Update cookies preferences

Bezbednost ličnih podataka

Bezbednost ličnih podataka

Klinika Assisting Nature IVF & Genetics je obavezna da štiti bezbednost vaših ličnih podataka. Koristimo niz sigurnosnih tehnologija i procedura koje nam pomažu u zaštiti vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili njihovog obelodanjivanja. Vaše informacije se skupljaju u štampanim dokumentima, prebacuju se u bezbedan elektronski oblik, a štampani obrasci se skladište na bezbedan način ili uništavaju. Čuvanje dokumenata traje 10 godina. Na primer, lične podatke koje nam pružate skladištimo na računarima sa ograničenim pristupom i u kontrolisanim objektima. Kad prenosimo poverljive medicinske podatke putem interneta, štitimo ih upotrebom šifrovanja. Ako je potrebno da se podvrgnete nekoj terapiji van našeg centra, vaši lični podaci u vezi sa tim tretmanom biće evidentirani u posebnom dosijeu i podlagaće politici privatnosti tog pružaoca usluge.

Mnogi lekari koji leče pacijente u Assisting Naturu imaju ordinacije i u drugim objektima. Ukoliko se konsultujete sa nekim lekarom u njegovoj ordinaciji van klinike Assisting Nature IVF & Genetics, treba da tražite da vidite njihovu politiku privatnosti gde ćete dobiti više informacija o tome na koji način prikupljaju vaše lične podatke i kako rukuju njima.

Kako se skladište i obrađuju lični podaci?

Lični podaci koje je prikupila klinika Assisting Nature IVF & Genetics skladište se i obrađuju na našem serveru, u objektima klinike Assisting Nature IVF & Genetics. Arhiva ličnih podataka se čuva isključivo u objektima Assisting Nature IVF & Genetics. Preduzeli smo sve potrebne mere za zaštitu ličnih podataka, kako u infrastrukturi tako i u potrebnim pravilnicima o bezbednosti informacionih sistema i fizičke bezbednosti. Rukovodstvo kompanije pregleda i ažurira sve potrebne mere kao što su opisane u procesima, analizi rizika i priručniku za bezbednost informacionog sistema.

Naš cilj je da budemo sigurni da se podaci koje prikupljamo, pod konkretnom izjavom o zaštiti ličnih podataka, obrađuju u skladu sa odredbama ove deklaracije i zahtevima važećeg zakona.

Ukoliko imate nedoumice ili žalbe u vezi sa politikom o zaštiti podataka klinike Assisting Nature IVF & Genetics, molimo vas da nas kontaktirate putem obrasca koji se nalazi na našoj internet stranici.

Za svako pojašnjenje, izmenu, ispravku, brisanje ličnih podataka, klijent je dužan da obavesti pismenim putem kliniku Assisting Nature IVF & Genetics.

Espa