Update cookies preferences

Početak terapije

Klinika Assisting Nature funkcioniše po Primary doctor – nurse modelu. Svaki par će u toku lečenja pratiti tim:

 • Nadležni lekar (specijalista reproduktivne medicine)
 • Babica koordinatorka (midwife coordinator)
 • Lični asistent pacijenta (sekretar-ica)

Sarađivaće, dobijaće informacije i biti u svakodnevnom kontaktu sa jednom konkretnom osobom odgovornom za koordinaciju svih neophodnih procesa i medicinskih postupaka u Centru Assisting Nature.

Svaka pacijentkinja i svaki saradnik imaju mogućnost da kao nadležnog lekara izaberu bilo kog od lekara specijalista reproduktivne medicine iz naše klinike, u suprotnom ćemo im predložiti prvu slobodnu osobu.

Ciklus lečenja u našem Centru počinje telefonskim kontaktom ili ličnom posetom. Prosečno vreme čekanja na prvu posetu je od 2 dana do 2 nedelje. Prvi susret sa lekarom traje otprilike sat vremena. U toku posete se uzima lična medicinska anamneza, lekar obavlja ginekološki i ultrazvučni pregled, kao i tumačenje rezultata analiza. Nije važno koji je u kom je danu ciklusa žena, ali mora biti nakon menstruacije. Molimo vas da prihvatite sledeće uslove:

 • Mogućnost telefonskog kontakta sa koordinatorom (midwife coordinator) ili sa ličnim asistentom pacijentkinje (sekretaricom) u toku lečenja ima za cilj vašu udobnost i sigurnost
 • Vaš lekar može da razgovara sa pacijentima ukoliko koordinator nije rešio problem, ali je vreme koje ima na raspolaganju za telefonski kontakt ograničeno. Molim vas da budete spremni za razgovor sa svojim lekarom tako što ćete imati spremna pitanja i rezultate analiza. Na našoj stranici imate na raspolaganju obrasce „Demografski podaci“ i „Anamneza pacijenta“ koje možete popuniti kod svoje kuće. Time lekar dobija šansu da pomogne većem broju pacijenata. Evidentiranje ličnih podataka u skladu sa E.U. i Nacionalnom službom za zaštitu ličnih podataka
 • U slučaju da vam odgovor nije hitno potreban, pošaljite poruku koordinatoru koristeći kontakt obrazac za kontakt. Molimo vas, napišite ime lekara koji vas leči i sadržaj, upisujući svoje ime, prezime i datum rođenja. Zatim, opišite problem, napišite rezultate svojih analiza ili nam postavite pitanje. Odgovor ćete po pravilu dobiti u roku od tri radna dana.

Rezultati

Rezultati laboratorijskih analiza se dostavljaju lekaru koji obaveštava pacijenta ili ih sekretarica daje po zahtevu. Pri svakoj poseti pacijent treba da ima kod sebe neki zvaničan dokument kojim se potvrđuju njegovi podaci, kao što su lična karta, pasoš ili vozačka dozvola.

Embriološka laboratorija

Direktorka Embriološke laboratorije je odgovorna za koordinaciju svih embrioloških procesa i zadataka Banke za krioprezervaciju jajnih ćelija, embriona i sperme. Kontakt sa Odsekom za embriologiju radi dobijanja informacija ili izveštaja se obavlja preko koordinatora ili pacijentkinjinog ličnog asistenta.

Psihološka podrška tokom lečenja

Posledice na život pojedinaca i parova koji dolaze u kontakt sa nekom od terapija neplodnosti su različite i variraju od nestabilnih emocija, do poteškoća u međuljudskim odnosima i zabrinutosti za zdravstveno stanje. U zavisnosti od izabranog metoda lečenja neplodnosti i faze lečenja, terapija može biti prilično teška, kako na fizičkom tako i na psihičkom nivou. Na primer, hormonska terapija može da utiče na psihičko zdravlje, koje zatim utiče na ponašanje. Tokom lečenja je nivo stresa povišen čime sa remeti emocionalna stabilnost. Individualno psihološko savetovanje može biti neophodno kako bi se osoba suočila sa raznim negativnim emocijama i kako bi mogla da se nosi sa zahtevima lečenja.

Individualno psihološko savetovanje se često preporučuje kako tokom tako i nakon lečenja. Ako vam u bilo kom momentu zatreba podrška, naši iskusni psihološki savetnici su vam na raspolaganju kako bi vam pomogli svojim stručnim uslugama uz zagaratnovanu poverljivost, a koje uključuju:

 • Savetovanje pre terapije
 • One to one savetovanje
 • Savetovanje parova
 • Savetovanje grupa (npr. samohrane majke, donorke jajnih ćelija, parovi)
 • Seminari i radionice

Pojedinci i parovi koji se pripremaju za vantelesnu oplodnju imaju pravo na jedan besplatan polučasovni razgovor sa psihologom. Cilj razgovora je:

 • Priprema za vantelesnu oplodnju uz objašnjavanje rizika koje to nosi.
 • Suočavanje sa posledicama koje lečenje ima na emocije.
 • Razgovor o temama koje se tiču vaše veze i koje možda zbog lečenja izbijaju na površinu ili možda imaju negativan uticaj na lečenje.
 • Suočavanje sa neuspelim pokušanjima lečenja.
 • Suočavanje sa mogućnošću pobačaja

Kao naš pacijent imaš pristup uslugama psihološkog savetovanja u bilo kom momentu tokom lečenja. Dalji razgovori sa našim psiholozima imaju za cilj:

