum Reprod. 2006 Feb;21(2):352-7. PubMed PMID: 16269449.
 62. Papanikolaou EG, Pozzobon C, Kolibianakis EM, Camus M, Tournaye H, Fatemi HM, Van Steirteghem A, Devroey P. Incidence and prediction of ovarian hyperstimulation syndrome in women undergoing gonadotropin-releasing hormone antagonist in vitro fertilization cycles. Fertil Steril. 2006 Jan;85(1):112-20. PubMed PMID: 16412740.
 63. Kolibianakis EM, Collins J, Tarlatzis B, Papanikolaou E, Devroey P. Are endogenous LH levels during ovarian stimulation for IVF using GnRH analogues associated with the probability of ongoing pregnancy? A systematic review. Hum Reprod Update. 2006 Jan-Feb;12(1):3-12. Review. PubMed PMID:16123054.
 64. Papanikolaou EG, Camus M, Fatemi HM, Tournaye H, Verheyen G, Van Steirteghem A, Devroey P. Early pregnancy loss is significantly higher after day 3 single embryo transfer than after day 5 single blastocyst transfer in GnRH antagonist stimulated IVF cycles. Reprod Biomed Online. 2006 Jan;12(1):60-5. PubMed PMID:16454935.
 65. Papanikolaou EG, D’haeseleer E, Verheyen G, Van de Velde H, Camus M, Van Steirteghem A, Devroey P, Tournaye H. Live birth rate is significantly higher after blastocyst transfer than after cleavage-stage embryo transfer when at least four embryos are available on day 3 of embryo culture. A randomized prospective study. Hum Reprod. 2005 Nov;20(11):3198-203. PubMed PMID: 16055454.
 66. Papanikolaou EG, Vernaeve V, Kolibianakis E, Assche EV, Bonduelle M, Liebaers I, Van Steirteghem A, Devroey P. Is chromosome analysis mandatory in the initial investigation of normovulatory women seeking infertility treatment? Hum Reprod. 2005 Oct;20(10):2899-903. PubMed PMID: 15958396.
 67. Fatemi HM, Al-Turki HA, Papanikolaou EG, Kosmas L, De Sutter P, Devroey P. Successful treatment of an aggressive recurrent post-menopausal endometriosis with an aromatase inhibitor. Reprod Biomed Online. 2005 Oct;11(4):455-7. PubMed PMID: 16274608.
 68. Kolibianakis EM, Bourgain C, Papanikolaou EG, Camus M, Tournaye H, Van Steirteghem AC, Devroey P. Prolongation of follicular phase by delaying hCG administration results in a higher incidence of endometrial advancement on the day of oocyte retrieval in GnRH antagonist cycles. Hum Reprod. 2005 Sep;20(9):2453-6. PubMed PMID: 15890735.
 69. Kolibianakis EM, Papanikolaou EG, Fatemi HM, Devroey P. Estrogen and folliculogenesis: is one necessary for the other? Curr Opin Obstet Gynecol. 2005 Jun;17(3):249-53. Review. PubMed PMID: 15870558.
 70. Papanikolaou EG, Bourgain C, Kolibianakis E, Tournaye H, Devroey P. Steroid receptor expression in late follicular phase endometrium in GnRH antagonist IVF cycles is already altered, indicating initiation of early luteal phase transformation in the absence of secretory changes. Hum Reprod. 2005Jun;20(6):1541-7. PubMed PMID: 15705618.
 71. Papanikolaou EG, Kolibianakis E, Devroey P. Emerging drugs in assisted reproduction. Expert Opin Emerg Drugs. 2005 May;10(2):425-40. Review. PubMed PMID: 15934877.
 72. Papanikolaou EG, Platteau P, Albano C, Nogueira D, Cortvrindt R, Devroey P, Smitz J. Immature oocyte in-vitro maturation: clinical aspects. Reprod Biomed Online. 2005 May;10(5):587-92. Review. PubMed PMID: 15949215.
 73. Papanikolaou EG, Tournaye H, Verpoest W, Camus M, Vernaeve V, Van Steirteghem A, Devroey P. Early and late ovarian hyperstimulation syndrome: early pregnancy outcome and profile. Hum Reprod. 2005 Mar;20(3):636-41. PubMed PMID: 15576388.
 74. Papanikolaou EG, Platteau P, Albano C, Kolibianakis E, Devroey P. Achievement of pregnancy three times in the same patient during luteal GnRH agonist administration. Reprod Biomed Online. 2005 Mar;10(3):347-9. PubMed PMID:15820040.
 75. Stefos T, Sotiriadis A, Tsanadis G, Hasiotis G, Papanicolaou E, Seferiadis K. Serum leptin and erythropoietin during menstruation. Clin Exp Obstet Gynecol. 2005 ;32(1):41-4. PMID: 15864936
 76. Papanikolaou EG, Plachouras N, Drougia A, Andronikou S, Vlachou C, Stefos T,  Paraskevaidis E, Zikopoulos K. Comparison of misoprostol and dinoprostone for elective induction of labour in nulliparous women at full term: a randomized prospective study. Reprod Biol Endocrinol. 2004 Sep 27;2:70. PubMed PMID:15450119
 77. Kalantaridou SN, Naka KK, Papanikolaou E, Kazakos N, Kravariti M, Calis KA, Paraskevaidis EA, Sideris DA, Tsatsoulis A, Chrousos GP, Michalis LK. Impaired endothelial function in young women with premature ovarian failure: normalization with hormone therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Aug;89(8):3907-13. PubMed PMID: 15292326.
 78. Makrydimas G, Papanikolaou E, Paraskevaidis E, Paschopoulos M, Lolis D. Upper limb abnormalities as an isolated ultrasonographic finding in early detection of trisomy 18. A case report. Fetal Diagn Ther. 2003 Nov-Dec; 18(6):401-3. PubMed PMID: 14564108.
 79. Zikopoulos KA, Papanikolaou EG, Kalantaridou SN, Tsanadis GD, Plachouras NI, Dalkalitsis NA, Paraskevaidis EA. Early pregnancy termination with vaginal misoprostol before and after 42 days gestation. Hum Reprod. 2002 Dec;17(12):3079-83. PubMed PMID: 12456606.
 80. Papanikolaou EG, Tsanadis G, Dalkalitsis N, Lolis D. Recurrent bacterial vaginosis in a virgin adolescent: a new method of treatment. Infection. 2002 Dec;30(6):403-4. PubMed PMID: 12478334.
Espa