Update cookies preferences

Zamrzavanje jajnih ćelija ( krioprezervacija )

Kada žena želi zamrznuti svoje jajne ćelije, prvo mora da se podvrgne višestrukoj indukciji aspiracije, kako bi sazrela zadovoljavajući broj jajnih ćelija. Ova faza terapije zahteva oko 10-12 dana od prvog dana menstrualnog ciklusa. Zatim, doktor prikuplja jajne ćelije nakon postupka aspiracije jajnih ćelija.  Nakon odgovarajuće laboratorijske obrade  i samo ako se procene kao zrele  mogu se zatim  zamrznuti. Jajne ćelije se zamrzavaju metodom vitrifikacije, što osigurava najbolje rezultate. One koje se mogu zamrznuti moraju biti u fazi metafaze II, druge mejotičke diobe ćelijskog ciklusa.

Zamrzavaju se na vrlo niskim temperaturama izbjegavajući stvaranje kristala u citoplazmi. Da bi se to dogodilo, koriste se visoke koncentracije krioprotektantnih supstanci. Ovaj korak je neophodan jer štiti citoplazmatsku membranu jajne ćelije, tako da će ćelija preživeti. Nakon ove pripreme, jajne ćelije se odmah uranjaju u tečni azot i kao rezultat se zamrzavaju. Tako se zamrznute jajne ćelije  čuvaju u rezervoarima za skladištenje sa tečnim azotom.

Kasnije, kada par odluči da ima dete, jajne ćelije se odmrzavaju sa stopom uspešnosti preživljavanja od 90 posto, i zatim se ( in vitro ) vantelesno oplode spermom partnera ili donatora.

Share this video

assisting nature
assisting nature
Espa