Update cookies preferences

System alarmowy Log & Guard

Wdrażanie systemów kontroli jakości (QC) i zarządzania jakością w laboratoriach IVF, andrologii i kriokonserwacji jest uważane obecnie za złoty standard. OCTAX Log & Guard™ to system monitorowania i alarmowania, który został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom kontroli jakości w A.R.T.

Wszystkie krytyczne parametry hodowli i przechowywania są stale mierzone i dokumentowane za pośrednictwem sieci zewnętrznych czujników:

• Temperatura wewnątrz inkubatorów, lodówek, zamrażarek, zbiorników z ciekłym azotem

• Temperatura otoczenia i wilgotność

• Stężenie lotnych związków organicznych,

• CO2 z inkubatorów

• O2 z inkubatorów (atmosfera o zmniejszonej zawartości tlenu)

• pH pożywki hodowlanej (za pośrednictwem pH Online™)

Źródło zasilania jest stale monitorowane w tle. Jeśli którakolwiek z wartości przekroczy wstępnie zdefiniowany zakres normy, Log & Guard™ podniesie alarm wizualny i dźwiękowy oraz wyśle wiadomość tekstową do dyżurujących Embriologów.

Share this video

assisting nature
assisting nature
Espa