Update cookies preferences

Izmene politike

Izmene politike

Zadržavamo pravo da izmenimo ili promenimo postojeću Politiku o zaštiti ličnih podataka u bilo kom momentu, u skladu sa važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka.

Sve suštinske promene politike o zaštiti ličnih podataka će biti ažurirane na ovoj stranici. Savetujemo vam da povremeno proveravate ovu stranicu kako biste shvatili našu politiku o zaštiti ličnih podataka.

Posetite našu internet stranicu da biste videli poslednje izdanje politike o privatnosti na adresi www.assistingnature.gr

Espa