 • Poboljšanje komunikacije sa porodicom i drugim važnim osobama
 • Odgovor na očekivanja i reakcije drugih ljudi
 • Razgovor o temama koje se tiču vaše veze, a koje možda zbog lečenja izbijaju na površinu ili možda imaju negativan uticaj na lečenje
 • Psihološka podrška tokom dijagnoze i lečenja
 • Upravljanje stresom koji ima veze sa trudnoćom ili pripremom za majčinstvo

Povrh toga, naši pacijenti u Assisting Nature, imaju mogućnost prisustvovanja psihološkim seminarima i radionicama koji se u našem centru redovno nude. Seminari i radionice imaju za cilj:

 • Suočavanje sa iskustvom lečenja neplodnosti koje može biti teško
 • Deljenje svog iskustva sa drugima koji se isto osećaju, kao i racionalizacija osećanja besa, razočarenja, izolacije i ljutnje.
 • Upravljanje emocionalnom nestabilnošću do koje dolazi zbog neizvesnosti
 • Podizanje samopoštovanja i održavanje pozitivnog stava
 • Priprema budućih roditelja na to kako da razgovaraju sa decom o svom lečenju neplodnosti
 • Pružanje odgovarajućih izvora informacija
 • Vaše osnaživanje i podrška

Molimo vas da kontairate sekretarijat centra kako biste dobili više informacijama o uslugama psihološkog savetovališta, kako biste zakazali sastanak ili mesto za vas ili vašeg partnera na našem sledećem seminaru.

Nutricionističko savetovanje

Ishrana je jedna od ključnih komponenti za plodnost i trudnoću. Jajne ćelije, sperma, nivo hormona i materica moraju biti zdravi od početka do kraja trudnoće. Kako bi se to postiglo, potrebno je obezbediti potrebne hranljive sastojke u svim fazama trudnoće.

Šta vam nutricionista može ponuditi? Informacije o ishrani namenjene su i muškarcima i ženama kako bi se poboljšale njihove prehrambene navike i povećala plodnost para. Veoma je važno dovesti telo u najbolje moguće stanje pre nego što se počne sa procesom potpomognute reprodukcije, kako radi povećanja verovatnoće za uspeh, tako i radi što boljeg razvoja embriona. Jedan organizovani plan ishrane vam može pomoći u:

 • Efikasnom regulisanju težine
 • Regulisanju reproduktivnih hormona
 • Zadovoljavanju nutritivnih potreba i nadoknađivanju eventalnih nutritivnih nedostataka

Međutim, praćenje ne prestaje tu. Trudnice se često suočavaju sa mnogim informacijama u vezi sa tim šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno jesti, a te su informacije često u međusobnom sukobu.

Nutricionista vas može savetovati tokom trudnoće kako biste izbegli takve zabune i kako ne biste dobili ni manje ni više kilograma nego što je potrebno. Na taj način se pre svega postiže zdrav razvoj embriona, bez nedostataka, izbegava se premala ili prevelika težina na rođenju, ali se i održava dobra telesna slika tokom trudnoće i nakon rođenja deteta. Bez obzira na vaš početni cilj, sa nutricionistom iz našeg centra kreiraćete program ishrane koji će odgovarati vašim potrebama i biti u potpunosti naučno utemeljen kako biste bili potpuno sigurni.

Međutim, kad treba da se posavetujete sa nutricionistom?

 • Ukoliko je vaš indeks telesne mase (BMI) iznad ili ispod normalnog, dakle, manji od 18,5 ili veći od 24,9.*
 • Ako su u prošlosti postoje mnoge i velike promene u težini (zbog bolesti, dijete, hormonskih poremećaja i sl.)
 • Ako su vam potrebni saveti po pitanju dijetetskih suplemenata (dodataka ishrani)
 • Ukoliko vam je postavljena dijagnoza sindroma policističnih jajnika, poremećaja štitne žlezde ili dijabetesa. Ukoliko verujete da vaša ishrana ne pokriva sve vaše potrebe ili nije uravnotežena.

*Indeks telesne mase (BMI) se dobija deljenjem vaše težine izražene u kilogramima sa kvadratom vaše visine izražene u metrima (BMI=težina/visina2)

Usluge:

 • Individualna savetovanja na temu najbolje ishrane za plodnost i trudnoću.
 • Individualna savetovanja za procenu stanja ishrane para ili jednog od partnera.
 • Sastanci za individualnu kontrolu uz konkretan program ishrane.
 • Grupno informisanje na temu najbolje ishrane za plodnost i trudnoću.
 • Opšta kontrola ishrane kad je reč o stanjima nevezanim za reprodukciju, kao što su povišen holesterol, dijabetes, kontolisanje telesne težine, hipertenzija, poremećaji u ishrani, itd.

Program koji preporučuju evropska i američka udruženja za nutricionizam i reprodukciju jeste dvanaestomesečno praćenje (tri meseca pre trudnoće i tokom cele trudnoće). Ovo praćenje podrazumeva prvi sastanak radi evaluacije stanja ishrane para i prvo nutricionističko savetovanja, a nastavlja se jednim sastankom na svakih petnaest ili trideset dana i redovnim imejlovima jednom nedeljno kojima se podsećaju na nutricionističke ciljeve postavljene za tu nedelju. Molimo vas kontaktirajte sekretarijat centra kako biste dobili više informacija o uslugama nutricionističkog savetovanja, zakazali sastanak ili mesto na našem sledećem informativnom sastanku za vas ili vašeg partnera.

Espa