Update cookies preferences

Aspiracija jajnih ćelija – Embriotransfe

Aspiracija

Kad folikuli dostignu odgovarajuću veličinu (prečnik između 18 20 mm) zakazuje se dan i vreme aspiracije. Aspiracija se vrši transvaginalno uz pomoć praćenja ultrazvukom i pod blagom anestezijom. Ovo traje kratko i bezbolno je. Istog dana se prikuplja sperma partnera u prostoru specijalno opremljenom u te svrhe. Uzorak se obrađuje uz pomoć odgovarajućih materijala za kultivaciju kako bi se obavilaoplodnja. U slučajevima azoospermije predlaže se biopsija testisa (TESE) ili izbor donorske sperme.

Embriotransfer

Uzimajući u obzir starost žene, kvalitet njenih embriona i istoriju bolesti, lekar i embriolog donose odluku o broju embriona koji će se preneti. Embrioni se za embriotransfer biraju u skladu sa međunarodnim kriterijumima, njihov transfer se može obaviti između drugog i šestog dana kultivacije. Embriotransfer se vrši specijalnim kateterom koji ne može izazvati povrede. Embriolog aspirira izabrane embrione u kateter u minimalnoj količini materijala za kultivaciju. Ginekolog uvodikateter u šupljinu materice, gde ubacujeembrione uz ultrazvučni nadzor abdomena.Nakon embriotransfera, embriolog proverava kateter da bi se uverio da su svi embrioni prebačeni.

Share this video

Espa