Update cookies preferences

Witryfikacja oocytu

Kiedy kobieta chce zamrozić  swoje komórki jajowe, najpierw musi poddać się indukcji owulacji, w celu uzyskania satysfakcjonującej liczby dojrzałych oocytów. Ten etap terapii wymaga około 10-12 dni od pierwszego dnia cyklu menstruacyjnego. Następnie lekarz pobiera komórki, które można witryfikować tylko po ich odpowiednim przygotowaniu w laboratorium i tylko wtedy, gdy zostaną ocenione jako dojrzałe.

Oocyty są kriokonserwowane metodą witryfikacji, co zapewnia najlepsze wyniki. Oocyty, które mogą być witryfikowane, muszą znajdować się na etapie metafazy II, drugiego podziału mejotycznego cyklu komórkowego.

Oocyty są witryfikowane w bardzo niskich temperaturach, unikając tworzenia kryształów w cytoplazmie. Aby tak się stało, stosuje się wysokie stężenie substancji zwanej krioprotektantem. Ten krok jest konieczny, ponieważ chroni cytoplazmatyczną błonę komórek jajowych, dzięki czemu komórka pozostanie przy życiu. Po takim przygotowaniu oocytów są one natychmiast zanurzane w ciekłym azocie, w wyniku czego ulegają witryfikacji. Zwitrryfikowane komórki jajowe są przechowywane w zbiornikach z ciekłym azotem.

Później, kiedy para decyduje się na dziecko, komórki jajowe rozmraża się z 90% odsetkiem przeżywalności, a następnie zapładnia się je pozaustrojowo z nasieniem partnera lub dawcy.

 

Share this video

assisting nature
assisting nature
Espa