Update cookies preferences

Demografski Podaci

Molimo pročitajte Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka na kraju ove stranice.

  PODACI O ŽENI

  Datum rođenja *

  Podaci o partneru/supružniku (ukoliko postoji)

  Datum rođenja

  Kontakt podaci

  By whom were you referred to the Assisting Nature Unit?
  Former Patient'sWebsiteYours gynaecologistFriend

  Uzimajući u obzir sve regulatorne zahteve u vezi sa važećim propisima o ličnim podacima – UREDBA EU 2016/679 pristajem da Assisting Nature sa sedištem u ulici I. Kranidioti 2, u Pilea u Solunu

  • evidentira, obrađuje i čuva moje lične/medicinske podatke u arhivu centra, u svojim objektima, kao što je opisano u Pravilniku o zaštiti ličnih podataka u Asssisting Nature.

  Podaci koji se prikupljaju odnose se na:

  *Ime i kontakt podatke. Vaše ime i prezime, podaci iz lične karte ili pasoša, imejl adresa, poštanska adresa, vaši telefonske brojevi i slični kontakt podaci. Takođe, postoji mogućnost da prikupimo i vaše fotografije.

  *Demografske podatke. Prikupljamo podatke koji se odnose na vaše godine, pol, zemlju i jezik koji preferirate.

  *Podatke iz vaše istorije bolesti (anamneza), rezultate analiza, dijagnostičke podatke, porodičnu istoriju bolesti.

  *Finansijke podatke. Podaci o vašem medicinskom osiguranju (i JMBG), eventualnom privatnom zdravstvenom osiguranju, i mogućem pokriću troškova iz drugih izvora.

  • Želim da rezultati mojih analiza obavljenih u Dijagnostičkoj laboratoriji budu poslati na imejl adresu Assisting Nature i preuzimam potpunu odgovornost u slučaju da ih pročitaju treće osobe, koje na neki načim imaju pristup gorenavedenoj imejl adresi i prihvatam činjenicu da, generalno, njihovo slanje putem elektronske pošte nije apsolutno bezbedno i vrši se isključivo na moj zahtev.
  • Pristajem na upotrebu mojih ličnih podataka za svaki oblik kontakta i mog informisanja, putem elektronske ili obične pošte, telefona ili faksa kao i ličnog kontakta, u vezi sa mojim lečenjem i svim njegovim komponentama.
  • da se moji lični podaci mogu koristiti ili podeliti sa trećim licima kako bi se ispunili sledeći zahtevi:
  • Za poverljivu spoljnu inspekciju od strane ISO sertifikacionih tela i tela zaduženih za izdavanje dozvola.
  • Za prikupljanje rezimea, anonimnih podataka, kako bi Nacionalna služba za epidemiologiju i statistiku pri Univerzitetu i Uprava za medicinski potpomognutu reprodukciju mogle da izvrše evaluaciju.
  • Potpuno anonimni rezimei sa podacima iz Assisting Nature mogu biti korišćeni za istraživanje i objavljivanje istraživanja i uključivanje u Centralni registar Uprave za medicinski potpomognutu reprodukciju u vezi sa doniranjem sperme, jajnih ćelija ili embriona i decom koja su rođena putem ovih donacija.
  • Studenti i lekari, u okviru svojih diplomskih radova ili praktične nastave, ili učesnici koji se nalaze na kliničkim pozicijama mogu imati pristup vašim ličnim podacima u svrhu istraživanja, podučavanja ili usavršavanja.

  Mnogi lekari koji leče pacijente u Assisting Nature imaju takođe i ordinacije u drugim objektima. Treba da tražite da vidite politiku privatnosti u vezi sa načinom na koji prikupljaju vaše podatke i kako rukuju njima. Assisting Nature ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa tim kako lekari saradnici prikupljaju vaše podatke i rukuju njima u svojim ordinacijama van objekata centra Assisting Nature.

  Assisting Nature se obvezuje na zaštitu i sigurnost vaših ličnih podataka. Primenjuje se niz sigurnosnih tehnologija, pravila o bezbednosti informacionih sistema za koje je dokazano da su efikasna i procesi koji pomažu u zaštiti ličnih podataka.

  Svi saradnici sa kojima ćemo možda podeliti vaše lične podatke u svrhu određivanja terapije na osnovu pravih informacija, obavezni su i pridržavaju se zahteva Uredbe EU 2016/679 o zaštiti ličnih podataka.

  Assisting Nature IVF & Genetics prikuplja i obrađuje podatke radi efikasnog funkcionisanja i pružanja najboljih mogućih medicinskih usluga na polju reprodukcije. Svi podaci koji se prikupljaju su od vitalnog značaja za naš dalji rad i doprinose validnosti rezultata i potvrdi identiteta (mogućnost praćenja) uzoraka i ispitanika.

  Podaci se prikupljaju u tačno određene, izričite i legitimne svrhe i ne podležu daljoj obradi na način koji nije u skladu sa tim namenama.

  Ukoliko klijent-pacijent ne želi da pruži svoje lične podatke koji se smatraju neophodnim za njegovo lečenje, ASSISTING NATURE ne može da mu pruži svoje usluge i odmah obaveštava pacijenta o prekidu saradnje.

  Vremenski period čuvanja podataka je deset godina.

  Klijent-pacijent ima pravo da pismenim putem obavesti ASSISTING NATURE o: izmeni, brisanju, ograničenju svojih podataka.

  Zadržavamo pravo da u bilo kom momentu izmenimo ili promenimo ovaj Pravilnik o zaštiti ličnih podataka, u skladu sa važećim zakonodavstvom.

  Pročitajte poslednju verziju Izjave o zaštiti ličnih podataka u odeljku Zašto mi – Izjava o zaštiti ličnih podataka ili se obratite osoblju klinike kako biste dobili štampani tekst.

  Za dodatna objašnjenja obratite se osoblju naše klinike.

  Ako izaberete opciju slanja svojih demografskih podataka, pristajete na prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka u skladu sa gorenavedenim tekstom.

  Gorenavedene informacije su poverljive prirode. Namenjene su isključivo za upotrebu od strane pravnog lica kome su upućene. Assisting Nature se pridržava odredbi evropskog zakonodavstva 2016/679 (GDPR) o zaštiti osetljivih ličnih podataka.

  Opšta Uredba o zaštiti podataka

  Opšta Uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation) se primenjuje od 25. maja 2018. i daje svakoj osobi veću kontrolu nad svojim ličnim podacima.

  https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el

  https://gdpr-info.eu/

  Espa