Update cookies preferences

Koje informacije prikupljamo?

Koje informacije prikupljamo?

Lični podaci:

Pacijenti:

Assisting Nature IVF & Genetics prikuplja podatke radi efikasnog funkcionisanja i pružanja najboljih mogućih usluga reproduktivne medicine. Podaci se prikupljaju u tačno određene, izričite i legitimne svrhe i ne podležu daljoj obradi na način koji nije u skladu sa tim namenama.

Kad se podvrgavate lečenju plodnosti sa vašim partnerom, informacije o vama i vašem partneru se evidentiraju u zajedničkom arhivu pacijenata u bazi podataka centra Assisting Nature IVF & Genetics i svaki poslovni partner može (ukoliko ne postoje neki eventualni izuzeci u skladu sa zakonom o poverljivosti podataka) imati pristup ovom zajedničkom arhivu. Podaci se čuvaju u obliku koji dozvoljava identifikaciju informacije samo na toliko vremena koje je potrebno za obradu ličnih podataka.

Vi nam neke od ovih podataka dajete direktno, kao kad pravimo novi obrazac upisa ili započinjemo novu terapiju (na primer, kada vas lično kontaktiramo, kad popunjavate obrasce o pristanku ili dokumente koje vam šaljemo putem elektronske pošte, telefona, poruka ili kada kontaktirate sa nama preko naše stranice ili stranica centra na društvenim mrežama).

U određenim slučajevima može biti potrebno da dobijemo vaše lične podatke od neke druge osobe, npr. lekara koji vas šalje, drugih zdravstvenih radnika koji se brinu o vama, vašeg zdravstvenog osiguranja, privatnog zdravstvenog osiguranja, vašeg partnera i vaših rođaka.

Takođe, dobijamo podatke i od trećih osoba. Podatke koji dolaze od trećih osoba štitimo u skladu sa pravilima opisanim u ovoj izjavi, uz eventualna dodatna ograničenja postavljena od strane izvora informacija. Treći izvori informacija se mogu razlikovati u zavisnosti od vremena, ali obuhvataju:

  • Društvene mreže, nakon što date vaš pristanak službeniku centra.
  • Saradnike s kojima u saradnji pružamo usluge koje su međusobno povezane ili učestvujemo u zajedničkim promotivnim aktivnostima, kao što su mikrobiološke laboratorije i genetičke laboratorije.
  • Javno dostupni izvori informacija, kao što su otvoreni državni podaci ili drugi podaci javnog sektora.

Davanje vaših tačnih i potpunih podataka je izuzetno važno za bezbednost, kvalitet i efikasnost lečenja neplodnosti koje vam pružamo. Ukoliko informacije koje nam date nisu potpune i tačne, to može uticati na našu sposobnost da vam pružimo bezbedne i efikasne usluge. Ukoliko vas zabrinjava nešto u vezi sa ličnim informacijama koje evidentiramo, molimo vas da nas kontaktirate.

Molimo vas da budete pažljivi prilikom izbora kad je reč o podacima koje prikupljamo. Imate pravo da odbijete da nam pružite lične informacije. Međutim, treba da znate da ukoliko nam ne pružite neke od vaših ličnih podataka neophodnih za vaše lečenje, možda neće biti moguće da koristite naše usluge.

Podaci koje prikupljamo zavise od toga šta vaša terapija podrazumeva, od vašeg izbora, uključujući i vaše postavke privatnosti.

Podaci koje prikupljamo se odnose na:

  • Ime i kontakt podatke. Evidentiramo vaše ime i prezime, broj lične karte ili pasoša, adresu elektronske pošte, poštansku adresu, vaše telefonske brojeve i slične kontakt podatke. Takođe, postoji mogućnost da prikupimo i vaše fotografije.
  • Podatke iz vaše istorije bolesti (anamneza), rezultate analiza, dijagnostičke snimke i filmove, porodičnu istoriju bolesti, analize neplodnosti, kao i savete za lečenje i druge informacije neophodne za lečenje vaše neplodnosti.
  • Demografske podatke. Prikupljamo podatke koji se odnose na vaše godine, pol, zemlju i jezik koji preferirate
  • Finansijki podaci. U zavisnosti od vašeg finansijskog dogovora sa nama, možemo prikupiti podatke o vašem medicinskom osiguranju (uključujući i JMBG), nekom privatnom osiguranju koje možda imate i svakoj drugoj mogućnosti pokrivanja troškova iz drugih izvora

Mi prikupljamo (evidentiramo) informacije, kao i sadržaj poruka koje nam šaljete kao povratne informacije ili pitanja i informacije koje pružate za bolju podršku korisnicima.

Generalno, svaki put kad dolazite u kontakt sa Assisting Nature IVF & Genetics, dodaju se nove informacije u vaš dosije. Molimo vas da obavestite naše osoblje ukoliko dođe do promene nekih informacija od vaše poslednje posete.

Druge osobe:

Možemo prikupiti informacije i o osobama koje nisu pacijenti klinike Assisting Nature IVF & Genetics. To se odnosi na osobe koje se raspituju o našim uslugama, kao što su seminari na kojima se pacijenti informišu, manifestacije, putem naše internet stranice ili naših stranica na društvenim mežama ili preko podataka za kontakt u hitnim slučajevima i porodične istorije bolesti gde se prikupljaju podaci od jednog pacijenta u vezi sa nekom drugom osobom.

Porodični lekari, lekari koji daju uput i drugi zdravstveni radnici:

Možemo prikupili lične informacije o zdravstvenim radnicima koji dolaze u kontakt sa nama (kao na primer lekari i drugi zdravstveni radnici koji su uključeni u brigu o našim pacijentima). Ovde se obično radi o standardnim informacijama kao što su ime, kontakt podaci, profesionalni detalji i informacije koje se odnose na kontakt sa Assisting Nature IVF & Genetics. Prikupljanje ovih podataka ima za cilj brigu o pacijentima i upravljanje i neometan rad u Assisting Nature IVF & Genetics.

Takođe, možemo prikupiti i lične podatke osoba sa kojima smo povezani na komercijalnoj osnovi, kao što su dobavljači, izvođači radova i osobe u organizacijama kojima pružamo dobra i usluge ili od kojih nabavljamo dobra i usluge. Možemo prikupiti lične podatke kao što su ime i prezime, pozicija, kontakt podaci, broj dozvole ili registracije, podaci o bankovnom računu i druge informacije u vezi sa onim čime se bave. Ove podatke obično prikupljamo kako bismo mogli stupiti u kontakt sa vama i kako bismo mogli rešiti ili ispuniti bilo koju obavezu ili dužnost koja prostiče iz vašeg odnosa sa nama.

Espa