Update cookies preferences

IVF Witness

IVF Witness kompanije RI (Research Instruments) omogućava kontrolu i automatsko praćenje identiteta genetskog materijala u laboratoriji, vodeći sveobuhvatnu evidenciju, u stvarnom vremenu, za svaki par.

Korišćenje RFID tehnologije (tehnologija radiofrekvencijske identifikacije – Radio Frequency Identification) omogućava praćenje i evidentiranje uzoraka pacijenata pri svakom koraku u procesu vantelesne oplodnje. IVF Witness služi kao garancija i osiguranje, kako za parove tako i za osoblje laboratorije, tako što obezbeđuje 100% sigurnost da će identifikacija jajnih ćelija ili embriona biti izvršena bez greške tokom celog procesa vantelesne oplodnje.

Način rada je veoma jednostavan. Jedna kartica sa ugrađenim čipom odgovara svakom paru u toku celog ciklusa vantelesne opodnje, ali i kasnije. Na dan aspiracije karta se postavlja u specijalni čitač karata, koji se nalazi u hirurškoj sali. Sistem automatski prepoznaje identitet žene i prikazuje ga na odgovarajućem ekranu u embriološkoj laboratoriji. Od tog trenutka pa nadalje, sav materijal sa kojim dolaze u dodir gamete i embrioni tog para, imaju takođe jedan čip kojim se potvrđuje identitet para u svakoj fazi procesa tog ciklusa sve do embriotransfera. Ako se u bilo kom momentu nekompatibilni uzorci od različitih pacijenata nađu u istoj radnoj oblasti, IVF Witness upozorava osoblje laboratorije, kako optički tako i zvučno. Pošto se radi o konstantnom nadzoru, kontrola identifikacije nikad ne može biti zanemarena.

IVF Witness sprečava greške u identifikaciji, i tako parovi mogu biti potpuno sigurni u identitet svog genetskog materijala

Share this video

assisting nature
Espa