Update cookies preferences

Protokoli za stimulaciju jajnika

Stimulacija jajnika lekovima sa ciljem da se razvije mnogo folikula traje oko 12-14 dana. Vrsta protokola se bira na osnovu istorije bolesti svake žene (njenih godina, prethodnih pokušaja i dr.). Kontrola se vrši na svaka 2-3 dana tako što se određuje hormonski status i obavlja ultrazvučni pregled, a sve sa ciljem određivanja adekvatne doze lekova. Na dan kad većina folikula dostigne prečnik od 18-20 mm, daje se poslednja injekcija, koja će dovesti do krajnjeg sazrevanja jajnih ćelija i ovulacije.

Share this video

Espa