Update cookies preferences

Šta je grebanje?

To je metoda pomlađivanja endometrijuma kroz njegovu blagu povredu. Mikrohirurškim makazama izrezujemo unutrašnjost dna materice kako bismo aktivirali faktore rasta koji pogoduju implantaciji fetusa. Grebanje makazama je bolje od jednostavnog reza fundalnog endometrijuma i izvodi se najmanje 2 ciklusa pre zakazanog protokola terapije. Gore navedeno je naš tim objavio u odobrenim časopisima o reprodukciji.

Espa