Update cookies preferences

Surogat Majčinstvo

Surogat Majčinstvo

Šta je surogat majčinstvo?

U surogat majčinstvu, žena zatrudni u ime druge žene koja ne može zatrudneti iz zdravstvenih razloga. Roditelji prolaze kroz jedan ili više ciklusa vantjelesne oplodnje (IVF) -. a oplodjena jajašca (embrioni) nastali tretmanom se prenose u matericu surogat majke u cilju postizanja trudnoće. Surogat majka nije genetski ili pravno povezana sa detetom ili decom koja će se roditi.

Koje su procedure za surogat majčinstvo?

Prenošenje oplodjene jajne ćelije, koje ne pripada surogat majci, u njenu matericu radi postizanja trudnoće, dozvoljeno je uz sudsku dozvolu datu pre transfera, pod uslovom da postoji pismeni i slobodan pristanak osoba koje žele da imaju dete i žena koja će zatrudnjeti, kao i njen muž, ako je udata.

assisting nature

Koji su koraci?

Pogodnost surogata kao i predvidjenih roditelja za ovu proceduru utvrđuje se procjenom plodnosti, medicinskim testovima podobnosti, psihološkom procjenom i drugim medicinskim procedurama, kako je definisano grčkim zakonodavstvom ili koje lekar smatra medicinski neophodnim.

assisting nature

Pravna pitanja

Za ženu koja zatrudni u ime druge žene obezbjeđuje se naknada za pokriće odsustva s posla, neophodnog za ostvarivanje trudnoće, trudnoću, porođaj i puerperija (babinje).

assisting nature
Espa