Update cookies preferences

Embriološka laboratorija

Laboratorija za embriologiju predstavlja jezgro centra sa svojim odlično obučenim osobljem i strukturom koja doprinosi visokom kvalitetu pružanih usluga, bezbednosti postupaka i radu u mirnom okruženju.

Standardom ISO 9001:2008 međunarodne organizacije Bureau Veritas koji se odnosi na sisteme upravljanja kvalitetom, osiguravaju se stroga kontrola i sertifikovane procedure za kontrolu kvaliteta koje se svakodnevno primenjuju. Laboratorija sa svojom savremenom opremom napredne tehnologije i sertifikovanim materijalima za kultivaciju, sa ciljem održavanja idealnih uslova za gamete (jajne ćelije i spermatozoide) i embrione u svim fazama potpomognute reprodukcije, doprinosi optimalnim rezultatima.

Hepa filteri i ugljeni filteri u laboratoriji omogućavaju filtriranje i visokokvalitetni sterilni vazduh pod pozitivnim pritiskom. Takođe, laboratorija ima odgovarajuće osvetljenje i stabilnu temperaturu. Sve radne površine su obložene antibakterijskim slojem Corian, inertnim materijalom koji ne oslobađa supstance toksične za jajne ćelije i embrione. Zahvaljujući upotrebi najmodernijeg RI Witness sistema osigurava se potpuna transparentnost, mogućnost praćenja i identifikacije genetskih uzoraka pri svakom koraku tokom celog postupka. Za nesmetanu kultivaciju embriona su omogućeni najbolji mogući uslovi jer se u toku 24 časa parametri sve vreme prate, a za funkcionisanje laboratorije su obezbeđeni agregat i UPS. Takođe, uslovi u laboratoriji su stabilni i svakodnevno se kontrolišu od strane stručnog osoblja laboratorije

Share this video

INOVACIJE

IVF Witness kompanije RI (Research Instruments) omogućava kontrolu i automatsko praćenje identiteta genetskog materijala u laboratoriji, vodeći sveobuhvatnu evidenciju, u stvarnom vremenu, za svaki par.

Biopsija testisa (TESE ili micro-TESE) nam daje mogućnost da prikupimo zrele ili nezrele spermatozoide iz semenih kanalića., Metoda koja se koristi svih ovih godina je klasična biopsija testisa (TESE) kojom se može pristupiti samo tkivu testisa.

The implementation of quality control (QC) and quality management systems in IVF, andrology and cryopreservation labs is considered as a mandatory part of the guidelines and even the law. OCTAX Log & Guard™ is a monitoring and alarming system which has been specifically designed to meet the needs of quality control in A.R.T.

Ensuring the maintenance of the ideal conditions in an embryo culture, is of a great importance, as they are of the most crucial factors that determine further survival and development. These conditions are maintained in special incubators that allow continuous control and stability of all the important parameters, such as temperature, pH, humidity and concentrations of O2 and CO2 in the embryo atmosphere.

TEHNIKE

Radi se o najjednostavnijem i finansijski najpovoljnijem metodu potpomognute reprodukcije, pri čemu se posebno obrađena-obogaćena sperma postavlja u ženinu matericu pomoću posebnog katetera (neophodan preduslov je prohodnost jajovoda). Do oplodnje dolazi prirodno, bez ikakvih intervencija. Stopa uspešnih trudnoća kreće se između 12-18%.

Sperm Selection Methods. IMSI, PICSI, DFI & FERTILE. Most of the new methods of sperm selection in IVF treatments (IVF, ICSI, IUI) are based nowadays on systems that mimic the natural environment of the body.

Stimulisanje jajnika lekovima sa ciljem da se razvije veliki broj folikula traje otprilike 1214 dana. Vrsta protokola se bira na osnovu istorije bolesti svake žene (starost, prethodnipokušaji i sl.). Kontrola se vrši na svaka 23 dana tako što se određujehormonski status i obavljaultrazvučni pregled, a sve sa ciljem da se odrediadekvatna doza lekova. Na dan kad većina folikula dostigne prečnik od 1820 mm, daje se poslednja injekcija, koja će dovesti do krajnjeg sazrevanja jajnih ćelija i ovulacije.

Blastocyst is the embryo on the 5th day of culture. At this point, it consists of 120-200 cells and a cavity called blastocoele. Cell differentiation has already begun giving two kinds of cells the trophectoderm and the inner cell mass. The trophectoderm gives rise to the placenta and the inner cell mass forms the embryo.

Preimplantacijska genetička dijagnostika se deli na klasičnu preimplantacijsku genetičku dijagnostiku (PGD), koja se koristi za parove koji su plodni ali su nosioci genetskih bolesti, i na genetski skrining (PGS) za neplodne parove.

When a woman desires to vitrify her oocytes, firstly she has to undergo multiple ovulation induction, in order to maturate a satisfying number of oocytes. This stage of the therapy requires about 10-12 days since the first day of the menstrual cycle. Then, the doctor collects the oocytes after the oocyte pick up procedure. The oocytes can be vitrified only after their suitable elaboration in the lab and only if they are assessed as mature.

Nowadays, cryopreservation of embryos is considered a usual and effective application in the Assisted Reproduction Technology, thanks to the method of vitrification. This technique is usually preferred in ART cycles that there is a surplus of good quality embryos or in cases when for some reason, embryo transfer is not recommended.

Fertility cryopreservation is nowadays a matter that does not concern only women, but men as well. The first step for sperm cryopreservation is the collection of the sample. Sperm is collected in a special room (men’s room) next to the laboratory in the clinic and then delivered to the Laboratory staff. The embryologists evaluate the concentration and motility of the sperm sample and then the cryopreservation procedure begins.

Espa