Update cookies preferences

Spermogram

Spermogram je prvi i osnovni test koji se radi prilikom ispitivanja plodnosti muškarca. Konkretno, ovim testom se može proceniti plodnost tako što se proverava niz važnih parametara sperme. Priprema za ovu analizu je jednostavna, podrazumeva samo apstinenciju od seksualnog kontakta i ejakulacije u periodu od 2-4 dana. Uzimanje uzorka se može obaviti ili u centru za potpomognutu reprodukciju ili kod kuće u specijalnoj sterilnoj posudici. U slučaju da se uzimanje obavi kod kuće, uzorak se mora odmah (u roku od sat vremena) doneti u andrološku laboratoriju na temperaturi između 18-20 οC.

Parametri sperme koji se procenjuju spermogramom su ukupan volumen, pH, koncentracija i ukupan broj spermatozoida, njihova pokretljivost i morfologija, kao i prisustvo „okruglastih ćelija“ (gnojne ćelije i spermatide). Merenja gorenavedenih faktora se obavljaju u skladu sa strogim kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije (WHO, 2010). Do razređivanja (likvefakcije) jednog normalnog uzorka sperme dolazi u roku od 15- 20 minuta i njegov volumen treba da je iznad 1,5ml. Koncentracija spermatozoida treba da je veća od 15 miliona/ml, a njihov ukupan broj u uzorku treba da je iznad 39 miliona.

Kad je reč o proceni njihove pokretljivosti, spermatozoidi se dele u kategorije prema svojoj brzini. Kategorije se dele na progresivno pokretne, ne-progresivno pokretne i nepokretne spermatozoide. Najniža prihvatljiva granica u jednom normalnom uzorku jeste kad je ukupan broj progresivno i ne-progresivno pokretnih spermatozoida barem 40%, a ukupan broj progresivno pokretnih najmanje 32%.

Procena morfologije (izgleda) sperme je jednako važan faktor za procenu plodnosti muškarca, jer je utvrđeno da je u vezi sa slučajevima neplodnosti. Da bi se ispitala morfologija, vrši se posebno bojenje uzorka i posmatranje spermatozoida pod mikroskopom. U jednom uzorku mogu biti spermatozoidi sa različitim anomalijama koje se odnose na njihovu glavu, vrat i rep. Najniži procenat normalnih spermatozoida koji se nalazi u jednom normalnom uzorku je 4%. Ukupna procena svih gorenavedenih faktora zajedno se odnosi na kvalitativnu i kvantitativnu evaluaciju uzorka sperme. Dakle, spermogram predstavlja neophodan prvi korak u ispitivanju plodnosti jednog para pri njihovim pokušajima da steknu potomstvo

Share this video

assisting nature
Espa