Update cookies preferences

Koji su koraci za završetak ciklusa surogat majčinstva?

Pogodnost surogata kao i predvidjenih roditelja za ovu proceduru utvrđuje se procjenom plodnosti, medicinskim testovima podobnosti, psihološkom procjenom i drugim medicinskim procedurama, kako je definisano grčkim zakonodavstvom ili koje lekar smatra medicinski neophodnim.

Postizanje surogat trudnoće predstavlja nekoliko jedinstvenih medicinskih i pravnih pitanja koja se moraju pažljivo razmotriti. Potencijalna surogat majka treba da je zdrava, da ima prethodnu trudnoću i porodjaj i da nema zarazne bolesti.

Ciklus lečenja sa surogat majkom je proces koji slijedi u 7 koraka:

1. Pronalaženje surogat majke od strane para

2. Popunjavanje prijave za program surogat majčinstva od Assisting Nature

3. Anamneza i prezentacija medicinske dokumentacije iz prethodnih trudnoća, porodjaja i prethodnih pokušaja vantjelesne oplodnje.

4. Medicinska procena surogat majke i roditelja

5. Psihološka procena surogat majke

6. Sudska odluka i završetak pravnog ugovora između roditelja i surogat majke

7. Koordinacija ciklusa lečenja

Espa