Update cookies preferences

Vantelesna oplodnja

Indukcija ovulacije

Stimulisanje jajnika lekovima sa ciljem da se razvije veliki broj folikula traje otprilike 1214 dana. Vrsta protokola se bira na osnovu istorije bolesti svake žene (starost, prethodnipokušaji i sl.). Kontrola se vrši na svaka 23 dana tako što se određujehormonski status i obavljaultrazvučni pregled, a sve sa ciljem da se odrediadekvatna doza lekova. Na dan kad većina folikula dostigne prečnik od 1820 mm, daje se poslednja injekcija, koja će dovesti do krajnjeg sazrevanja jajnih ćelija i ovulacije.

Aspiracija

Kad folikuli dostignu odgovarajuću veličinu (prečnik između 18 20 mm) zakazuje se dan i vreme aspiracije. Aspiracija se vrši transvaginalno uz pomoć praćenja ultrazvukom i pod blagom anestezijom. Ovo traje kratko i bezbolno je. Istog dana se prikuplja sperma partnera u prostoru specijalno opremljenom u te svrhe. Uzorak se obrađuje uz pomoć odgovarajućih materijala za kultivaciju kako bi se obavilaoplodnja. U slučajevima azoospermije predlaže se biopsija testisa (TESE) ili izbor donorske sperme.

Oplodnja

Sledeća faza nakon aspiracije je oplodnja jajnih ćelija. Postoje dve metode oplodnje:

  • Klasična oplodnja (IVFIn Vitro Fertilization)
  • Mikrofertilizacija (ICSIIntracytoplasmic Sperm Injection)

U slučaju klasične oplodnje, određeni broj spermatozoida se stavlja u materijal za kultivaciju koji sadrži jajne ćelije. Spermatozoidi dolaze spontano u kontakt sa jajnom ćelijom i jedan od njih prodire u nju i dolazi do oplodnje. Kad se radi o mikrofertilizaciji, biraju se samo zrele jajne ćelije (Metafaza II) i embriolog precizno rukujući sofisticiranim mikroskopom sa upravljačem ubrizgava po jedan spermatozoid u svaku jajnu ćeliju. Po završetku postupka koji može trajati od nekoliko minuta do više sati, oplođene jajne ćelije se stavljaju u inkubator u kom su odgovarajući uslovi po pitanju temperature, gasova i vlage.

Evaluacija embriona

Oplodnja se kontrolišeprvog dana nakon ovulacije, dakle, proverava se prisustvo dva pronukleusa, od kojih jedan potiče od majke, a drugi od oca. U ovoj fazi još uvek nije počela deoba ćelija. Embrioni ostaju u inkubatoru narednih nekoliko danadok ne dođe vreme za embriotransfer i embriolozi ih procenjuju trećeg i petog dana kultivacije u skladu sa međunarodnim kriterijumima. Od prvog dana u podne kad počinju deobe do trećeg dana, embrion je u fazideobe, dakle oko 210 ćelija u zavisnosti od dana kultivacije. Posle toga počinjekompakcija blastomera kako bi se stvorila morula (4. dan), a zatim i blastocista (56. dan)

Potpomognuto izleganje (Assisted Hatching, AH)
Neposredno pre embriotransfera, pravi se mali otvor u providnoj zoni (zoni pelucida) ili se ta zona podvrgava procesu istanjivanja, pri čemu se u oba slučaja koristi posebna tehnika mikromanipulacije laserom ili mehaničko trenje. Ovaj postupak se ponavlja za svaki fetus posebno i naziva se potpomognuto izleganje (assisted hatching). Tehnika potpomognutog izleganja se primenjuje u slučajevima kadse veruje da jespoljašnja opna embriona debela i tvrda, čime se sprečava implantacija. Na ovaj način se olakšava oslobađanje fetusa iz providne zone i njegova implantacija.

Embriotransfer

Uzimajući u obzir starost žene, kvalitet njenih embriona i istoriju bolesti, lekar i embriolog donose odluku o broju embriona koji će se preneti. Embrioni se za embriotransfer biraju u skladu sa međunarodnim kriterijumima, njihov transfer se može obaviti između drugog i šestog dana kultivacije. Embriotransfer se vrši specijalnim kateterom koji ne može izazvati povrede. Embriolog aspirira izabrane embrione u kateter u minimalnoj količini materijala za kultivaciju. Ginekolog uvodikateter u šupljinu materice, gde ubacujeembrione uz ultrazvučni nadzor abdomena.Nakon embriotransfera, embriolog proverava kateter da bi se uverio da su svi embrioni prebačeni.

Share this video

assisting nature
Espa