Update cookies preferences

IVF Witness

RI Witness, wykorzystujący technologię RFID (Radio Frequency Identification) służy do śledzenia i rejestrowania próbek pacjentów na każdym etapie procesu ART, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i identyfikację komórek i tkanek w obrębie laboratorium i kriobanku.

W tym samym czasie system przechwytuje informacje dotyczące postępu procedur i konkretnych działań embriologa, wysyłając dane do serwera gdzie zestawia je w celu dostarczenia w czasie rzeczywistym informacji o tym, co dzieje się w laboratorium. Dzięki technologii RFID każdy identyfikator jest całkowicie zindywidualizowany i nie można go błędnie odczytać, ponieważ czytniki RI Witness i ekrany dotykowe zainstalowane są na każdym stanowisku pracy, zarówno w laboratorium, jak i poza nim. Pojemniki takie jak szalki Petriego lub probówki zawierające próbki pacjentów oznaczane są samoprzylepnymi etykietami RFID. Znaczniki te umożliwiają rejestrację pojemników w obszarze roboczym i monitorowanie tożsamości pacjenta na każdym etapie leczenia. System RI Witness monitoruje każde zdarzenie, gdy gamety lub zarodki są przenoszone z jednego pojemnika do drugiego i zapewnia, że tylko jeden pacjent może być jednocześnie obsługiwany na jednym stanowisku roboczym, chroniąc tożsamość próbki. Jeśli w dowolnym momencie próbki od pacjentów niekompatybilnych zostaną wprowadzone do tego samego obszaru roboczego, RI Witness ostrzega personel laboratorium zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo.

Share this video

assisting nature
Espa