Update cookies preferences

Prirodno začeće

Šta se prirodno dešava – Menstrualni ciklus

Prvi dan ciklusa se podudara sa prvim danom menstruacije (crvena krv pre 14:00 sati). U hipofizi je već počelo lučenje FSH (folikulostimulirajući hormon) hormona, koji utiče na jajnike tako što podstiče sazrevanje oko 1000 folikula mesečno (svaki folikul sadrži samo jednu jedinu jajnu ćeliju). Na kraju samo jedan folikul sazreva – dominantni folikul – i dolazi do ovulacije (ostali se uništavaju) oko 14. dana ciklusa. Nakon oslobađanja jajne ćelije prazni folikul, žuto telo, počinje da luči progesteron kako bi pripremilo endometrijum za eventualnu implantaciju. Samo u tim danima se otvara mogućnost za implantaciju iendometrijum može da prihvati embrion u slučaju začeća.

Kad je moja ovulacija?

Prosečno trajanje ciklusa je 28 dana, ali se može kretati i između 21 do 35 dana. Prva polovina ciklusa pre ovulacije se naziva folikularna faza ciklusa i njeno trajanje se razlikuje od ciklusa do ciklusa i od žene do žene, dok se druga faza posle ovulacije naziva lutealna faza, nepromenljiva je i uvek traje 14 dana. Budući da većina žena ima ciklus koji traje 28 dana, prevladava mišljenje da do ovulacije dolazi četrnaestog dana (28-14=14). To je pogrešno, jer ako imamo ciklus koji traje 35 dana, ovulacija će biti 21. dana (35-14=21), dok ako imamo ciklus od 21 dana, ovulacija će biti već sedmog dana (21-14=7)!

Šta je menstruacija (menstrualno krvarenje)?

U drugoj polovini ciklusa (u lutealnoj fazi), endometrijum, unutrašnji zid materice koji je zadebljan i ispunjen žlezdama kako bi dočekao oplođenu jajnu ćeliju, izbacuje se ako ne dođe do začeća. Naglo smanjenje ženskih hormona daje signal za menstruaciju. Dakle, menstruacijom se izbacuju iz tela delovi endometrijuma koji je beskoristan ukoliko ne postoji trudnoća, i organizam se priprema za novi ciklus.

Koji su moji plodni dani?

Ljudska reprodukcija je rezultat sjedinjavanja spermatozoida sa jajnom ćelijom. Iz njihovog sjedinjavanja nastaje embrion koji će se razviti u materici kako bi se rodilo dete. Jajna ćelija živi samo 24 časa. Ukoliko u plodnim danima dođe do seksualnog kontakta, sperma se taloži u vagini i živi oko 3 dana. To znači da iako je ustrogom smislu samo jedan dan plodan, zbog dugog preživljavanja sperme i relativno nestabilne ovulacije, plodnim-opasnim danima se smatra 6-7 dana oko ovulacije

Oplodnja

Sperma kroz vaginu, grlić materice i materičnu šupljinu stiže do jajovoda. Jajvod uz pomoć fimbrija, svog krajnjeg dela, preuzima jajnu ćeliju koja je nedavno oslobođena ovulacijom. U jajovodu će doći do oplodnje jajne ćelije samo jednim spermatozoidom. Oplođena jajna ćelija (zigot) ostaje u jajovodu naredna 3- 4 dana kad se i deli na 2, 4, 8, 16, itd. ćelija, dok je jajovod vodi do materice. Ovim se naglašava važna nutritivna uloga jajovoda koju ispitivanje prohodnosti jajovoda (histerosalpingografija) ne može da otkrije, jer nam pokazuje samo to da li su jajovodi prohodni ili ne (hidraulična uloga), a ne koliko su funkcionalni.

Implantacija

Kasnije, petog dana, u obliku blastociste (koja se sastoji od otprilike 60-120 ćelija) embrion se premešta u šupljinu materice, implantira se u endometrijum („začeće“) i nastavlja sa svojim razvojem. Implantacija predstavlja najkomplikovaniji proces jer zahteva saradnju desetina hormona, biohemijskih, imunoloških i parakrinih faktora.

Share this video

Espa