Update cookies preferences

Personalizovano lečenje plodnosti

Ciklus lečenja u centru Assisting Nature počinje prvom posetom, koju nazivamo „susret upoznavanja“ i koja uključuje:

 • Sastanak sa lekarom specijalistom za reproduktivnu medicinu u našem centru, informisanje o uslugama koje naš centar pruža i informisanje o medicinskim i pravnim uslovima za eventualno lečenje neplodnosti.
 • Susret upoznavanja (ukoliko zatražite) sa embriolozima i babicom koordinatorkom.

Prva poseta „susret upoznavanja“ u našem centru je besplatan za sve pacijente. Želimo da vas obavestimo da u slučaju da je par već odlučio da nastavi terapiju u centru Assisting Nature, a njihova medicinska dokumentacija je potpuna, postoji mogućnost da se na prvom susretu pređe i na drugu fazu lečenja „Planiranje odgovarajućeg postupka vantelesne oplodnje“, koja obuhvata:

 • Ginekološki ultrazvučni pregled unutrašnjih polnih organa
 • Specijalističku analizu slučaja i uzroka neplodnosti
 • Predlaganje dodatnih analiza i postupaka
 • Izbor individualizovanog načina lečenja neplodnosti para
 • Informacije i predlozi za izbor terapijsko-finansijskog paketa Assisting Nature IVF PACKAGES®
 • Kompletiranje zdravstvenog kartona (dosijea) para i izbor tima koji će ga pratiti (monitoring group)

Svi parovi imaju mogućnost učestvovanja na poslepodnevnim sastancima kako bi se upoznali sa prostorom i terapijama, u radionicama (workshops) sa našim psiholozima, a ako žele, mogu prisustvovati savetovanjima sa našim nutricionistom. U svakom slučaju je prvi sastanak besplatan. Ako se smatra da je neophodna dijagnostička histeroskopija šupljine materice «Advanced Office Hysteroscopy», ona se zakazuje barem jedan ciklus pre početka procesa vantelesne oplodnje. Pre početka ciklusa vantelesne oplodnje imate mogućnost da se u našem centru posavetujete sa vrhunskim genetičarima kako biste se informisali o prednostima Preimplantacijske dijagnostika (PGS), kao i o mogućnostima izbora dijagnostičkih metoda i isključivanja eventualnih urođenih ili naslednih bolesti čiji su nosioci roditelji. Pre početka ciklusa vantelesne oplodnje, u skladu sa važećim zakonima, neophodno je da oba partnera obave analize krvi koje obuhvataju:

 • Infektivne bolesti HbsAg, anti-HIV, antiHCV, VDRL (važe 6 meseci)
 • Krvna grupa/Rh faktor/krvna slika
 • Osoba kojoj se radi manja intervncija mora imati noviji EKG nalaz

U našem centru imate mogućnost obavljanja navedenih analiza i u okviru POSEBNIH PAKETA 7-9 /assisting nature IVF Packages / u slučaju da ne možete ili ne želite da koristite svoje osiguranje. Informišite se i o svim analizama i potrebnim dokumentima za lečenje neplodnosti.

Početak ciklusa vantelesne oplodnje

Ciklus lečenja započinje ultrazvučnim pregledom (1-2 dana pre menstruacije ili prvog dana mestruacije) gde lekar potvrđuje početak i protokol ciklusa. Od ovog momenta počinju redovni (na svaka 3-4 dana) ultrazvučni pregledi i hormonska testiranja (E2, LH, Pg) sve do momenta aspiracije jajnih ćelija.

Naši pacijenti mogu koristiti POSEBNE PAKETE 7-9, kao i „Package In vitro Plus®“ koji obuhvata dodatne hormonske analize, ultrazvučne preglede i troškove anestezije.

Pacijentima koji učestvuju u procesu zamrzavanja jajnih ćelija ili embriona savetujemo da prouče mogućnosti i prednosti paketa „FreezeFreedom®“ koji vam omogućava da uz avansno plaćanje cene zamrzavanja jajnih ćelija ili embriona na 3 godine dobijete 5 godina zamrzavanja. Pronađite ovde uputstva za prikupljanje sperme, a ovde informacije i uputstva, koji će vam biti od koristi pre aspiracije jajnih ćelija.

Da bismo zadovoljili potrebe pacijenata u čijim je slučajevima potrebna aspiracija jajnih ćelija, kreirali smo inovativne pakete Package In vitro 2 in one® i Package natural cycle 3 in one®, koji uključuju:

 • 1-2 ciklusa indukcije ovulacije sa aspiracijom jajnih ćelija i njihovim zamrzavanjem metodom vitrifikacije (egg vitrification). Ovaj proces se naziva ASPIRACIJA ili PRIKUPLJANJE JAJNIH ĆELIJA (egg collection), poslednji ciklus indukcije sa aspiracijom, odmrzavanje zamrznutih jajnih ćelija i zatim oplodnja svih jajnih ćelija metodom ICSI.
 • kultivacija embriona do faze trećeg ili petog dana (faza blastociste) i to na osnovu odluke grupe lekara i embriologa (u slučaju kultivacije do faze blastociste ne postoji razlika u ceni).
 • embriotransfer

Navedeni paketi su napravljeni za slučajeve pacijenata gde slaba reakcija zahteva prikupljanje većeg broja jajnih ćelija, gde je potreban veći broj embriona za PGS/PGD procedure ili za kultivaciju blastociste. Radi se o veoma atraktivnim predlozima jer imaju veoma visoku stopu kumulativnih trudnoća (cumulative pregnancy rate) i nude rešenja za određenje probleme neplodnosti. Inovativni paketi važe uz avansno plaćanje.

Paket „Package Mini IVF®“ namenjen je pacijentima kojima je potrebna blaga terapija lekovima, sa malim ili minimalnim dozama lekova, čime se postiže normalno i skoro prirodno sazrevanje ćelija jajnih i kvalitetni embrioni. U ovu kategoriju spadaju i žene kod kojih iz zdravstvenih razloga nije dozvoljena agresivna indukcija. Informišite se ovde o mogućnostima minimalne stimulacije (minimal stimulation). Uputstva i informacije o periodu pre i posle embriotransfera se nalaze ovde. Neovisno o Posebnim paketima, naš centar daje popust u slučaju drugog kompletiranog pokušaja vantelesne oplodnje u Assisting Nature (10% na cenu ukupnog paketa) i 20% na cenu ukupnog paketa u slučaju trećeg kompletiranog pokušaja u Assisting Naturu. Svim našim pacijentima želimo uspeh!
Vaše mišljenje nam je važno. Pozivamo vas da učestvujete u stalnim pokušajima poboljšanja naših usluga tako što ćete popuniti obrazac „evaluacija zadovoljstva pacijenata“ ovde. Ukoliko želite da budete stalno informisani o našem centru, pronađite nas na Fejsbuku, LinkedInu ili pročitajte naš BLOG.

Espa