Update cookies preferences

Razlozi za deljenje ličnih podataka

Razlozi za deljenje ličnih podataka

Razlozi za deljenje ličnih podataka:

Delimo vaše lične podatke, uz vaš pristanak ili kao preduslov, kako bismo kompletirali svaku terapiju, postupak, analizu ili konsultacije koje ste nam tražili ili za koje ste nas ovlastili.

Kad ustupamo bilo koju od svojih usluga ili delegiramo izvođačima radova da pruže uslugu umesto nas ili za naš račun, zahtevamo od njih da se pridržavaju istih pravila o zaštiti privatnosti koja važe i za nas.

Na primer, možda ćemo otkriti vaše lične podatke:

 • trećim osobama koje su u vezi sa marketingom, manifestacijama i promotivnim aktivnostima, kao što su marketinške usluge ili usluge digitalnih sredstava grupnog informisanja, poštanske službe i platforme društvenih mreža, ali ako ste naš pacijent, tražićemo vaš pristanak pre nego što to učinimo
 • za spoljnu reviziju od strane finansijskih ili revizora kvaliteta.
 • službama za obradu plaćanja, za usluge unošenja podataka, administratorima elektronskih mreža i službama za tekstualne / multimedijalne poruke ili stručnjacima za informatičke tehnologije, koji možda imaju pristup ličnim podacima u momentu pružanja usluga razvoja, održavanja ili podrške za informatičke sisteme.

Svi saradnici sa kojima ćemo možda podeliti vaše lične podatke u svrhu određivanja terapije na osnovu pravih informacija, obavezni su da potpišu izjavu o poverljivosti podataka i ispunjavaju zahteve Uredbe EU 2016/679 o zaštiti ličnih podataka.

Druge organizacije:

Vaše lične podatke možemo koristiti mi sami ili ih saopštiti trećim osobama kako bi se zadovoljili sledeći zahtevi:

 • Za poverljivu spoljnu inspekciju od ISO sertifikacionih tela.
 • Za prikupljanje rezimea, anonimnih podataka, kako bi Nacionalna služba za epidemiologiju i statistiku pri Univerzitetu i Uprava za medicinski potpomognutu reprodukciju mogle da izvrše evaluaciju podataka. Time se omogućava statistička analiza rezultata lečenja neplodnosti. Sve infomacije kojima se možete identifikovati smo odstanili iz ovih podataka pre nego što su uključeni u bazu podataka koju dajemo službi za statistiku

Potpuno anonimni rezimei podataka iz klinike Assisting Nature IVF & Genetics mogu se koristiti za istraživanje i objavljivanje istraživanja. Svaki zvanični istaživački rad može biti obavljen samo uz vaš svestan pristanak i podnosi se na odobrenje etičkoj komisiji, a u nekim slučajevima, u skladu sa zakonom, i Ministrastvu za zdravlje kako bi se:

 • Institut za javno zdravlje obavestio o bolestima, ili
 • Centralni registar Uprave za potpomognutu reprodukciju obavestio o donaciji sperme, jajnih ćelija ili embriona i o deci koja su rođena putem ovih donacija.

Studenti

Tokom kliničkih konsultacija u Assisting Nature IVF & Genetics sa vašim lekarom mogu biti prisutni studenti u okviru svojih diplomskih radova ili praktične nastave, ili učesnici koji se nalaze na kliničkim pozicijama. Ovi studenti mogu imati pristup vašim ličnim informacijama u svrhu istraživanja, podučavanja ili usavršavanja.

Administracija, upravljanje i rad Assisting Nature IVF & Genetics

Vaše lične podatke možemo koristiti ako su potrebni za upravljanje i rad klinike Assisting Nature IVF & Genetics, uključujući:

 • Upravljanje fakturisanjem (uključujući i upravljanje naknadama zdravstvenog osiguranja, privatnih zdravstvenih osiguranja i drugih načina plaćanja od strane trećih lica) i naplatu dugovanja.
 • Bezbednost i osiguranje kvaliteta i aktivnosti za njihovo poboljšanje.
 • Aktivnosti u vezi sa akreditacijom.
 • Stručno usavršavanje osoblja i zaposlenih u oblasti zdravstvene nege.
 • Upravljanje rizicima i upravljanje zakonskim obavezama i zahtevima (na primer, kontakt sa našim zakonskim predstavnicima).
 • Odgovor na žalbe ili pitanja u vezi sa zdravstvenim uslugama koje pružamo.
 • Odgovor na pozive ili druge pravne naloge i obaveze, uključujući i obavezno prijavljivanje određenih bolesti.

Lični podaci se obrađuju tako da se garantuje odgovarajuća sigurnost ličnih podataka, između ostalog i njihova zaštita od neovlašćene ili nezakonite obrade i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, tako što se koriste odgovarajuće tehničke i organizacione mere (integritet i poverljivost).

Espa