Update cookies preferences

Informacije za pacijente

Informacije za pacijente

Sve što treba da znate pri svom prvom kontaktu sa Assisting Nature! Važne informacije za pacijente, ali i za saradnike, koje imaju za cilj pružanje jasnih informacija u vezi sa načinom rada naše klinike, metodama lečenja, ali i o mogućim uslugama pre, tokom i nakon lečenja.

Svim našim pacijentima se preporučuje da se pre lečenja neplodnosti informišu na internet stranci Nacionalne uprave za medicinski potpomognutu reprodukciju (http://eaiya.gov.gr/) o tome šta grčko zakonodavstvo kaže po pitanju reprodukcije. Na toj stranici postoje informacije, planovi zakona i predsednički ukazi koji definišu pravni okvir za potpomognutu reprodukciju u Grčkoj.

Takođe, preporučujemo svojim pacijentima da se pre početka terapije informišu o Pravilniku o zaštiti ličnih podataka i obrascima za saglasnost u vezi sa metodom lečenja koja će se primenjivati. Ovi obrasci detaljno navode terapije, moguće nuspojave, komplikacije i rizike koji se mogu javiti zbog terapije. Važne informacije kao i izjava o zaštiti ličnih podataka nalaze se na našoj internet stranici u odeljku „Zašto mi i Izjava o zaštiti ličnih podataka“.

Uputstva i obrasce za saglasnost možete potražiti na našoj stranici u odeljku „Uputstva za pacijente i poverljivost medicinskih podataka“.

Pacijentima koji nisu u mogućnosti da koriste našu internet stranicu, preporučujemo da zatraže od sekretarijata ove obrasce u štampanom obliku.

Početak terapije

Ciklus lečenja u našem Centru počinje telefonskim kontaktom ili ličnom posetom. Prosečno vreme čekanja na prvu posetu je od 2 dana do 2 nedelje. Prvi susret sa lekarom traje otprilike sat vremena. U toku posete se uzima lična medicinska anamneza, lekar obavlja ginekološki i ultrazvučni pregled, kao i tumačenje rezultata analiza. Nije važno koji je u kom je danu ciklusa žena, ali mora biti nakon menstruacije. Molimo vas da prihvatite sledeće uslove:

assisting nature

Personalizovano lečenje plodnosti

Ciklus lečenja u centru Assisting Nature počinje prvom posetom, koju nazivamo „susret upoznavanja“ i koja uključuje:

assisting nature

IVF Packages

Uzimajući u obzir optimizaciju troškova vantelesne oplodnje, maksimiziranje efikasnosti lečenja i mogućnost slobodnog izbora odgovarajućeg terapeutsko – finansijskog paketa, predstavljamo vam Assisting Nature IVF PACKAGES®. Pionirski programi koji predstavljaju predlog od ključnog značaja za razne grupe pacijenata, pomažu u razumevanju procesa i pružaju najbolje moguće terapeutsko i finansijsko rešenje usmereno na konkretan problem neplodnosti.

assisting nature

Uputstva za uzimanje lekova

Važno je da je svaki pacijent upoznat sa pravilnom upotrebom lekova potrebnih za rešavanje njegovog problema. Na ovoj stranici pogledajte sve što treba da znate!

assisting nature
Espa