Update cookies preferences

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Izjava o zaštiti ličnih podataka

U centru Assisting Nature IVF & Genetics shvatamo ličnu i osetljivu prirodu lečenja neplodnosti. Zaštita vaše privatnosti nam je veoma bitna. Poštujemo privatni život ljudi i obvezujemo se na poštovanje svih važećih zakona o privatnosti. Ova izjava o zaštiti ličnih podataka objašnjava koje lične podatke prikuplja klinika Assisting Nature IVF & Genetics kroz naše interakcije i kako koristi ove podatke, uvek u skladu sa propisima (GDPR) evropskog zakonodavstva 2016/679.

Koje informacije prikupljamo?

Assisting Nature IVF & Genetics prikuplja podatke radi efikasnog funkcionisanja i pružanja najboljih mogućih usluga reproduktivne medicine. Podaci se prikupljaju u tačno određene, izričite i legitimne svrhe i ne podležu daljoj obradi na način koji nije u skladu sa tim namenama.

assisting nature

Kako koristimo lične podatke

Klinika Assisting Nature IVF & Genetics koristi lične podatke koje je prikupila u jednu jedinu svrhu

assisting nature

Razlozi za deljenje ličnih podataka Delimo vaše lične podatke, uz vaš prista

Delimo vaše lične podatke, uz vaš pristanak ili kao preduslov, kako bismo kompletirali svaku terapiju, postupak, analizu ili konsultacije koje ste nam tražili ili za koje ste nas ovlastili.

Kako da imate pristup i kontrolu nad svojim ličnim podacima

Možete nas kontaktirati u svakom trenutku ako imate bilo kakvo pitanje ili ste zabrinuti u vezi sa pravilima o privatnosti ili o tome kako se koriste vaši lični podaci.

assisting nature

Bezbednost ličnih podataka

Klinika Assisting Nature IVF & Genetics je obavezna da štiti bezbednost vaših ličnih podataka.

assisting nature

Izmene politike

Zadržavamo pravo da izmenimo ili promenimo postojeću Politiku o zaštiti ličnih podataka u bilo kom momentu, u skladu sa važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka.

Espa