Update cookies preferences

Koje su procedure za surogat majčinstvo?

Prenošenje oplodjene jajne ćelije, koje ne pripada surogat majci, u njenu matericu radi postizanja trudnoće, dozvoljeno je uz sudsku dozvolu datu pre transfera, pod uslovom da postoji pismeni i slobodan pristanak osoba koje žele da imaju dete i žena koja će zatrudnjeti, kao i njen muž, ako je udata. Sudska dozvola se izdaje na zahtjev žene koja želi da ima dijete, ako se dokaže da je medicinski nesposobna da zatrudni i da je žena koja nudi da nosi dete medicinski podesna za trudnoću.

Pogodnost svih uključenih za ovu proceduru utvrđuje se standardizovanom procenom neplodnosti, testovima podobnosti, psihološkim savjetovanjem i drugim medicinskim procedurama, kako to zahteva grčki zakon ili koje lekar koji ih vodi smatra medicinski neophodnim.

Surogat majčinstvo uključuje jedan ili više ciklusa IVF-a, gdje se jajne ćelije sakupljaju, oplode, uzgajaju i prenose u matericu surogata u ciklusu prenosa zamrznutih embriona.

Espa