Update cookies preferences

Krioprezervacija genetskog materijala

Krioprezervacija genetskog materijala sada predstavlja uobičajenu i efikasnu metodu u oblasti potpomognute reprodukcije, zahvaljujući unapređenoj tehnici vitrifikacije (vitrification) koja se koristi. Ova tehnika se primenjuje u ciklusima vantelesne oplodnje kada postoji višak embriona ili kada iz medicinskih razloga nije moguć embriotransfer u istom ciklusu. Takođe, koristi se i u slučajevima očuvanjaplodnosti,bilo iz medicinskih ili socijalnih razloga od strane žena i muškaraca.

Vitrifikacija (vitrification) predstavlja modernu i obećavajuću tehniku krioprezervacije biološkoggenetskog materijala. Ova metoda se zasniva na upotrebi specijalnih sredstava za krioprezervaciju u velikim koncentracijama i sa velikom brzinom zamrzavanja. Ova sredstva imaju dvostruju ulogu jer odstranjuju vodu iz unutrašnjosti ćelija, a istovremeno štite ćelijske membrane od izuzetno niskih temperatura. Ova dva faktora imaju za rezultat sprečavanje stvaranja kristala leda u unutrašnjosti ćelija čime se omogućava preživljavanjeiočuvanje embriona ili jajnih ćelija u specijalnim posudama sa tečnim azotom na -196oC.

Biološki materijal može ostati zamrznut, a da to ne utiče na sposobnost oplodnje ili implantacije nakon odmrzavanja. U skladu sa Zakonom o potpomognutoj reprodukciji 3305/2005, krioprezervirani embrioni/jajne ćelije i sperma mogu se pohraniti na 5 godina uz mogućnost produženja tog perioda na dodatnih 5 godina. Posebno treba pomenutida je u međunarodnoj literaturi zabeležena većastopu preživljavanja (97%) embriona u slučajevima vitrifikacije nego kod starije tehnike sporog zamrzavanja (slow freezing).Vredne pomena su i stope implantacije i kliničke trudnoće koje se postižu kod zamrznutih embriona, koje se mogu porediti sa onima kod svežih embriona.

 

Share this video

Espa